dinsdag 22 september 2015

Gerold Dompig is kritieken op zijn persoon meer dan zat

De roep om Dompig te vervangen wordt steeds luider'Ik heb er genoeg van dat mensen aan de kant staan en kritiek leveren op het werk dat we doen'


Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector (COG), is de kritiek en verdachtmakingen in zijn richting zat. Hij krijgt vandaag, dinsdag 22 september 2015, op Starnieuws in woord en op beeld alle ruimte om zijn gal en frustraties te spuien. Hij is volgens de kritieken de oorzaak zijn van het uitblijven van actie tegen de scalians op het stuwmeer, de kreken en de rivieren. De roep om Dompig te vervangen wordt steeds luider. 

'De beste stuurlui staan aan wal. Het plan om de pontons te verwijderen bestaat al heel lang', zegt hij. 'Dat kunnen we bewijzen. De opdracht om die operatie uit te voeren is nooit eerder gekomen. Het is niet zo dat commissie lag te slapen. Dit is een plan van de COG waarvoor we eindelijk toestemming en opdracht hebben gekregen.'


De COG is een presidentiële commissie, maar de operatie wordt betaald uit de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen. Dompig zegt, dat de commissie sinds 2012 de plannen om de scalians te verwijderen heeft ingediend bij de overheid. 'Ik wil duidelijk maken, dat dit altijd de wil van de president is geweest, maar je moet natuurlijk ook het ministerie, de bijbehorende diensten zoals de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en de minister achter je hebben. Ik zal niet zeggen dat de vorige minister niets heeft gedaan, ik constateer alleen dat de huidige minister moed toont. Sinds zijn aantreden staat hij achter ons en is ons werk makkelijker geworden.'

'Onzin',zegt Dompig in reactie op de aantijgingen dat hij een dubbele rol zou spelen bij de ordening. Activiteiten die stopgezet waren, zouden met zijn toestemming zijn voortgezet. 'Het is heel makkelijk om de leider van de ordening aan te vallen. Mensen met een stukje verstand zullen begrijpen dat ik ook bazen boven mij heb. Als ik een dubbele rol zou spelen, had ik deze job niet vijf jaren kunnen doen. Als men kritiek op mij heeft, moet men bij mijn bazen zijn.'

Dompig is zich ervan bewust, dat men hem liever ziet gaan dan komen. 'Voor sommigen is de ordening pas rond als Dompig vertrokken is. Maar, dan zullen ze zien in welke ellende ze gestort worden. Men moet niet vergeten, dat dit ding iets is dat is ontstaan door mensen die belangen hebben, mensen met geld.'

Dompig is bereid zijn functie neer te leggen indien erom gevraagd wordt. 'Ik doe dit al vijf jaren met hart en ziel, met gevaar voor eigen leven en het incasseren van al de kritieken. Zodra er iemand is die de job beter of anders kan ben ik zeker bereid af te treden. Ik ben geroepen om ordening te brengen en zo iemand lust men niet. Ik doe mijn werk tot mijn baas vindt dat ik vervangen moet worden.'

Dompig is de in zijn ogen ‘ongefundeerde kritieken’ zat. 'Dit zijn de feiten', zegt Dompig wijzend naar de in beslag genomen scalians. 'Dan nog heb je mensen die vinden dat we grappenmakers zijn. Ik heb er genoeg van dat mensen aan de kant staan en kritiek leveren op het werk dat we doen.'

Hij stelt, dat men niet genoeg rekening houdt met de erbarmelijke omstandigheden waaronder de 150 mannen en vrouwen moeten werken om de chaos in de goudsector weg te maken. Er wordt sinds vorig jaar bezuinigd waardoor heel wat operaties moeilijker worden om uit te voeren. 'Als men kritiek heeft op commissie, moet men ook daaraan denken. Dompig is geen beslisser in het hele verhaal. Ik heb helemaal geen macht om zoveel kritiek te incasseren. Dus vraag ik de mensen om daarmee op te houden.' 

Noot:
Dat Dompig zoveel kritiek te verduren krijgt is absoluut deels aan hemzelf te wijten. Hij heeft de afgelopen vijf jaren veel te weinig openheid van zaken gegeven. De website van zijn commissie bevat nimmer actuele informatie,er zijn zelden tot nooit eigen persberichten van de commissie verschenen. (Financiële) Jaarverslagen zijn bijvoorbeeld nooit gepubliceerd. Wel zijn enkele subjectieve gelikte promo-video's van het werk van de commissie verschenen. Kortom, Dompig moet nu niet als een kleine jongen jammeren en met zijn vingertje naar anderen wijzen die terecht het functioneren van de commissie en van hemzelf bekritiseren, maar ook eens in de spiegel kijken en zich afvragen: 'Goh, heb ik misschien iets niet goed gedaan?'

