donderdag 18 juni 2020

Goudwinning door voor milieu schadelijke scalians aangemerkt als essentiële dienst

Franse ambassadeur Joly betreurt stellingname Covid-19 Managementteam

'Frans-Guyana kent één geval van Covid-19-besmetting van een goudzoeker die op een scalian werkte'


'Frankrijk vindt het jammer dat Suriname kennelijk vindt dat scalians behoren tot de essentiële diensten en dus in operatie mogen blijven op de Marowijnerivier in deze periode', aldus de Franse ambassadeur in Suriname Antoine Joly vandaag, donderdag 18 juni 2020, in de Ware Tijd. 

Hij reageert op de verklaring van Gwendoline Babel, onderdirectrice Nationale Veiligheid, tijdens de Covid-19 persconferentie van gisteren, dat tijdens deze totale lockdown de economische activiteit van de 'bedrijven die essentieel zijn, zo ook de activiteiten van de scalians op de Marowijnerivier, niet stopgezet zijn'.

Babel merkte op, dat in deze fase van de operatie 'Dringi Dresi Wakti Siki' de oversteek tussen Suriname en Frans-Guyana niet mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Maar, Surinamers mogen zich wel op de rivier bewegen van noord naar zuid', aldus de Babel, die ook aangaf dat het Covid-19 Managementteam altijd heeft gevonden dat 'economische activiteit zo min als mogelijk gestopt moet worden'. 

Op 2 mei verklaarde Daniëlle Veira, directrice Nationale Veiligheid, echter dat met uitzondering van personenverkeer de operatie van ssalians op de Marowijnerivier tot en met 10 mei tijdens de lockdown verboden zou zijn. De volledige sluiting van de oostgrens en het verbod op economische activiteiten op de rivieren was onderdeel van de landelijke operatie 'Dringi Dresi, Wakti Siki', die op 30 mei was begonnen. 'De rivier is gesloten. Het is een totale lockdown, wat betekent yu no e move, yu no e skoyfi', zei Veira. Daarna was de maatregel nog eens aangescherpt en was er een striktere selectie van bedrijven die wel en geen dispensatie zouden krijgen. Daarbij zijn de scalians niet genoemd.


 Joly meldt dat Frans-Guyana één geval van Covid-19-besmetting heeft van een goudzoeker die op een scalian werkte. 'Het feit dat er dus ook door de scalians activiteit is van mensen van noord naar zuid op de rivier is een mogelijke reden van de verspreiding van het virus. Bovendien is het werk van de scalians zeer desastreus voor mens en milieu door het gebruik van kwik en de vertroebeling van het water', zegt Joly.

In april heeft Frankrijk tijdens overleg met Surinaamse autoriteiten zijn bezorgdheid uitgesproken over scalians op de grensrivieren, waarvan het aantal sinds februari fors is toegenomen.

Ook Jerrel Pinas, kenner op het gebied van milieu en goudwinning en werkzaam bij het WWF Guianas, vindt dat de kans op besmetting met Covid-19 door werken op een scalian hoog is. 'Op de scalians is er ongecontroleerd contact tussen mensen in alle windrichtingen. Er is daardoor kans op onderlinge besmetting en externe transmissie.'

Hij snapt dat economische activiteiten voortgang moeten vinden, maar stelt dat daarbij moet worden afgewogen welke activiteiten prioriteit moeten genieten. 'Ik erken de bijdrage van goudwinning aan de economie, maar we moeten niet vergeten dat de schade aan mens en milieu ook enorm is.'