woensdag 20 maart 2013

Suralco ontkent dat aluinaardefabriek Paranam grootste kwikdampgevaar Suriname is

Uitstoot kwikdamp door Suralco te Paranam gering

20-03-2013


Suralco-directeur Ruben Halfhuid ontkent vandaag, woensdag 20 maart 2013 in de Ware Tijd, met klem dat de aluinaardefabriek te Paranam het grootste kwikdampgevaar voor Suriname is. Hij verwijst naar het onderzoek van de Adek-universiteit genaamd ‘Mercury Levels in Pristine and Gold Mining Impacted Aquatic Ecosystems in Suriname’, gepubliceerd in The Royal Swedish Academy of Sciences 2012.

‘Hierin wordt geschat dat de uitstoot aan kwik door de kleinschalige goudsector 10.000 tot 20.000 kilo per jaar bedraagt, terwijl de uitstoot van kwikdamp door de Suralco-aluinaardefabriek in 2012 ongeveer 1.800 kilo bedroeg, gemiddeld dus tien tot twintig procent van de uitstoot door de kleinschalige goudsector’, aldus Halfhuid.

Tijdens een eendaagse bijeenkomst van het NIMOS eind vorige week, stelde onderzoeker Dennis Wip, dat niet de goudopkoopwinkels in Paramaribo, maar de aluinaarderaffinaderij te Paranam de grootste bijdrage levert aan de kwikdamp in de omgevingslucht van de hoofdstad. Hetzelfde stelde onderzoeker Paul Ouboter in zijn presentatie tijdens hetzelfde seminar.

Volgens Suralco is er sprake van een ‘misvatting’.

‘Het is goed om hierbij te vermelden, dat kwik met het bauxiet als verontreiniging wordt geïntroduceerd binnen ons productieproces. Binnen de aluinaardefabriek zijn er voorzieningen aangebracht om metaalkwik te collecteren, waardoor wordt voorkomen dat het als kwikdamp vrijkomt’, zegt Halfhuid.

Nadat het kwik is verzameld wordt deze met toestemming van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) verscheept naar een bedrijf in de VS om verwerkt te worden. Dit om te voorkomen dat het gecollecteerde kwik in het Surinaamse milieu terechtkomt. ‘Het ligt in de planning om de hoeveelheid kwik in luchtemissies verder te reduceren door het installeren van additionele equipment.’

Noot:
‘Community Relations Officer’ Harold Amalinsi, van Suralco liet mij op 31 januari 2012 weten, dat kwik in de natuur voor komt en ook in bauxiet:
‘Het beleid van de Suralco is erop gericht om haar afvalstoffen zodanig te beheren en verwerken dat deze geen gevaar vormen voor het milieu. In het kader van dit beleid was het dan op donderdag 10 februari 2011 zover dat er een klein aantal containers met kwik geladen werden op het schip ‘Industrial Diamond’ voor export naar de USA. Kwik is een afvalproduct dat vrijkomt bij de verwerking van bauxiet tot aluinaarde. In de raffinaderij te Paranam wordt het in gasvorm aanwezige kwik neergeslagen tot zijn vloeibare vorm. Hierna wordt dit verwijderd uit het proces, opgeslagen en vervolgens geëxporteerd met het doel dit te hergebruiken. Het is een gevaarlijke stof voor mens en dier, vandaar dat Alcoa zich als doel heeft gesteld de kwik emissies (lucht uitstoot) in 2020 met 80% verminderd te hebben ten opzichte van 2005. Het verminderen van deze emissies is nodig om bij te dragen aan Alcoa’s milieudoelstellingen, maar ook om op een verantwoorde manier met ons milieu om te gaan en dat te behouden. Als kwik in de lucht terecht komt, kan het zich verspreiden, en kan het ook weer neerslaan in de waterwegen.’

Klik hier voor het volledige artikel waarin de Suralco-reactie op 31 januari 2012 over het gebruik van – en de export door het bedrijf van kwik is opgenomen.

