dinsdag 21 juni 2016

Suriname gaat eindelijk kwikgebruik aanpakken

Overheid werkt aan ratificering Minamataverdrag

21-06-2016 De Surinaamse Krant/De West


De overheid en het Basel Convention Regional Center for the Caribbean (BCRC) hebben de handen ineengeslagen om het kwikgebruik in de goudsector in Suriname te verminderen. Om dit doel te bereiken, heeft de overheid stappen ondernomen om het Minimataverdrag te ratificeren. In dit verdrag wordt de focus gelegd op de controle en het grensoverschrijdende transport van gevaarlijk afval, zoals kwik, en het vernietigen daarvan. Dit bericht De West in haar editie van gisteravond, maandag 20 juni 2016.

Volgens Haydi Berrenstein, coördinator en adviseur Milieubeleid, een werkarm van het Kabinet van de President, zal dit verdrag Suriname helpen om fondsen te werven, om het milieu veilig te maken en bewustwording kweken bij de gemeenschap. De overheid zit inmiddels al in de uitvoeringsfase van het ratificeren van het verdrag.


Berrenstein noemt het bedrijf Grassalco als goed voorbeeld voor het toepassen van een veilige methode van goudwinning waar kwik niet aan te pas komt, namelijk het gebruik van een schuddende tafels. Het bedrijf Sarafina werkt in het binnenland overigens al langere tijd met zogenoemde schuddende tafels (shaking tables) bij het proces van goudwinning. Dat is een van de vereisten die in het Minimataverdrag is opgenomen.In het verlengde hiervan organiseerde de overheid in samenwerking met het BCRC de workshop ‘Mercury Storage & Disposal project Suriname’ , waar zij met verschillende stakeholders brainstormde over het kwikvraagstuk. Een op een gesprekken tussen stakeholders en het BCRC-team werden gevoerd, waarbij de vragen wat gebeurt met kwik en hoe vindt de opslag plaats, centraal stonden.

Berrenstein gaf te kennen, dat de douane aangeeft, dat kwik niet via de officiële kanalen naar binnen komt, en dus op een illegale manier. Er is ook teruggekoppeld met de politie om na te gaan, wat ze doet met onderschepte hoeveelheden kwik en waar die wordt opgeslagen en wat er gebeurt met de personen die de wet overtreden. Berrenstein zegt dit naar aanleiding van de reeds onderschepte kwik te Burnside. Volgens Berrenstein kan men in Suriname heel gemakkelijk komen aan kwik en dat moet veranderen. 'Als je weet wat de kwik loop is, dus als je de informatie hebt, kan je goede actieplannen maken om mee te werken', aldus Berrenstein. Het artikel gaat niet in op de vraag waarom niet effectief wordt opgetreden op de goudvelden tegen het gebruik van kwik in het binnenland door de autoriteiten. Voor zover bekend is daar nog nooit een kilo kwik in beslag genomen, laat staan een goudzoeker voor het gebruik ervan beboet.

De driedaagse workshop wordt in drie landen georganiseerd die het Minimataverdrag nog niet hebben getekend namelijk, Suriname, Jamaica en Trinidad & Tobago. Diverse milieuinstanties en bedrijven die goud winnen waren voor de workshop uitgenodigd. Tijdens de workshop werd vooral aandacht geschonken aan de gevaarlijkste vorm van kwik die in water gevormd wordt door de werking van anaerobe organismen, die zonder zuurstof kunnen leven, namelijk metylkwik is. De kwik hoopt zich op en komt in ons lichaam terecht via besmette vis of vlees die wij eten.

De Basel Conventie kwam op 22 maart 1989 tot stand in Basel, Zwitserland, toen publieke aandacht werd gevraagd voor het fenomeen dat zich voordeed en wat inhield, dat er gevaarlijk afval afkomstig uit het buitenland werd gestort/geïmporteerd in landen zoals Afrika en bepaalde ontwikkelingslanden.

De doelen van het project en de workshop zijn het creëren van effectieve besluitvormingsprocessen op nationaal niveau, kennis opdoen van de kwikafval-loop en het raamwerk dat belangrijk is voor milieuvriendelijk beheer van kwik, bewustwording over kwikafval, overheden assisteren bij de uitvoering voor het milieuvriendelijk beheren van afval, ondersteuning bij Minamata Conventie en bewustwording met betrekking tot de gevaren en risico’s die kwik en kwikafval met zich meebrengen.

