woensdag 26 februari 2014

Bewoners Sarakreekgebied slaan alarm - Dorpsgemeenschappen lijken roependen in de woestijn van stoofdommen

(Bron foto: Ronny Asabina)
Milieuverontreiniging door goudwinning neemt schrikbarende vormen aan

Politiek al jarenlang op hoogte van problemen

26-02-2014


Paramaribo - Het Sarakreekgebied en de bewoners hebben zwaar te lijden onder milieuverontreiniging. Ook de gebrekkige toegang tot zuiver drinkwater baart de bewoners van de acht dorpsgemeenschappen grote zorgen. Ze hebben maandag tijdens een hoorzitting alarm geslagen, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 26 februari 2014.

De bewoners van de vijf Saramaccaanse en drie Aucaanse dorpen zeggen dat hun leefgebieden het middelpunt zijn geworden van ernstige bedreiging en aantasting van de biodiversiteit. De vervuiling rukt op, het waterbekken takelt af en de bossen verdwijnen.

De plaatselijke gemeenschappen zeggen dat ze niet weten wat ze moeten doen. Tijdens de hoorzitting te Sarakreek hebben de bewoners gesteld dat de situatie catastrofaal dreigt te worden, zegt BEP-Assembleelid Ronny Asabina.

Uit hun relaas blijkt dat de afgelopen drie jaren de effecten van de milieuvervuiling steeds duidelijker worden. Veel dorpelingen zeggen dat voor hen een uitzichtloze situatie dreigt. De grote boosdoener van de vervuiling is de kleinschalige goudwinning, de belangrijkste economische activiteit van het gebied. De mensen maken zich zorgen over het kwikgehalte in de rivieren, het stuwmeer, de kreken en fauna. Maar, ook de plaatselijke bevolking is actief in de goudwinning en voorziet zo in een bron van inkomen.

De gemeenschappen wijzen erop, dat de politiek al jarenlang weet van de problemen, maar dat haar inspanningen onvoldoende zijn. Regeringen die komen en gaan tonen zich volgens de dorpelingen in onvoldoende mate onder de indruk. De overheid kan het gebied nog steeds niet van drinkwater voorzien.

Op het stuwmeer, in de nabijheid van de dorpen Baku, Pitchan en Lebi Doti, zijn de effecten van de milieuverontreiniging steeds duidelijker te zien. Als je boven het stuwmeer vliegt of in de nabijheid van genoemde woongemeenschappen, zie je niet alleen de omvang van de verwoesting, maar ook de alarmerende en slechte kwaliteit van het oppervlaktewater, mede een gevolg van de goudmijnbouw.

Bijzondere aandacht is gevraagd voor het drinkwaterprobleem. De dorpelingen zijn afhankelijk van regenwater. Ook de hygiëne en sanitaire voorzieningen laten veel te wensen over. Water en hygiëne blijft een brandend vraagstuk in het Sarakreek-gebied dat 4.562 m² beslaat en waar ongeveer 2.500 mensen wonen.

Bewoners Sarakreekgebied slaan alarm - Dorpsgemeenschappen lijken roependen in de woestijn van stoofdommen

(Bron foto: Ronny Asabina)
Milieuverontreiniging door goudwinning neemt schrikbarende vormen aan

Politiek al jarenlang op hoogte van problemen

26-02-2014


Paramaribo - Het Sarakreekgebied en de bewoners hebben zwaar te lijden onder milieuverontreiniging. Ook de gebrekkige toegang tot zuiver drinkwater baart de bewoners van de acht dorpsgemeenschappen grote zorgen. Ze hebben maandag tijdens een hoorzitting alarm geslagen, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 26 februari 2014.

De bewoners van de vijf Saramaccaanse en drie Aucaanse dorpen zeggen dat hun leefgebieden het middelpunt zijn geworden van ernstige bedreiging en aantasting van de biodiversiteit. De vervuiling rukt op, het waterbekken takelt af en de bossen verdwijnen.

De plaatselijke gemeenschappen zeggen dat ze niet weten wat ze moeten doen. Tijdens de hoorzitting te Sarakreek hebben de bewoners gesteld dat de situatie catastrofaal dreigt te worden, zegt BEP-Assembleelid Ronny Asabina.

Uit hun relaas blijkt dat de afgelopen drie jaren de effecten van de milieuvervuiling steeds duidelijker worden. Veel dorpelingen zeggen dat voor hen een uitzichtloze situatie dreigt. De grote boosdoener van de vervuiling is de kleinschalige goudwinning, de belangrijkste economische activiteit van het gebied. De mensen maken zich zorgen over het kwikgehalte in de rivieren, het stuwmeer, de kreken en fauna. Maar, ook de plaatselijke bevolking is actief in de goudwinning en voorziet zo in een bron van inkomen.

De gemeenschappen wijzen erop, dat de politiek al jarenlang weet van de problemen, maar dat haar inspanningen onvoldoende zijn. Regeringen die komen en gaan tonen zich volgens de dorpelingen in onvoldoende mate onder de indruk. De overheid kan het gebied nog steeds niet van drinkwater voorzien.

Op het stuwmeer, in de nabijheid van de dorpen Baku, Pitchan en Lebi Doti, zijn de effecten van de milieuverontreiniging steeds duidelijker te zien. Als je boven het stuwmeer vliegt of in de nabijheid van genoemde woongemeenschappen, zie je niet alleen de omvang van de verwoesting, maar ook de alarmerende en slechte kwaliteit van het oppervlaktewater, mede een gevolg van de goudmijnbouw.