Gerold Dompig is kritieken op zijn persoon meer dan zat

De roep om Dompig te vervangen wordt steeds luider'Ik heb er genoeg van dat mensen aan de kant staan en kritiek leveren op het werk dat we doen'


Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector (COG), is de kritiek en verdachtmakingen in zijn richting zat. Hij krijgt vandaag, dinsdag 22 september 2015, op Starnieuws in woord en op beeld alle ruimte om zijn gal en frustraties te spuien. Hij is volgens de kritieken de oorzaak zijn van het uitblijven van actie tegen de scalians op het stuwmeer, de kreken en de rivieren. De roep om Dompig te vervangen wordt steeds luider. 

'De beste stuurlui staan aan wal. Het plan om de pontons te verwijderen bestaat al heel lang', zegt hij. 'Dat kunnen we bewijzen. De opdracht om die operatie uit te voeren is nooit eerder gekomen. Het is niet zo dat commissie lag te slapen. Dit is een plan van de COG waarvoor we eindelijk toestemming en opdracht hebben gekregen.'


De COG is een presidentiële commissie, maar de operatie wordt betaald uit de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen. Dompig zegt, dat de commissie sinds 2012 de plannen om de scalians te verwijderen heeft ingediend bij de overheid. 'Ik wil duidelijk maken, dat dit altijd de wil van de president is geweest, maar je moet natuurlijk ook het ministerie, de bijbehorende diensten zoals de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en de minister achter je hebben. Ik zal niet zeggen dat de vorige minister niets heeft gedaan, ik constateer alleen dat de huidige minister moed toont. Sinds zijn aantreden staat hij achter ons en is ons werk makkelijker geworden.'

'Onzin',zegt Dompig in reactie op de aantijgingen dat hij een dubbele rol zou spelen bij de ordening. Activiteiten die stopgezet waren, zouden met zijn toestemming zijn voortgezet. 'Het is heel makkelijk om de leider van de ordening aan te vallen. Mensen met een stukje verstand zullen begrijpen dat ik ook bazen boven mij heb. Als ik een dubbele rol zou spelen, had ik deze job niet vijf jaren kunnen doen. Als men kritiek op mij heeft, moet men bij mijn bazen zijn.'

Dompig is zich ervan bewust, dat men hem liever ziet gaan dan komen. 'Voor sommigen is de ordening pas rond als Dompig vertrokken is. Maar, dan zullen ze zien in welke ellende ze gestort worden. Men moet niet vergeten, dat dit ding iets is dat is ontstaan door mensen die belangen hebben, mensen met geld.'

Dompig is bereid zijn functie neer te leggen indien erom gevraagd wordt. 'Ik doe dit al vijf jaren met hart en ziel, met gevaar voor eigen leven en het incasseren van al de kritieken. Zodra er iemand is die de job beter of anders kan ben ik zeker bereid af te treden. Ik ben geroepen om ordening te brengen en zo iemand lust men niet. Ik doe mijn werk tot mijn baas vindt dat ik vervangen moet worden.'

Dompig is de in zijn ogen ‘ongefundeerde kritieken’ zat. 'Dit zijn de feiten', zegt Dompig wijzend naar de in beslag genomen scalians. 'Dan nog heb je mensen die vinden dat we grappenmakers zijn. Ik heb er genoeg van dat mensen aan de kant staan en kritiek leveren op het werk dat we doen.'

Hij stelt, dat men niet genoeg rekening houdt met de erbarmelijke omstandigheden waaronder de 150 mannen en vrouwen moeten werken om de chaos in de goudsector weg te maken. Er wordt sinds vorig jaar bezuinigd waardoor heel wat operaties moeilijker worden om uit te voeren. 'Als men kritiek heeft op commissie, moet men ook daaraan denken. Dompig is geen beslisser in het hele verhaal. Ik heb helemaal geen macht om zoveel kritiek te incasseren. Dus vraag ik de mensen om daarmee op te houden.' 

