donderdag 23 augustus 2018

Klap in het gezicht van Surinaams milieu: Zo'n 40 scalians Sarakreek-gebied en Marowijne mogen werken

Minister Dodson: 'Er zijn harde afspraken gemaakt met de scalianhouders'

- Scalians worden voorzien van gps en volgnummersysteem en het is verboden met kwik te werken
- De Commissie Ordening Goudsector zal zorgen voor de veiligheid op de scalians...


Onder vernieuwde voorwaarden zullen de ongeveer 40 scalians in het Sarakreekgebied en Marowijne per 1 september verder mogen werken. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft gisteren een evaluatiebijeenkomst gehouden in zijn kantoor met de scalianhouders, aldus vandaag, donderdag 23 augustus 2018, Starnieuws. 

Negentien eigenaren zijn geregistreerd. Sommigen hebben meerdere boten. Ook de Braziliaanse ambassadeur was aanwezig op de vergadering. Het is nodig om Brazilianen die illegaal op de boten werken in het legale circuit te brengen.

Het ministerie zal ook met het traditioneel gezag van de Paramaccaners praten. Er zijn klachten dat goudzoekers eilanden vernietigen in de Marowijnerivier. Hierbij spelen lokale bewoners ook een rol.

Minister Dodson zei na afloop van de bespreking, die af en toe behoorlijk fel was, dat er strakke regels zijn voor het dredgen in het stuwmeergebied (omgeving Sarakreek) en in Marowijne. De boten zullen worden voorzien van een gps en een volgnummersysteem. Het is verboden met kwik te werken. De privé-security op verschillende boten moet worden afgezegd. De commissie Ordening Goudsector zal zorgen voor de veiligheid op de boten.

Ruim 25 scalians zijn actief in het Marowijnegebied en ongeveer 10 ten oosten van het Stuwmeer (Sarakreek). Het gedeelte tussen de Sarakreek en Mamaini wordt ook opengesteld voor de scalians.

Afgesproken is om niet rechtstreeks meer een bijdrage te geven aan de dorpskas. Dit systeem blijkt in de praktijk niet goed te werken. Er is onderling vaak geen consensus over hoe het geld besteed moet worden. Per boot moet een bepaald bedrag via de centrale overheid (ministerie van Financiën) worden afgedragen. Diverse ministeries, zoals Regionale Ontwikkeling, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Sociale Zaken & Volkshuisvesting, zullen betrokken worden bij het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in de dorpen. Het geld moet de gemeenschap ten goede komen, legde Dodson uit.

Op basis van de kwitanties blijkt dat veel mensen geld ontvangen. Daarom is het nodig om een krutu te houden met het traditionele gezag van de Paramaccaners. Dit zal samen met de districtscommissaris Margaretha Malontie vóór 1 september plaatsvinden. Er zijn harde afspraken gemaakt met de scalianhouders, beweert Dodson. Wie zich niet aan de regels houdt, ligt er zonder pardon uit, benadrukte de minister. De vergunningen worden voor twee jaar uitgegeven.

De bewindsman zei, dat ook met de Fransen samengewerkt zal worden om ordening te brengen. De scalians zullen zich moeten onderwerpen aan strenge regels, die ook internationaal gangbaar zijn. In het Marowijnegebied wordt meer dan twintig jaar in rivieren en kreken naar goud gezocht. Dodson merkt op dat lokale bewoners vaak boten dirigeren naar plaatsen waar ze denken dat er goud te vinden is....

Het besluit van Dodson bevestigt hetgeen lange tijd werd vermoed: de regering zal scalians blijven toestaan om te werken. De vraag is hoe bepaalde, inheemse, dorpen gaan reageren op het besluit. In ieder geval is het een harde vernietigende klap in het gezicht van het milieu dat weer ondergeschikt is aan financieel gewin en economische belangen, immers via de belastingen dragen scalianeigenaren fors bij aan de staatskas.