Bijzondere aandacht is gevraagd voor het drinkwaterprobleem. De dorpelingen zijn afhankelijk van regenwater. Ook de hygiëne en sanitaire voorzieningen laten veel te wensen over. Water en hygiëne blijft een brandend vraagstuk in het Sarakreek-gebied dat 4.562 m² beslaat en waar ongeveer 2.500 mensen wonen.

maandag 17 februari 2014

Scalians op stuwmeer Brokopondo vormen gevaar voor gemeenschappen

Asabina (BEP): Goudpontons zijn ‘afschuwelijk, verwerpelijk en barbaars’


17-02-2014


Paramaribo - Alle ‘scalians’ ofwel goudpontons die op de bodem van het stuwmeer in Brokopondo bezig zijn met goudwinningactiviteiten, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

Dit verzoek heeft kapitein Waandels van het dorp Nieuw Ganze gisteren als belangrijk zorgpunt van het district onder de aandacht van president Desi Bouterse gebracht. Het staatshoofd heeft een historisch bezoek aan het dorp gebracht, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 17 februari 2014.

Waandels sprak over een in aanbouw zijnde scalian dicht in de buurt van Brownsweg, die binnenkort te water zal worden geladen. De zorg houdt in belangrijke mate verband met het feit dat de acht woongemeenschappen van Brownsweg onder meer voor hun drinkwatervoorziening afhankelijk zijn van het stuwmeer. Het waterleidingnet van Brownsweg is aangesloten op het stuwmeer.

Vorige week vrijdag, tijdens het gesprek tussen een regeringsdelegatie onder leiding van de president en een vertegenwoordiging van de goudzoekersorganisatie Makamboa te Nieuw Koffiekamp, heeft het BEP-Assembleelid Ronny Asabina van Brokopondo het zorgpunt ook aan de orde gesteld.

Het Assembleelid sprak over de aanwezigheid van tenminste drie scalians op het stuwmeer. Bij dat gesprek heeft districtscommissaris Yvonne Pinas beloofd opdracht te zullen geven aan de inspecteur van politie te Brokopondo om actie te ondernemen tegen de scalians.

Volgens Pinas had de politie in het verleden bij patrouille op het water geen illegale scalians gesignaleerd.

‘Ik hoop dat bij deze nieuwe actie van de politie, men niet met een speedboot te werk zal gaan, maar dat men een helikopter ter beschikking zal hebben. Terwijl men in Paramaribo nog gelooft dat het stuwmeer vrij is van scalians, heeft nagenoeg een ieder in Brokopondo weet hiervan. Het zorgt voor heel veel ruis, maar ook voor angstcultuur in de sector’, aldus Asabina in de krant.

Volgens veiligheidsman Melvin Linscheer beschikt de Commissie Ordening Goudsector, waarin hij zitting heeft, een aantal controleposten. ‘Maar ik vraag ik me af of men ook toezichthoudende werkzaamheden uitvoert op het stuwmeer.’

Asabina noemt de goudwinningsactiviteiten op het stuwmeer ‘afschuwelijk, verwerpelijk, barbaars’. ‘Ik blijf erbij dat de goudwinning op de bodem van onze rivieren en het stuwmeer aan banden moet worden gelegd en gefaseerd moet worden afgebouwd.’

Noot:
Het is, voor alle duidelijkheid, in Suriname verboden om in open wateren goud te winnen. De grote goudpontons blijken echter al geruime tijd door de overheid te worden gedoogd. Er zou sprake van zijn, dat de staat forse belastinggelden ontvangt van eigenaren van scalians. Er wordt veel door overheidsvertegenwoordigers gezegd en beloofd, maar in de praktijk blijkt echter dat er nauwelijks tegen de goudpontons wordt opgetreden. Asabina kan zo vaak hij wil de scalians in De Nationale Assemblee ter sprake brengen en zijn woede erover uiten, iedereen luistert, collega Assembleeleden en het handjevol aanwezige Kabinetsleden en vervolgens gaat men weer over tot de orde van de dag en kunnen de goudzoekers op hun varende goudfabriekjes rustig aan het werk blijven en verder gaan met het vernietigen van rivieren, kreken en stuwmeer.....

Scalians op stuwmeer Brokopondo vormen gevaar voor gemeenschappen

Asabina (BEP): Goudpontons zijn ‘afschuwelijk, verwerpelijk en barbaars’


17-02-2014


Paramaribo - Alle ‘scalians’ ofwel goudpontons die op de bodem van het stuwmeer in Brokopondo bezig zijn met goudwinningactiviteiten, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

Dit verzoek heeft kapitein Waandels van het dorp Nieuw Ganze gisteren als belangrijk zorgpunt van het district onder de aandacht van president Desi Bouterse gebracht. Het staatshoofd heeft een historisch bezoek aan het dorp gebracht, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 17 februari 2014.

Waandels sprak over een in aanbouw zijnde scalian dicht in de buurt van Brownsweg, die binnenkort te water zal worden geladen. De zorg houdt in belangrijke mate verband met het feit dat de acht woongemeenschappen van Brownsweg onder meer voor hun drinkwatervoorziening afhankelijk zijn van het stuwmeer. Het waterleidingnet van Brownsweg is aangesloten op het stuwmeer.