Suralco ontkent dat aluinaardefabriek Paranam grootste kwikdampgevaar Suriname is

Uitstoot kwikdamp door Suralco te Paranam gering

20-03-2013


Suralco-directeur Ruben Halfhuid ontkent vandaag, woensdag 20 maart 2013 in de Ware Tijd, met klem dat de aluinaardefabriek te Paranam het grootste kwikdampgevaar voor Suriname is. Hij verwijst naar het onderzoek van de Adek-universiteit genaamd ‘Mercury Levels in Pristine and Gold Mining Impacted Aquatic Ecosystems in Suriname’, gepubliceerd in The Royal Swedish Academy of Sciences 2012.

‘Hierin wordt geschat dat de uitstoot aan kwik door de kleinschalige goudsector 10.000 tot 20.000 kilo per jaar bedraagt, terwijl de uitstoot van kwikdamp door de Suralco-aluinaardefabriek in 2012 ongeveer 1.800 kilo bedroeg, gemiddeld dus tien tot twintig procent van de uitstoot door de kleinschalige goudsector’, aldus Halfhuid.

Tijdens een eendaagse bijeenkomst van het NIMOS eind vorige week, stelde onderzoeker Dennis Wip, dat niet de goudopkoopwinkels in Paramaribo, maar de aluinaarderaffinaderij te Paranam de grootste bijdrage levert aan de kwikdamp in de omgevingslucht van de hoofdstad. Hetzelfde stelde onderzoeker Paul Ouboter in zijn presentatie tijdens hetzelfde seminar.

Volgens Suralco is er sprake van een ‘misvatting’.

‘Het is goed om hierbij te vermelden, dat kwik met het bauxiet als verontreiniging wordt geïntroduceerd binnen ons productieproces. Binnen de aluinaardefabriek zijn er voorzieningen aangebracht om metaalkwik te collecteren, waardoor wordt voorkomen dat het als kwikdamp vrijkomt’, zegt Halfhuid.

Nadat het kwik is verzameld wordt deze met toestemming van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) verscheept naar een bedrijf in de VS om verwerkt te worden. Dit om te voorkomen dat het gecollecteerde kwik in het Surinaamse milieu terechtkomt. ‘Het ligt in de planning om de hoeveelheid kwik in luchtemissies verder te reduceren door het installeren van additionele equipment.’

Noot:
‘Community Relations Officer’ Harold Amalinsi, van Suralco liet mij op 31 januari 2012 weten, dat kwik in de natuur voor komt en ook in bauxiet:
‘Het beleid van de Suralco is erop gericht om haar afvalstoffen zodanig te beheren en verwerken dat deze geen gevaar vormen voor het milieu. In het kader van dit beleid was het dan op donderdag 10 februari 2011 zover dat er een klein aantal containers met kwik geladen werden op het schip ‘Industrial Diamond’ voor export naar de USA. Kwik is een afvalproduct dat vrijkomt bij de verwerking van bauxiet tot aluinaarde. In de raffinaderij te Paranam wordt het in gasvorm aanwezige kwik neergeslagen tot zijn vloeibare vorm. Hierna wordt dit verwijderd uit het proces, opgeslagen en vervolgens geëxporteerd met het doel dit te hergebruiken. Het is een gevaarlijke stof voor mens en dier, vandaar dat Alcoa zich als doel heeft gesteld de kwik emissies (lucht uitstoot) in 2020 met 80% verminderd te hebben ten opzichte van 2005. Het verminderen van deze emissies is nodig om bij te dragen aan Alcoa’s milieudoelstellingen, maar ook om op een verantwoorde manier met ons milieu om te gaan en dat te behouden. Als kwik in de lucht terecht komt, kan het zich verspreiden, en kan het ook weer neerslaan in de waterwegen.’

Klik hier voor het volledige artikel waarin de Suralco-reactie op 31 januari 2012 over het gebruik van – en de export door het bedrijf van kwik is opgenomen.