vrijdag 26 februari 2016

Minister Dodson wil goudwinning ordenen in Matawaigebied

Goudzoekers in gebied moeten zich laten registreren en mogen niet werken met kwik

(Bron foto: ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen)
Verdeelsleutel opbrengsten: deel naar staatsmijnbouwbedrijf Grassalco en deel naar de Matawai

26-02-2016  De Surinaamse Krant


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) wil de goudwinning in het Matawaigebied ordenen. Met het traditioneel gezag, onder leiding van Granman Lesley Valentijn, en de lokale bewoners, werd tijdens een krutu afgelopen weekend van gedachten gewisseld hierover. De lokale gemeenschap moet ook profijt hebben van de kleinmijnbouw, zo bericht het ministerie vandaag, vrijdag 26 februari 2016.

NH vindt dat ordening noodzakelijk is in het gebied. Er moet verantwoord worden omgegaan met het milieu, terwijl ook het algemene welzijn van lokale gemeenschappen past binnen het beleid van NH, stelt het ministerie. Illegaal mijnen in het concessiegebied van het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco moet worden teruggedrongen. Dodson gelooft dat deze nieuwe aanpak in het voordeel van alle belanghebbende partijen zal uitvallen.

Het ministerie van NH heeft onlangs een overeenkomst met de gemeenschappen van Lebidoti, Bakoe en Pisian gesloten. Er is een verdeelsleutel van de opbrengsten overeengekomen. Dezelfde methode zal gehanteerd worden in het Matawaigebied. De bewindsman gaf aan, dat een bepaald bedrag naar Grassalco gaat en een deel voor de stam bestemd is. Daartoe zal een fonds worden opgericht. De Matawai-gemeenschap zal het geld besteden aan de verdere opbouw van het gebied. De praktische invulling zal door de granman en zijn staf op transparante wijze worden bepaald. Dodson benadrukte, dat het fonds niet alleen afhankelijk hoeft te zijn van goudopbrengsten. Ook de houtkap, zand en grind kunnen voordelen opleveren voor de kas van de Matuariërs.

Eenieder die plannen heeft om op zoek te gaan naar goud, moet toestemming hebben van het traditioneel gezag. Ook is besloten dat er een orgaan van toezicht komt. Hierin zal de granman van de Matawaistam een vertegenwoordiging aanwijzen die de belangen van het gebied in de gaten houdt. NH en Regionale Ontwikkeling zullen ook zitting hebben in dit orgaan. Hiermee wil de Staat Suriname bereiken, dat afgedragen gelden voor de ontwikkeling van de stam zullen worden ingezet. Ook de belasting afdrachten aan de Staat zullen hierdoor veilig gesteld worden.

Minister Dodson heeft verder meegedeeld, dat registratie van alle goudzoekers in het gebied moet plaatsvinden. Ter bescherming van het milieu en de lokale mensen zal bovendien kwikvrij gewerkt moeten worden. Over twee maanden hoopt het ministerie machines beschikbaar te stellen waarmee men zonder kwik op zoek kan naar goud. NH wil dat de illegale goudzoekers zich zullen ontwikkelen tot verantwoordelijke ondernemers die op structurele basis hun bijdrage leveren aan de staatskas. Goudzoekers die advies of hulp nodig hebben zijn welkom bij NH, zo laat het ministerie weten.

Opmerkelijk in dit hele verhaal van NH is, dat de Commissie Ordening Goudsector niet wordt genoemd....

Minister Dodson wil goudwinning ordenen in Matawaigebied

Goudzoekers in gebied moeten zich laten registreren en mogen niet werken met kwik

(Bron foto: ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen)
Verdeelsleutel opbrengsten: deel naar staatsmijnbouwbedrijf Grassalco en deel naar de Matawai

26-02-2016  De Surinaamse Krant


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) wil de goudwinning in het Matawaigebied ordenen. Met het traditioneel gezag, onder leiding van Granman Lesley Valentijn, en de lokale bewoners, werd tijdens een krutu afgelopen weekend van gedachten gewisseld hierover. De lokale gemeenschap moet ook profijt hebben van de kleinmijnbouw, zo bericht het ministerie vandaag, vrijdag 26 februari 2016.

NH vindt dat ordening noodzakelijk is in het gebied. Er moet verantwoord worden omgegaan met het milieu, terwijl ook het algemene welzijn van lokale gemeenschappen past binnen het beleid van NH, stelt het ministerie. Illegaal mijnen in het concessiegebied van het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco moet worden teruggedrongen. Dodson gelooft dat deze nieuwe aanpak in het voordeel van alle belanghebbende partijen zal uitvallen.

Het ministerie van NH heeft onlangs een overeenkomst met de gemeenschappen van Lebidoti, Bakoe en Pisian gesloten. Er is een verdeelsleutel van de opbrengsten overeengekomen. Dezelfde methode zal gehanteerd worden in het Matawaigebied. De bewindsman gaf aan, dat een bepaald bedrag naar Grassalco gaat en een deel voor de stam bestemd is. Daartoe zal een fonds worden opgericht. De Matawai-gemeenschap zal het geld besteden aan de verdere opbouw van het gebied. De praktische invulling zal door de granman en zijn staf op transparante wijze worden bepaald. Dodson benadrukte, dat het fonds niet alleen afhankelijk hoeft te zijn van goudopbrengsten. Ook de houtkap, zand en grind kunnen voordelen opleveren voor de kas van de Matuariërs.

Eenieder die plannen heeft om op zoek te gaan naar goud, moet toestemming hebben van het traditioneel gezag. Ook is besloten dat er een orgaan van toezicht komt. Hierin zal de granman van de Matawaistam een vertegenwoordiging aanwijzen die de belangen van het gebied in de gaten houdt. NH en Regionale Ontwikkeling zullen ook zitting hebben in dit orgaan. Hiermee wil de Staat Suriname bereiken, dat afgedragen gelden voor de ontwikkeling van de stam zullen worden ingezet. Ook de belasting afdrachten aan de Staat zullen hierdoor veilig gesteld worden.

Minister Dodson heeft verder meegedeeld, dat registratie van alle goudzoekers in het gebied moet plaatsvinden. Ter bescherming van het milieu en de lokale mensen zal bovendien kwikvrij gewerkt moeten worden. Over twee maanden hoopt het ministerie machines beschikbaar te stellen waarmee men zonder kwik op zoek kan naar goud. NH wil dat de illegale goudzoekers zich zullen ontwikkelen tot verantwoordelijke ondernemers die op structurele basis hun bijdrage leveren aan de staatskas. Goudzoekers die advies of hulp nodig hebben zijn welkom bij NH, zo laat het ministerie weten.

Opmerkelijk in dit hele verhaal van NH is, dat de Commissie Ordening Goudsector niet wordt genoemd....