Vorige week vrijdag, tijdens het gesprek tussen een regeringsdelegatie onder leiding van de president en een vertegenwoordiging van de goudzoekersorganisatie Makamboa te Nieuw Koffiekamp, heeft het BEP-Assembleelid Ronny Asabina van Brokopondo het zorgpunt ook aan de orde gesteld.

Het Assembleelid sprak over de aanwezigheid van tenminste drie scalians op het stuwmeer. Bij dat gesprek heeft districtscommissaris Yvonne Pinas beloofd opdracht te zullen geven aan de inspecteur van politie te Brokopondo om actie te ondernemen tegen de scalians.

Volgens Pinas had de politie in het verleden bij patrouille op het water geen illegale scalians gesignaleerd.

‘Ik hoop dat bij deze nieuwe actie van de politie, men niet met een speedboot te werk zal gaan, maar dat men een helikopter ter beschikking zal hebben. Terwijl men in Paramaribo nog gelooft dat het stuwmeer vrij is van scalians, heeft nagenoeg een ieder in Brokopondo weet hiervan. Het zorgt voor heel veel ruis, maar ook voor angstcultuur in de sector’, aldus Asabina in de krant.

Volgens veiligheidsman Melvin Linscheer beschikt de Commissie Ordening Goudsector, waarin hij zitting heeft, een aantal controleposten. ‘Maar ik vraag ik me af of men ook toezichthoudende werkzaamheden uitvoert op het stuwmeer.’

Asabina noemt de goudwinningsactiviteiten op het stuwmeer ‘afschuwelijk, verwerpelijk, barbaars’. ‘Ik blijf erbij dat de goudwinning op de bodem van onze rivieren en het stuwmeer aan banden moet worden gelegd en gefaseerd moet worden afgebouwd.’

Noot:
Het is, voor alle duidelijkheid, in Suriname verboden om in open wateren goud te winnen. De grote goudpontons blijken echter al geruime tijd door de overheid te worden gedoogd. Er zou sprake van zijn, dat de staat forse belastinggelden ontvangt van eigenaren van scalians. Er wordt veel door overheidsvertegenwoordigers gezegd en beloofd, maar in de praktijk blijkt echter dat er nauwelijks tegen de goudpontons wordt opgetreden. Asabina kan zo vaak hij wil de scalians in De Nationale Assemblee ter sprake brengen en zijn woede erover uiten, iedereen luistert, collega Assembleeleden en het handjevol aanwezige Kabinetsleden en vervolgens gaat men weer over tot de orde van de dag en kunnen de goudzoekers op hun varende goudfabriekjes rustig aan het werk blijven en verder gaan met het vernietigen van rivieren, kreken en stuwmeer.....

woensdag 12 februari 2014

Surgold/Newmont wil geen problemen met goudzoekers

Surgold wil geen 'Koffiekampse' toestanden
Surgold wil porknokkers helpen om eigen terrein te zoeken

12-02-2014


Paramaribo - Surgold/Newmont doet haar uiterste best om welk mogelijk toekomstig conflict met goudzoekers in Paramacaans gebied dan ook, te voorkomen. Volgens Rene Amautan, woordvoerder van de goudzoekersorganisatie Merian Gowtuman, is Surgold bereid de goudzoekers bij te staan om een eigen terrein te zoeken.

Die toezegging is gedaan, zo bericht de Ware Tijd woensdag 12 februari 2014, tijdens een onlangs gehouden vergadering van Surgold en de Paramaccaanse Onderhandelingscommissie (POC).

‘Het goudbedrijf wil een goede band hebben met de gemeenschap en wil geen escalaties zoals de gevallen in Nieuw Koffiekamp’, stelt Amautan, die ook lid is van de POC.

Lokale mensen die nu in het gebied van Surgold goudwinnen, kunnen hun activiteiten voorlopig voortzetten. Een bepaalde zone is voor hen echter niet toegankelijk. Dit gebied zal goed afgebakend worden, zodat de scheiding goed opvalt voor gouddelvers.

‘Nu zijn er palen van het ene naar het andere punt geplaatst, maar als de mannen ertussen staan, weten ze niet dat daar de grens is.’

Volgens de woordvoerder zal in de komende bijeenkomsten met Surgold besproken worden in welk gebied de mannen willen werken. Of Surgold de goudzoekers gaat helpen in hun zoektocht, is nog niet ter sprake gekomen. Amautan had eerder tegen gezegd dat de lokale gouddelvers niet blij zijn, dat de overheid hen nog geen grond heeft toegewezen, terwijl de deal met Surgold al is beklonken.

Surgold/Newmont wil geen problemen met goudzoekers

Surgold wil geen 'Koffiekampse' toestanden
Surgold wil porknokkers helpen om eigen terrein te zoeken

12-02-2014


Paramaribo - Surgold/Newmont doet haar uiterste best om welk mogelijk toekomstig conflict met goudzoekers in Paramacaans gebied dan ook, te voorkomen. Volgens Rene Amautan, woordvoerder van de goudzoekersorganisatie Merian Gowtuman, is Surgold bereid de goudzoekers bij te staan om een eigen terrein te zoeken.

