donderdag 16 mei 2019

Verbannen van prostitutie op goudvelden in gebied der Aucaners blijkt welhaast onmogelijk

'Vrouwen niet meer weg te denken op goudvelden, omdat mannen soms maanden daar moeten blijven''Het verbannen van prostitutie op de goudvelden in het gebied van de stam der Aucaners blijkt onbegonnen werk. De behoefte aan commerciële sekswerkers kan niet worden gedempt', zegt Johan Djanie, kapitein van Drietabbetje en lid van het kabinet van de granman der Aucaners, donderdag 16 mei 2019 in de Ware Tijd. 

Het traditioneel gezag van de Aucaners heeft twee jaar geleden, na enkele weken te hebben vergaderd,  een wetboek gemaakt, waarin onder meer staat, dat prostitutie verboden is op de goudvelden. Dit fenomeen leidt soms namelijk tot gezinsontwrichting. 'Wanneer mannen de vrouwen vergezellen, geven ze veel geld uit. Wanneer deze mannen na maanden thuis komen, hebben ze bijna geen geld over voor het gezin', stelt Djanie.

De kapitein herinnert zich dat toen het wetboek uitkwam en het prostitutieverbod bekend werd, veel commerciële sekswerkers zijn vertrokken. Later zijn ze gefaseerd teruggekeerd en worden thans gedoogd. 'Er wordt aangegeven dat de vrouwen niet meer zijn weg te denken op de goudvelden, omdat de mannen soms maanden daar moeten blijven.'

Djanie wijst erop dat het prostitutieverbod in het wetboek 'Den Weti fu a Twalufu lo Gaanmang Meke Tien Na Dii Fu Okanisi' nader bekeken moet worden. 'We moeten overleggen of we deze wet gaan schrappen of aanpassen. Want straks willen de mensen zich ook niet houden aan andere wetten', redeneert de kapitein. Djanie denkt niet dat hierover is gesproken tijdens de krutu die in april is gehouden te Drietabbetje. Vanwege gezondheidsredenen heeft hij daaraan niet meegedaan. 'Ik zou het onderwerp wel ter sprake brengen om een besluit hierover te nemen.'

De meeste commerciële sekswerkers hebben een vreemde nationaliteit. Zij dragen meestal geen kennis van regels die betrekking hebben op vrouwen in het binnenland. Eén daarvan is dat wanneer een vrouw ongesteld is, ze niet in de kreek mag baden. Los daarvan mag een foetus niet op een willekeurige plek worden begraven worden. 'Ik heb begrepen dat de vrouwen zich nu wel houden aan deze regels', aldus de kapitein.