Noot:
Dat Dompig zoveel kritiek te verduren krijgt is absoluut deels aan hemzelf te wijten. Hij heeft de afgelopen vijf jaren veel te weinig openheid van zaken gegeven. De website van zijn commissie bevat nimmer actuele informatie,er zijn zelden tot nooit eigen persberichten van de commissie verschenen. (Financiële) Jaarverslagen zijn bijvoorbeeld nooit gepubliceerd. Wel zijn enkele subjectieve gelikte promo-video's van het werk van de commissie verschenen. Kortom, Dompig moet nu niet als een kleine jongen jammeren en met zijn vingertje naar anderen wijzen die terecht het functioneren van de commissie en van hemzelf bekritiseren, maar ook eens in de spiegel kijken en zich afvragen: 'Goh, heb ik misschien iets niet goed gedaan?'

'In kwestie inbeslaggenomen scalians zijn nu OM en overheid aan zet'

Goudpontons aangemeerd bij post Commissie Ordening Goudsector bij Lebi Doti

 
De negen scalians die op het stuwmeer actief waren en in beslag zijn genomen liggen aangemeerd bij een post van de Commissie Ordening Goudsector (COG) dichtbij het dorp Lebi Doti. 'De pontons zijn hier in afwachting van de volgende stap. Het Openbaar Ministerie (OM) en de overheid zijn nu aan zet', aldus Gerold Dompig, het boegbeeld van de commissie vandaag, dinsdag 22 september 2015, op Starnieuws.

'De commissie voert alleen uit', zegt Dompig. Hoe het met de goudpontons zal aflopen is voor Dompig nog niet duidelijk: 'Het OM is de enige die een besluit kan nemen. Dat kan betekenen of een boete of ontmanteling of een andere plaats toegewezen krijgen.'

Er zijn n nog enkele bemanningsleden aan boord van de goudpontons, omdat zij de vaartuigen gedurende twee dagen naar de post van de commissie hebben gevaren.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, heeft op 16 september de opdracht gegeven om de scalians per onmiddellijk in beslag te nemen, omdat zij ondanks afspraken om de activiteiten te stoppen, gewoon doorgingen met het zoeken naar goud op de bodem van het stuwmeer.

Er zijn echter nog steeds scalians actief op de Marowijne- en de Lawarivier, de grensrivieren in het oosten. Dompig is vol lof over de daadkracht van minister Dodson. Hij rekent op hetzelfde leiderschap wanneer de scalians aan de grens worden aangepakt. 'Ik hoop dat we dezelfde begeesterende leiding krijgen van NH en het kabinet. Het kabinet heeft altijd gesteund, maar van NH viel de steun tegen in het verleden.'

'In kwestie inbeslaggenomen scalians zijn nu OM en overheid aan zet'

Goudpontons aangemeerd bij post Commissie Ordening Goudsector bij Lebi Doti

 
De negen scalians die op het stuwmeer actief waren en in beslag zijn genomen liggen aangemeerd bij een post van de Commissie Ordening Goudsector (COG) dichtbij het dorp Lebi Doti. 'De pontons zijn hier in afwachting van de volgende stap. Het Openbaar Ministerie (OM) en de overheid zijn nu aan zet', aldus Gerold Dompig, het boegbeeld van de commissie vandaag, dinsdag 22 september 2015, op Starnieuws.

'De commissie voert alleen uit', zegt Dompig. Hoe het met de goudpontons zal aflopen is voor Dompig nog niet duidelijk: 'Het OM is de enige die een besluit kan nemen. Dat kan betekenen of een boete of ontmanteling of een andere plaats toegewezen krijgen.'

Er zijn n nog enkele bemanningsleden aan boord van de goudpontons, omdat zij de vaartuigen gedurende twee dagen naar de post van de commissie hebben gevaren.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, heeft op 16 september de opdracht gegeven om de scalians per onmiddellijk in beslag te nemen, omdat zij ondanks afspraken om de activiteiten te stoppen, gewoon doorgingen met het zoeken naar goud op de bodem van het stuwmeer.

Er zijn echter nog steeds scalians actief op de Marowijne- en de Lawarivier, de grensrivieren in het oosten. Dompig is vol lof over de daadkracht van minister Dodson. Hij rekent op hetzelfde leiderschap wanneer de scalians aan de grens worden aangepakt. 'Ik hoop dat we dezelfde begeesterende leiding krijgen van NH en het kabinet. Het kabinet heeft altijd gesteund, maar van NH viel de steun tegen in het verleden.'