Die toezegging is gedaan, zo bericht de Ware Tijd woensdag 12 februari 2014, tijdens een onlangs gehouden vergadering van Surgold en de Paramaccaanse Onderhandelingscommissie (POC).

‘Het goudbedrijf wil een goede band hebben met de gemeenschap en wil geen escalaties zoals de gevallen in Nieuw Koffiekamp’, stelt Amautan, die ook lid is van de POC.

Lokale mensen die nu in het gebied van Surgold goudwinnen, kunnen hun activiteiten voorlopig voortzetten. Een bepaalde zone is voor hen echter niet toegankelijk. Dit gebied zal goed afgebakend worden, zodat de scheiding goed opvalt voor gouddelvers.

‘Nu zijn er palen van het ene naar het andere punt geplaatst, maar als de mannen ertussen staan, weten ze niet dat daar de grens is.’

Volgens de woordvoerder zal in de komende bijeenkomsten met Surgold besproken worden in welk gebied de mannen willen werken. Of Surgold de goudzoekers gaat helpen in hun zoektocht, is nog niet ter sprake gekomen. Amautan had eerder tegen gezegd dat de lokale gouddelvers niet blij zijn, dat de overheid hen nog geen grond heeft toegewezen, terwijl de deal met Surgold al is beklonken.

maandag 10 februari 2014

Porknokkers hebben Roma in IAmGold concessie verlaten

(Bron kaart: IAmGold)
Zware eenheid politie en leger niet in actie

10-02-2014


Paramaribo - De kleinschalige goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp, die in de Roma goudmijn in het concessiegebied van Rosebel Gold Mines N.V./IAmGold aan het werk waren, zijn gisteren uit gebied vertrokken.

Een zware eenheid bestaande uit politie en militairen was reeds instelling gebracht om het gebied te ontruimen als de porknokkers Roma niet zouden verlaten. Vanaf de controlepost op Klaaskreek was de beveiliging opgevoerd, zo bericht vandaag, maandag 10 februari 2014, de Ware Tijd.

Samen met de overheid en het bedrijf is overeengekomen dat de gouddelvers in de gebieden 21 en 22 mogen werken, die ook tot het concessiegebied van de multinational horen. Verder is afgesproken, dat de weg naar Atjoni om gebied 14 te bereiken zal worden aangelegd.

Dit alles is gisteren gepresenteerd tijdens een krutu in Nieuw Koffiekamp met president Desi Bouterse, de ministers van Defensie en Justitie en Politie, de korpschef van he Korps Politie Suriname, de bevelhebber, de hoofdkapitein van het dorp, de districtscommissaris en volksvertegenwoordigers uit Brokopondo.

Het staatshoofd drukte de gouddelvers op het hart zich te houden aan de gemaakte afspraken. ‘Het is een plezierige dag. If un no hori unu na den afspraak a prisiru o pori.’

Porknokkers hebben Roma in IAmGold concessie verlaten

(Bron kaart: IAmGold)
Zware eenheid politie en leger niet in actie

10-02-2014


Paramaribo - De kleinschalige goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp, die in de Roma goudmijn in het concessiegebied van Rosebel Gold Mines N.V./IAmGold aan het werk waren, zijn gisteren uit gebied vertrokken.

Een zware eenheid bestaande uit politie en militairen was reeds instelling gebracht om het gebied te ontruimen als de porknokkers Roma niet zouden verlaten. Vanaf de controlepost op Klaaskreek was de beveiliging opgevoerd, zo bericht vandaag, maandag 10 februari 2014, de Ware Tijd.

Samen met de overheid en het bedrijf is overeengekomen dat de gouddelvers in de gebieden 21 en 22 mogen werken, die ook tot het concessiegebied van de multinational horen. Verder is afgesproken, dat de weg naar Atjoni om gebied 14 te bereiken zal worden aangelegd.

Dit alles is gisteren gepresenteerd tijdens een krutu in Nieuw Koffiekamp met president Desi Bouterse, de ministers van Defensie en Justitie en Politie, de korpschef van he Korps Politie Suriname, de bevelhebber, de hoofdkapitein van het dorp, de districtscommissaris en volksvertegenwoordigers uit Brokopondo.

Het staatshoofd drukte de gouddelvers op het hart zich te houden aan de gemaakte afspraken. ‘Het is een plezierige dag. If un no hori unu na den afspraak a prisiru o pori.’

Marinus Bee (ABOP): ‘Commissie Ordening Goudsector is totale flop’ - Commissie kan niet tegen kritiek en reageert meteen weer als de gebeten hond

Bee: 'Hoogste tijd om commissie te ontbinden'

Linscheer verdedigt krampachtig en uitgebreid werkzaamheden commissie

Eindelijk eens een politicus die durft te zeggen dat de commissie niet deugt

10-02-2014


Paramaribo - ‘De Commissie Ordening Goudsector, die drie jaren geleden door president Desi Bouterse werd ingesteld, heeft haar langste tijd gehad. Het is een totale flop waarin de Staat elk jaar steeds weer miljoenen stopt.’ Woorden van het ABOP-Assembleelid Marinus Bee vandaag, maandag 10 februari 2014, op Starnieuws.

Volgens hem is het de hoogste tijd dat de president deze commissie ontbindt.

Zoals de opzet in het begin was vond Bee die goed. Naderhand bleek volgens hem dat de ordening haar doel heeft gemist.

