maandag 30 april 2018

Bond bij Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) gereanimeerd

Vakbonds-nieuwkomer Wayne Telgt geeft leiding aan het voorlopige bestuur

Deskundigen bij de GMD moeten plaats maken voor loyalisten


De bond bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) is geheractiveerd. Wayne Telgt, die zijn intrede doet in de vakbeweging, geeft leiding aan het voorlopige bestuur. Dit bestuur moet volgens het personeel op zeer korte termijn zorgen voor de herinschrijving van leden en zal tevens verkiezingen moeten organiseren. Het voorlopige bestuur bestaat verder uit Clifton Acton (ondervoorzitter), Marcia Clumper (secretaris), Santusha Jozefzoon (penningmeester) en Vincent Cairo (commissaris). Robby Naarendorp van C-47 is als adviseur aangesteld. 

Volgens de vakorganisatie heeft het personeel ervaren, dat bij het ontbreken van een vertegenwoordiging van de werknemers, het overgeleverd is aan willekeur. Werkers worden frequent geconfronteerd met mutaties naar het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Daarbij wordt niet eens de procedure van overplaatsing middels een beschikking gevolgd.

Voorts blijkt, dat deskundigen bij de GMD plaats moeten maken voor loyalisten. Het ontbreekt die mensen aan ervaring om het werk naar behoren te kunnen doen, meldt het C-47 bulletin, aldus vandaag, maandag 30 april 2018, Starnieuws.

Het personeel vreest het ergste voor de revenuen van Surinames natuurlijke hulpbronnen. Gesteld wordt dat de GMD een bijzonder belangrijke dienst voor het land is, waardoor niet op deze manier ermee moet worden omgesprongen.

 De vakbond wil via dialoog werken naar een gezonde werksfeer. Ook zullen er voorstellen gedaan worden die moeten leiden tot verbetering van de werksituatie en de bejegening van de werknemers vanuit de leiding. Het bondsbestuur zal op korte termijn de dienstleiding vragen om ontvangen te worden voor een kennismaking en zal van die gelegenheid gebruik maken enkele aandachtspunten bespreekbaar te maken.