zaterdag 2 maart 2019

Bee (ABOP): 'ABOP heeft gelijk gekregen wat betreft het gedrag van Fransen in grensgebied Marowijne'

'Niemand wilde naar ons luisteren'


Assembleelid Marinus Bee (ABOP) zegt vandaag, zaterdag 2 maart 2019, op Starnieuws, dat zijn partij gelijk heeft gekregen wat betreft het gedrag van de Fransen in het grensgebied Marowijne. Hij reageert op het bericht waarin de regering stelt, dat de gezamenlijke patrouille met de Fransen is opgeschort. 

De ABOP had bij de behandeling in De Nationale Assemblee gewaarschuwd over wat er kon gebeuren als Suriname dat verdrag zou ratificeren. 'Met goed onderbouwde argumenten als onrechtmatige politie en gendarmerie optreden hebben we toen geprobeerd dit verdrag niet te ratificeren, maar niemand wilde naar ons luisteren', aldus Bee.

'De ABOP was de enige fractie die toen niet voor het verdrag heeft gestemd en zie nu wat zich in de afgelopen maanden heeft afgespeeld, precies waarvoor we hadden gewaarschuwd. Zelfs na het eerste incident op de Marowijnerivier hadden wij opschorting gevraagd middels een brief naar de president. Toen is ook niet naar ons geluisterd', brengt Bee in herinnering.

De ABOP hoopt dat de regering nu kan begrijpen, dat in een volwaardige democratie ook de minderheid een stem heeft.

Regering heeft per direct gezamenlijke patrouille met de Fransen opgeschort

(Bron foto: Le Progres)
Franse Gendarmerie zou weer eigendommen van Surinamers hebben vernietigd


De regering heeft de gezamenlijke patrouille met de Fransen terstond opgeschort. Op de Marowijnerivier, in de regio Mata Tabiki, heeft zich weer een incident voorgedaan, zo bericht vrijdag 1 maart 2019 het Nationaal Informatie Instituut. 

De Franse Gendarmerie zou afgelopen woensdag eigendommen van Surinamers hebben vernietigd op Surinaams grondgebied tijdens een gezamenlijke patrouille.

Naar aanleiding hiervan is president Desi Bouterse in spoedoverleg getreden met Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons en de minister van Defensie, Ronni Benschop, die tevens ook de minister ad-interim is op Buitenlandse Zaken, om dit optreden van de Fransen te bespreken. De instructie is gegeven om meteen een diepgaand onderzoek in te stellen over wat zich exact heeft voorgedaan.

'De regering spreekt haar ernstige afkeuring uit over deze verontrustende ontwikkeling en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ogenblikkelijk middels een diplomatieke nota, waarin ernstige misnoegen over dit voorval geuit is, aan de Franse autoriteiten op donderdag 28 februari protest aangetekend.'

Intussen heeft minister Benschop brieven gericht aan de leiding van de strijdkrachten en aan de leiding van de Gendarmerie in Frans-Guyana. Hierin is vermeld, dat het Nationaal Leger van Suriname de gezamenlijke patrouilles terstond opschort, totdat er duidelijkheid is gekomen in deze aangelegenheid.

'De Surinaamse regering is zeer ontstemd over dit gebeuren, temeer daar beide landen in onderhandeling zijn, om te komen tot een definitieve grensbepaling in de Marowijnerivier. Dit ontoelaatbaar gedrag van de Fransen getuigt van minder respect naar Suriname toe en weerspiegelt niet het gewenste nabuurschap. De regering heeft wederom op de Fransen het beroep gedaan om onwettige acties op Surinaams grondgebied na te laten.'