‘De illegale porknokkers zouden een legale status krijgen en ook terrein om te werken. De Staat zou meer aan belasting innen uit deze kleinschalige goudsector. Niets hiervan is bereikt, het rendement evenaart de nul, terwijl we elk jaar zien dat er miljoenen worden opgebracht op de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen voor de ordening. Ik ben bereid de discussie aan te gaan met wie dan ook over de output. Een van de belangrijkste reden voor het falen van de ordening in de goudsector is ook dat het vertrouwen tussen het veld en de commissie totaal is geschaad’, stelt Bee.

Dit komt vooral omdat persoonlijke belangen een grote rol zijn gaan spelen meent de parlementariër. ‘Ik heb contact met het veld en we weten allemaal wat speelt, maar we doen alsof onze neus bloed. De situatie is niet beter geworden op de goudvelden.’

‘Er zal een evaluatie met het totale veld moeten komen en dan kijken we hoe we verder gaan. Maar, zoals het nu gaat is het een totale mislukking. Voor het veld is het volgens hem moeilijk te werken met een commissie die niet wordt vertrouwd.’

Bee stelt dat de president de sector echt wilt ordenen. Ongeveer 30.000 mensen verdienen hun brood in deze sector.

‘Als we serieus willen zijn met de ordening, zal het veld ook gehoord en beter geaccommodeerd moeten worden. Nog steeds kijken de jongens uit deze sector uit naar concessies om te werken. Met deze commissie is de situatie van ordening nog verre weg van wat het moet zijn.’

Melvin Linscheer, voorzitter van het beleidsteam van de Commissie Ordening Goudsector reageert ‘not amused’ op opmerkingen van Bee. Hij daagt de politicus via Starnieuws dan ook uit om één concreet geval van eigen belang te presenteren.

‘Het is gemakkelijk om kritiek te leveren en suggestieve beschuldigingen te uiten aan het adres van commissieleden. Bee heeft de mogelijkheid als burger van het land, maar zeker de plicht als parlementariër om zaken die illegaal of tegen het belang van de Staat zijn, aan te geven bij de daartoe bevoegde instanties’, aldus Linscheer.

Linscheer wijst op de kernopdrachten van de commisisie: herstel van het gezag in het binnenland, met name in de goudvelden, inzicht krijgen in de activiteiten van de kleinschalige mijnbouw, registratie, de sector zichtbaar maken voor de overheid, de belastingen en uiteindelijk de sector begeleiden naar een efficiënter en milieu verantwoordelijk mijnen.

‘De commissie is niet de instantie die belastingen mag innen voor de Staat. Maar wij hebben toch helpen meedenken aan een nieuw belastingsysteem, een goudwet en de mogelijke verhoging van royalty’s', beweert de voorzitter van het beleidsteam.

‘Wij hebben de afgelopen periode, voor het eerst in de geschiedenis van Suriname werkplekken geïdentificeerd, aangevraagd en exploratie klaargemaakt voor de kleinschalige mijnbouw. De bedoeling is dat in deze werkgebieden onder begeleiding van de overheid en de commissie de kleinschalige mijnbouwers bekwaam worden gemaakt om mijnbouwactiviteiten te kunnen ontplooien. Daar zijn we het afgelopen jaar mee bezig geweest. In deze gebieden zal de School of Mining onder andere heel actief worden. Ook hierin is reeds geïnvesteerd’, aldus Linscheer.

Volgens hem heeft de commissie vanaf de instelling honderden conflicten beslecht. De ontruiming van goudzoekers uit het Meriangebied (Surgold/Newmont) is ook succesvol ter hand genomen. Er zijn andere gebieden voor hen in orde gemaakt. ‘Dat heeft veel tijd gekost. Er zijn personeel en materieel ingezet en dus ook veel financiën.’

De registratie loopt achter door deze zaken, maar ook omdat mensen nog een beetje bang zijn dat de informatie aan de belastingdienst zal worden doorgegeven. ‘Op dat stuk zullen wij meer moeten communiceren met de sector, overigens is dat niet zo’n makkelijke taak, mede door de grote spreiding van de goudvelden waar de mensen actief zijn’, stelt Linscheer.

De commissie heeft landelijk meer dan honderd vergaderingen belegd, waarvan de meeste met de Nieuw Koffiekampers en anderen in het Brokopondogebied. Het gaat volgens Linscheer om een gestructureerd en goed overleg waarin allen in de goudwinning actief vertegenwoordigd zijn. Dit overleg is zoveel mogelijk om de twee maanden gehouden. De commissieis nu op meer dan tien locaties permanent aanwezig, tussen Anapaike, Snesi kondre en omgeving Brownsweg en Sarakreek. Deze centra, uitgestrekt over een groot gebied, worden bemand door personeel dat door de commissie in dienst is genomen, is opgeleid en wordt gedetacheerd.

De goudzoeker komt in de legaliteit zodra hij zich geregistreerd heeft. En dat zal in tijd belangrijk zijn voor mogelijke incentives die de overheid zal bieden aan hen die bereid zijn volgens de voorwaarden van de Staat aan kleinschalige mijnbouw te doen.

