woensdag 14 februari 2018

Sharman (VHP): 'Is medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan naar inademen kwikdampen?'

Assembleevergadering over Minamata Verdrag gaat meer over alle aspecten van kwik


Assembleelid Dew Sharman (VHP) wil weten of er een medisch-wetenschappelijk onderzoek is gedaan om aan te geven wat de status is van de samenleving met betrekking tot het inademen van kwikdampen. Hij heeft bij de behandeling van het Minamata Verdag gisteren gevraagd of Paramaribo en andere gebieden tegen een kwikramp aanzitten. 'Kwik is een heel gevaarlijk ding en wij moeten weten als samenleving in welke mate wij besmet zijn, gezien de zovele medische gevolgen', stelt Sharman, die ook arts is. 

Sharman gaf aan, dat door de Universiteit van Suriname een onderzoek is gedaan waarin is aangegeven dat in en rondom opkoopcentra in Paramaribo er concentraties van methylkwik in de lucht is die duizenden maal hoger is dan de toelaatbare concentratie die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorschrijft. Deze hoge concentraties zijn gemeten door geijkte apparatuur.

'Als er nog geen onderzoek is geweest naar de mate van besmetting, denk ik dat het medisch-wetenschappelijk onderzoek moet komen om alvast vast te stellen wat de status is van de samenleving', vindt Sharman.

Ook Carl Breeveld (DOE) uitte zijn bezorgdheid over de kwikdampen die vrijkomen bij de verwerking van goud in de bewoonde gebieden. Hij haalde nog een keer de protesten aan rondom het Boys terrein een paar jaar geleden. 'De gezondheid van mensen is het geding en we kunnen daar geen grappen mee maken en we zullen protesteren daartegen.'

Hij wil van de regering weten wat zij gedaan heeft om het kwikprobleem in woongebieden aan te pakken.

Sharman stelde ook de vraag waar allemaal de goudopkoopwinkels zijn gevestigd. Bij zowel de legale als de illegale zaken vindt de zuivering van het goud op dezelfde manier plaats, namelijk door verhitting waardoor de kwikdampen vrijkomen. 'Elke 100 gram aan goud dat wordt aangeboden aan de winkels bevat 5 tot 7 gram kwik dat vrijkomt in de samenleving. En dat is veel gevaarlijker en ik ben bijzonder bezorgd.'

Tijdens de vergadering werd overigens bij herhaling erop gewezen, dat kwik niet een probleem is van het binnenland alleen, maar van het hele land.

Bee (ABOP) wil antwoorden regering over schimmige gang van zaken rond scalians

Breeveld (DOE): 'Mede- werker op scalian zegt, dat er gewoon aan goudwinning wordt gedaan'


Assembleelid Marinus Bee (ABOP) kreeg gisteren in het parlement ondersteuning van collega's bij zijn vragen die hij tijdens de behandeling van het Minamata Verdrag heeft gesteld over de scalians op het stuwmeer. 'Wie is de opdrachtgever, wat kost het, wie betaalt het, hoe lang duurt het en hoe heeft de selectie plaatsgevonden', wil Bee weten, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 14 februari 2018.

Zijn fractiegenot Diana Pokie stelde voor dat de scalians aan ketting gelegd moeten worden.

Carl Breeveld (DOE) zei, dat een medewerker op een goudponton heeft gesteld, dat er gewoon aan goudwinning wordt gedaan.

Bee stelde de vragen eerder tijdens de openbare commissievergadering aan minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. De bewindsman had geen antwoord gegeven, omdat hij vond dat hij al voldoende toelichting heeft gegeven. Voor Bee is het echter belangrijk, dat zijn vragen worden beantwoord, aangezien hij die stelt als parlementari├źr en de minister verplicht is duidelijke antwoorden te geven.

Breeveld merkte op dat een wetenschappelijk onderzoek moet komen naar wat er op het stuwmeer gebeurt en naar de uitspraken van de minister hierover.

'In plaats van dat de scalians zijn ontmanteld, zijn ze juist uitgebreid', zegt Bee, 'het is onze taak om de regering of zelfs de president op te roepen om op te treden tegen de scalians.'

Bee en fractiegenoot Edward Belfort voerden aan, dat Dodson niet kan optreden, omdat anderen de touwtjes in handen hebben. Volgens Belfort gaat het om opdrachtgevers vanuit het Kabinet van de President. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons greep in en zei dat Belfort met bewijzen moet komen en geen insinuaties moet doen.

Uit verschillende bijdragen van Assembleeleden blijkt dat er getwijfeld wordt aan de antwoorden die Dodson heeft gegeven. Zij voerden aan dat de verklaringen die de bewindsman heeft gegeven onlogisch zijn. Ook het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) weet niks af van inventarisatie van kwik die zou plaatsvinden door scalians. Minister Dodson was er niet om vragen te beantwoorden. Hij is - hoe handig...­čśĺ - in het buitenland.

Met de waarneming is zijn collega Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie belast. De vergadering is verdaagd, omdat de regering  tijd nodig heeft om in te gaan op de vragen en opmerkingen van Assembleeleden.