(Red. De Surinaamse Krant/De West)

Suriname gaat eindelijk kwikgebruik aanpakken

Overheid werkt aan ratificering Minamataverdrag

21-06-2016 De Surinaamse Krant/De West


De overheid en het Basel Convention Regional Center for the Caribbean (BCRC) hebben de handen ineengeslagen om het kwikgebruik in de goudsector in Suriname te verminderen. Om dit doel te bereiken, heeft de overheid stappen ondernomen om het Minimataverdrag te ratificeren. In dit verdrag wordt de focus gelegd op de controle en het grensoverschrijdende transport van gevaarlijk afval, zoals kwik, en het vernietigen daarvan. Dit bericht De West in haar editie van gisteravond, maandag 20 juni 2016.

Volgens Haydi Berrenstein, coördinator en adviseur Milieubeleid, een werkarm van het Kabinet van de President, zal dit verdrag Suriname helpen om fondsen te werven, om het milieu veilig te maken en bewustwording kweken bij de gemeenschap. De overheid zit inmiddels al in de uitvoeringsfase van het ratificeren van het verdrag.


Berrenstein noemt het bedrijf Grassalco als goed voorbeeld voor het toepassen van een veilige methode van goudwinning waar kwik niet aan te pas komt, namelijk het gebruik van een schuddende tafels. Het bedrijf Sarafina werkt in het binnenland overigens al langere tijd met zogenoemde schuddende tafels (shaking tables) bij het proces van goudwinning. Dat is een van de vereisten die in het Minimataverdrag is opgenomen.In het verlengde hiervan organiseerde de overheid in samenwerking met het BCRC de workshop ‘Mercury Storage & Disposal project Suriname’ , waar zij met verschillende stakeholders brainstormde over het kwikvraagstuk. Een op een gesprekken tussen stakeholders en het BCRC-team werden gevoerd, waarbij de vragen wat gebeurt met kwik en hoe vindt de opslag plaats, centraal stonden.

Berrenstein gaf te kennen, dat de douane aangeeft, dat kwik niet via de officiële kanalen naar binnen komt, en dus op een illegale manier. Er is ook teruggekoppeld met de politie om na te gaan, wat ze doet met onderschepte hoeveelheden kwik en waar die wordt opgeslagen en wat er gebeurt met de personen die de wet overtreden. Berrenstein zegt dit naar aanleiding van de reeds onderschepte kwik te Burnside. Volgens Berrenstein kan men in Suriname heel gemakkelijk komen aan kwik en dat moet veranderen. 'Als je weet wat de kwik loop is, dus als je de informatie hebt, kan je goede actieplannen maken om mee te werken', aldus Berrenstein. Het artikel gaat niet in op de vraag waarom niet effectief wordt opgetreden op de goudvelden tegen het gebruik van kwik in het binnenland door de autoriteiten. Voor zover bekend is daar nog nooit een kilo kwik in beslag genomen, laat staan een goudzoeker voor het gebruik ervan beboet.

De driedaagse workshop wordt in drie landen georganiseerd die het Minimataverdrag nog niet hebben getekend namelijk, Suriname, Jamaica en Trinidad & Tobago. Diverse milieuinstanties en bedrijven die goud winnen waren voor de workshop uitgenodigd. Tijdens de workshop werd vooral aandacht geschonken aan de gevaarlijkste vorm van kwik die in water gevormd wordt door de werking van anaerobe organismen, die zonder zuurstof kunnen leven, namelijk metylkwik is. De kwik hoopt zich op en komt in ons lichaam terecht via besmette vis of vlees die wij eten.

De Basel Conventie kwam op 22 maart 1989 tot stand in Basel, Zwitserland, toen publieke aandacht werd gevraagd voor het fenomeen dat zich voordeed en wat inhield, dat er gevaarlijk afval afkomstig uit het buitenland werd gestort/geïmporteerd in landen zoals Afrika en bepaalde ontwikkelingslanden.

De doelen van het project en de workshop zijn het creëren van effectieve besluitvormingsprocessen op nationaal niveau, kennis opdoen van de kwikafval-loop en het raamwerk dat belangrijk is voor milieuvriendelijk beheer van kwik, bewustwording over kwikafval, overheden assisteren bij de uitvoering voor het milieuvriendelijk beheren van afval, ondersteuning bij Minamata Conventie en bewustwording met betrekking tot de gevaren en risico’s die kwik en kwikafval met zich meebrengen.

(Red. De Surinaamse Krant/De West)