Linscheer zegt dat de commissie van oordeel is dat zij moet overgaan in een mineralen autoriteit. ‘Niet omdat we denken dat een slechte job is gedaan. Het werk dat wij met z’n allen hebben verzet, is tegen een minimale vergoeding die de overheid geeft aan alle commissies die worden ingesteld. De leden zijn soms dagen van huis, onder moeilijke terrein- en weersomstandigheden. Leden hebben malaria en andere zaken aan overgehouden, maar we hebben het graag gedaan. Bovendien zijn alle leden aan een ministerie verbonden of hebben een ander beroep en zijn het opgeleide professionals die dit werk doen naast de reguliere job. Dus ons maakt het verder niet uit of de commissie ontbonden wordt of niet. Wij zijn ervan overtuigd dat wat wij doen correct en objectief is naar ons vermogen. Wij beseffen ook dat het niet perfect is. De vraag is wat heeft meneer Bee gedaan voor de sector als politieke vertegenwoordiger? Wat heeft hij gedaan aan awareness op de goudvelden. Welke bijdrage heeft hij geleverd? Waarschijnlijk worden zijn belangen niet gediend’, stelt Linscheer.

Noot:
Het is weer het oude liedje: de commissie wordt bekritiseerd en meteen volgt een reactie van een commissielid, als een gebeten hond. Feit is, dat Marinus Bee volledig gelijk heeft. Eindelijk eens iemand die publiekelijk zware kritiek durft te uiten op de presidentiele commissie. Het is opmerkelijk, dat Linscheer zoveel ruimte krijgt om het op te nemen voor de commissie van en op Starnieuws. De man doet zijn uiterste best om de werkzaamheden van de commissie te benoemen en op te hemelen - hetgeen toch een soort bekentenis is dat er nogal wat mis is -, maar voor het gemak vergeet hij ook enkele zaken aan te stippen, zoals
* het kwikgebruik in de sector. Met veel tamtam kondigde commissielid Gerold Domping in 2012 aan dat met ingang van 2013 geen kwik meer te vinden zou zijn in de goudvelden. Realiteit is dat dit giftige goedje nog steeds veelvuldig wordt gebruikt en dat de gezondheid van binnenlandbewoners nog steeds in gevaar is alsook de biodiversiteit;
* wanneer komt het aangekondigde fonds er voor goudzoekers, waarop ze een beroep kunnen doen voor de financiering van de aanschaf van milieuvriendelijke winningsmethoden?;
* nog steeds wordt goud gewonnen in het Brownsberg Natuurpark. Van enige beveiliging van dit 'beschermde' natuurgebied is nog steeds geen sprake;
* vanaf de start op 10 december 2010 heeft de commissie verzuimd de bevolking op een correcte wijze te voorzien van informatie. Zelfs op de website ontbreekt veel actuele informatie. Geen enkel rapport is er te vinden. Geen enkel financieel jaarverslag. De commissie lijkt een nogal gesloten clubje mensen, dat het stoer vindt om het binnenland in te rijden in mooie pickups/terreinwagens mooi bestickerd met logo's en dergelijke van de commissie.

Kortom, het wordt inderdaad tijd om de commissie op te heffen en te laten vervangen door een particuliere organisatie, een op te richten non-gouvernementele organisatie, die zich specifiek richt op de kleinschalige goudwinning in het land. Waar mensen terecht kunnen met vragen en dergelijke over de sector. Een organisatie met een bibliotheek en een database met uiteenlopende informatie, gebundeld op een (1) locatie, over die sector.

Marinus Bee (ABOP): ‘Commissie Ordening Goudsector is totale flop’ - Commissie kan niet tegen kritiek en reageert meteen weer als de gebeten hond

Bee: 'Hoogste tijd om commissie te ontbinden'

Linscheer verdedigt krampachtig en uitgebreid werkzaamheden commissie

Eindelijk eens een politicus die durft te zeggen dat de commissie niet deugt

10-02-2014


Paramaribo - ‘De Commissie Ordening Goudsector, die drie jaren geleden door president Desi Bouterse werd ingesteld, heeft haar langste tijd gehad. Het is een totale flop waarin de Staat elk jaar steeds weer miljoenen stopt.’ Woorden van het ABOP-Assembleelid Marinus Bee vandaag, maandag 10 februari 2014, op Starnieuws.

Volgens hem is het de hoogste tijd dat de president deze commissie ontbindt.

Zoals de opzet in het begin was vond Bee die goed. Naderhand bleek volgens hem dat de ordening haar doel heeft gemist.

‘De illegale porknokkers zouden een legale status krijgen en ook terrein om te werken. De Staat zou meer aan belasting innen uit deze kleinschalige goudsector. Niets hiervan is bereikt, het rendement evenaart de nul, terwijl we elk jaar zien dat er miljoenen worden opgebracht op de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen voor de ordening. Ik ben bereid de discussie aan te gaan met wie dan ook over de output. Een van de belangrijkste reden voor het falen van de ordening in de goudsector is ook dat het vertrouwen tussen het veld en de commissie totaal is geschaad’, stelt Bee.

Dit komt vooral omdat persoonlijke belangen een grote rol zijn gaan spelen meent de parlementariër. ‘Ik heb contact met het veld en we weten allemaal wat speelt, maar we doen alsof onze neus bloed. De situatie is niet beter geworden op de goudvelden.’

‘Er zal een evaluatie met het totale veld moeten komen en dan kijken we hoe we verder gaan. Maar, zoals het nu gaat is het een totale mislukking. Voor het veld is het volgens hem moeilijk te werken met een commissie die niet wordt vertrouwd.’

