dinsdag 29 april 2014

Verwijderde jonge goudzoekers van Baling Soela vervangen door ‘bevriende personen’ Commissie Ordening Goudsector

Districtscommissaris niet in kennis gesteld van verwijdering

Situatie rond porknokkers Brokopondo explosief

29-04-2014


Paramaribo - Jongeren van Baling Soela die in de goudsector werken, zijn ontstemd over de post van de Commissie Ordening Goudsector (COG) in het gebied. Zij hebben hun beklag gedaan bij districtscommissaris (dc) Ivonne Pinas van Brokopondo. Terwijl de jongeren het gebied moesten verlaten, zagen ze dat de mannen van de commissie bevriende personen in de gelegenheid gesteld hebben om goud te zoeken in het gebied. 

Dc Pinas in gesprek met porknokkers (Bron foto: BIC Brokopondo)
Dc Pinas kon volgens het Burger Informatie Centrum (BIC) Brokopondo haar oren niet geloven, dat de post van de commissie meegedeeld heeft dat zij op de hoogte is van de verwijdering.

Het gaat om Dam 10 in het concessiegebied van Suralco. Pinas toog met de goudzoekers naar het gebied en trof een enorme bedrijvigheid ter plekke aan. De dc wilde opheldering over het feit, dat aan de goudzoekers meegedeeld is dat zij op de hoogte is van de verwijdering. De COG-medewerkers zeiden dat ze het van derden te horen hebben gekregen.

De manager van de commissie, Gerold Dompig, zegt vandaag, dinsdag 29 april 2014, op Starnieuws dat vandaag de mannen op de post tot orde geroepen zullen worden. Het is niet de bedoeling, dat goudzoekers worden verwijderd terwijl anderen wel in de gelegenheid gesteld worden om activiteiten te ontplooien. Deze kwestie zal tot de bodem worden uitgezocht, aldus Dompig. Hij vraagt zich af waarom geen contact is gemaakt met hem of het hoofdkantoor. Dompig stelt, dat in het concessiegebied van Suralco, bij de dammen, geen goudactiviteiten ontplooid mogen worden. Dit is goed doorgesproken met alle betrokkenen. Hij zal de mannen bij de post om rekenschap vragen.

Terwijl de dc bezig was met de goudzoekers van Baling Soela, kwamen ook de mannen die in het Brownsberggebied actief zijn, naar haar om hun problemen te bespreken. De COG had aangegeven, dat ze ontruimd zouden worden. Beide groepen goudzoekers zijn verhit. De dc heeft hen tot rust kunnen brengen. Zij hebben op het commissariaat oplossingsmodellen besproken. De goudzoekers zeggen dat ze een structurele oplossing willen.

Noot:
Het vorengaande toont weer eens aan dat er een vreemde geur hangt rond de Commissie Ordening Goudsector en dat het de hoogste tijd is geworden voor president Bouterse om de stekker uit zijn commissie te trekken. Het is juist het gedrag van medewerkers van de commissie, dat zorgt voor een explosieve situatie in de goudvelden van Brokopondo.Hoe betrouwbaar is deze presidentiële commissie? Hoe corrupt? Wil zij echt ordening of alleen zichzelf verrijken?

Verwijderde jonge goudzoekers van Baling Soela vervangen door ‘bevriende personen’ Commissie Ordening Goudsector

Districtscommissaris niet in kennis gesteld van verwijdering

Situatie rond porknokkers Brokopondo explosief

29-04-2014


Paramaribo - Jongeren van Baling Soela die in de goudsector werken, zijn ontstemd over de post van de Commissie Ordening Goudsector (COG) in het gebied. Zij hebben hun beklag gedaan bij districtscommissaris (dc) Ivonne Pinas van Brokopondo. Terwijl de jongeren het gebied moesten verlaten, zagen ze dat de mannen van de commissie bevriende personen in de gelegenheid gesteld hebben om goud te zoeken in het gebied. 

Dc Pinas in gesprek met porknokkers (Bron foto: BIC Brokopondo)
Dc Pinas kon volgens het Burger Informatie Centrum (BIC) Brokopondo haar oren niet geloven, dat de post van de commissie meegedeeld heeft dat zij op de hoogte is van de verwijdering.

Het gaat om Dam 10 in het concessiegebied van Suralco. Pinas toog met de goudzoekers naar het gebied en trof een enorme bedrijvigheid ter plekke aan. De dc wilde opheldering over het feit, dat aan de goudzoekers meegedeeld is dat zij op de hoogte is van de verwijdering. De COG-medewerkers zeiden dat ze het van derden te horen hebben gekregen.

De manager van de commissie, Gerold Dompig, zegt vandaag, dinsdag 29 april 2014, op Starnieuws dat vandaag de mannen op de post tot orde geroepen zullen worden. Het is niet de bedoeling, dat goudzoekers worden verwijderd terwijl anderen wel in de gelegenheid gesteld worden om activiteiten te ontplooien. Deze kwestie zal tot de bodem worden uitgezocht, aldus Dompig. Hij vraagt zich af waarom geen contact is gemaakt met hem of het hoofdkantoor. Dompig stelt, dat in het concessiegebied van Suralco, bij de dammen, geen goudactiviteiten ontplooid mogen worden. Dit is goed doorgesproken met alle betrokkenen. Hij zal de mannen bij de post om rekenschap vragen.

Terwijl de dc bezig was met de goudzoekers van Baling Soela, kwamen ook de mannen die in het Brownsberggebied actief zijn, naar haar om hun problemen te bespreken. De COG had aangegeven, dat ze ontruimd zouden worden. Beide groepen goudzoekers zijn verhit. De dc heeft hen tot rust kunnen brengen. Zij hebben op het commissariaat oplossingsmodellen besproken. De goudzoekers zeggen dat ze een structurele oplossing willen.

Noot:
Het vorengaande toont weer eens aan dat er een vreemde geur hangt rond de Commissie Ordening Goudsector en dat het de hoogste tijd is geworden voor president Bouterse om de stekker uit zijn commissie te trekken. Het is juist het gedrag van medewerkers van de commissie, dat zorgt voor een explosieve situatie in de goudvelden van Brokopondo.Hoe betrouwbaar is deze presidentiële commissie? Hoe corrupt? Wil zij echt ordening of alleen zichzelf verrijken?