Bee stelt dat de president de sector echt wilt ordenen. Ongeveer 30.000 mensen verdienen hun brood in deze sector.

‘Als we serieus willen zijn met de ordening, zal het veld ook gehoord en beter geaccommodeerd moeten worden. Nog steeds kijken de jongens uit deze sector uit naar concessies om te werken. Met deze commissie is de situatie van ordening nog verre weg van wat het moet zijn.’

Melvin Linscheer, voorzitter van het beleidsteam van de Commissie Ordening Goudsector reageert ‘not amused’ op opmerkingen van Bee. Hij daagt de politicus via Starnieuws dan ook uit om één concreet geval van eigen belang te presenteren.

‘Het is gemakkelijk om kritiek te leveren en suggestieve beschuldigingen te uiten aan het adres van commissieleden. Bee heeft de mogelijkheid als burger van het land, maar zeker de plicht als parlementariër om zaken die illegaal of tegen het belang van de Staat zijn, aan te geven bij de daartoe bevoegde instanties’, aldus Linscheer.

Linscheer wijst op de kernopdrachten van de commisisie: herstel van het gezag in het binnenland, met name in de goudvelden, inzicht krijgen in de activiteiten van de kleinschalige mijnbouw, registratie, de sector zichtbaar maken voor de overheid, de belastingen en uiteindelijk de sector begeleiden naar een efficiënter en milieu verantwoordelijk mijnen.

‘De commissie is niet de instantie die belastingen mag innen voor de Staat. Maar wij hebben toch helpen meedenken aan een nieuw belastingsysteem, een goudwet en de mogelijke verhoging van royalty’s', beweert de voorzitter van het beleidsteam.

‘Wij hebben de afgelopen periode, voor het eerst in de geschiedenis van Suriname werkplekken geïdentificeerd, aangevraagd en exploratie klaargemaakt voor de kleinschalige mijnbouw. De bedoeling is dat in deze werkgebieden onder begeleiding van de overheid en de commissie de kleinschalige mijnbouwers bekwaam worden gemaakt om mijnbouwactiviteiten te kunnen ontplooien. Daar zijn we het afgelopen jaar mee bezig geweest. In deze gebieden zal de School of Mining onder andere heel actief worden. Ook hierin is reeds geïnvesteerd’, aldus Linscheer.

Volgens hem heeft de commissie vanaf de instelling honderden conflicten beslecht. De ontruiming van goudzoekers uit het Meriangebied (Surgold/Newmont) is ook succesvol ter hand genomen. Er zijn andere gebieden voor hen in orde gemaakt. ‘Dat heeft veel tijd gekost. Er zijn personeel en materieel ingezet en dus ook veel financiën.’

De registratie loopt achter door deze zaken, maar ook omdat mensen nog een beetje bang zijn dat de informatie aan de belastingdienst zal worden doorgegeven. ‘Op dat stuk zullen wij meer moeten communiceren met de sector, overigens is dat niet zo’n makkelijke taak, mede door de grote spreiding van de goudvelden waar de mensen actief zijn’, stelt Linscheer.

De commissie heeft landelijk meer dan honderd vergaderingen belegd, waarvan de meeste met de Nieuw Koffiekampers en anderen in het Brokopondogebied. Het gaat volgens Linscheer om een gestructureerd en goed overleg waarin allen in de goudwinning actief vertegenwoordigd zijn. Dit overleg is zoveel mogelijk om de twee maanden gehouden. De commissieis nu op meer dan tien locaties permanent aanwezig, tussen Anapaike, Snesi kondre en omgeving Brownsweg en Sarakreek. Deze centra, uitgestrekt over een groot gebied, worden bemand door personeel dat door de commissie in dienst is genomen, is opgeleid en wordt gedetacheerd.

De goudzoeker komt in de legaliteit zodra hij zich geregistreerd heeft. En dat zal in tijd belangrijk zijn voor mogelijke incentives die de overheid zal bieden aan hen die bereid zijn volgens de voorwaarden van de Staat aan kleinschalige mijnbouw te doen.

Linscheer zegt dat de commissie van oordeel is dat zij moet overgaan in een mineralen autoriteit. ‘Niet omdat we denken dat een slechte job is gedaan. Het werk dat wij met z’n allen hebben verzet, is tegen een minimale vergoeding die de overheid geeft aan alle commissies die worden ingesteld. De leden zijn soms dagen van huis, onder moeilijke terrein- en weersomstandigheden. Leden hebben malaria en andere zaken aan overgehouden, maar we hebben het graag gedaan. Bovendien zijn alle leden aan een ministerie verbonden of hebben een ander beroep en zijn het opgeleide professionals die dit werk doen naast de reguliere job. Dus ons maakt het verder niet uit of de commissie ontbonden wordt of niet. Wij zijn ervan overtuigd dat wat wij doen correct en objectief is naar ons vermogen. Wij beseffen ook dat het niet perfect is. De vraag is wat heeft meneer Bee gedaan voor de sector als politieke vertegenwoordiger? Wat heeft hij gedaan aan awareness op de goudvelden. Welke bijdrage heeft hij geleverd? Waarschijnlijk worden zijn belangen niet gediend’, stelt Linscheer.

Noot:
Het is weer het oude liedje: de commissie wordt bekritiseerd en meteen volgt een reactie van een commissielid, als een gebeten hond. Feit is, dat Marinus Bee volledig gelijk heeft. Eindelijk eens iemand die publiekelijk zware kritiek durft te uiten op de presidentiele commissie. Het is opmerkelijk, dat Linscheer zoveel ruimte krijgt om het op te nemen voor de commissie van en op Starnieuws. De man doet zijn uiterste best om de werkzaamheden van de commissie te benoemen en op te hemelen - hetgeen toch een soort bekentenis is dat er nogal wat mis is -, maar voor het gemak vergeet hij ook enkele zaken aan te stippen, zoals
* het kwikgebruik in de sector. Met veel tamtam kondigde commissielid Gerold Domping in 2012 aan dat met ingang van 2013 geen kwik meer te vinden zou zijn in de goudvelden. Realiteit is dat dit giftige goedje nog steeds veelvuldig wordt gebruikt en dat de gezondheid van binnenlandbewoners nog steeds in gevaar is alsook de biodiversiteit;
* wanneer komt het aangekondigde fonds er voor goudzoekers, waarop ze een beroep kunnen doen voor de financiering van de aanschaf van milieuvriendelijke winningsmethoden?;
* nog steeds wordt goud gewonnen in het Brownsberg Natuurpark. Van enige beveiliging van dit 'beschermde' natuurgebied is nog steeds geen sprake;
* vanaf de start op 10 december 2010 heeft de commissie verzuimd de bevolking op een correcte wijze te voorzien van informatie. Zelfs op de website ontbreekt veel actuele informatie. Geen enkel rapport is er te vinden. Geen enkel financieel jaarverslag. De commissie lijkt een nogal gesloten clubje mensen, dat het stoer vindt om het binnenland in te rijden in mooie pickups/terreinwagens mooi bestickerd met logo's en dergelijke van de commissie.

Kortom, het wordt inderdaad tijd om de commissie op te heffen en te laten vervangen door een particuliere organisatie, een op te richten non-gouvernementele organisatie, die zich specifiek richt op de kleinschalige goudwinning in het land. Waar mensen terecht kunnen met vragen en dergelijke over de sector. Een organisatie met een bibliotheek en een database met uiteenlopende informatie, gebundeld op een (1) locatie, over die sector.

vrijdag 7 februari 2014

Oplossing bereikt in conflict tussen IAmGold en porknokkers Romagebied

Plotseling toch eigen goudwinningsgebied gekregen…

Maar, aanwezigheid goud nog niet duidelijk

07-02-2014


Paramaribo - Tijdens een gesprek vandaag, vrijdag 7 februari 2014, tussen president Desi Bouterse en goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp, is, zo bericht Starnieuws 's avonds, een oplossing bereikt.

Afgesproken is dat de goudzoekers zondag uiterlijk om vier uur 's middags uit de Roma-goudmijn weg moeten zijn. Zij mogen elders in het concessiegebied nog drie tot vier maanden werken. Intussen wordt er een weg aangelegd door IAmGold naar een gebied dat toegewezen is aan de goudzoekers van de porknokkersorganisatie Makamboa in Nieuw Koffiekamp.

Bij de ontmoeting waren ook aanwezig coalitieleider Ronnie Brunswijk (ABOP), minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen, raadsadviseur Jules Wijdenbosch en Melvin Linscheer, voorzitter van het Beleidsteam van de Commissie Ordening Goudsector. De situatie werd uitvoerig besproken, waarbij uitleg is gegeven aan de delegatie uit Nieuw Koffiekamp.

De goudzoekers zijn, aldus Starnieuws, tevreden over de oplossing. Zij verwachten dat IAmGold een goede weg zal aanleggen naar het nieuwe gebied. De bewaking bij Roma zal worden opgevoerd om te voorkomen dat zaken uit de hand lopen.

De bijeenkomst duurde ongeveer acht uren.

'We zijn blij met wat uit de bus is gekomen en zullen ons daaraan houden, want we willen de afspraak met de president niet schaden', zegt Owen Pryor, voorzitter van Makamboa.

Maar, de goudzoekers verwachten niet dat de weg binnen drie maanden is aangelegd. 'Want je kan het bos openstoten, maar de weg is niet berijdbaar', aldus Pryor. De mannen moeten nog onderzoeken of er goud is in het gebied dat de overheid hen heeft toegewezen. Volgens Pryor zal Rosebel ze bijstaan met het zogenoemde 'prospecten'ofwel onderzoeken naar de aanwezigheid van goud in de bodem.

Oplossing bereikt in conflict tussen IAmGold en porknokkers Romagebied

Plotseling toch eigen goudwinningsgebied gekregen…

Maar, aanwezigheid goud nog niet duidelijk

07-02-2014


Paramaribo - Tijdens een gesprek vandaag, vrijdag 7 februari 2014, tussen president Desi Bouterse en goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp, is, zo bericht Starnieuws 's avonds, een oplossing bereikt.

Afgesproken is dat de goudzoekers zondag uiterlijk om vier uur 's middags uit de Roma-goudmijn weg moeten zijn. Zij mogen elders in het concessiegebied nog drie tot vier maanden werken. Intussen wordt er een weg aangelegd door IAmGold naar een gebied dat toegewezen is aan de goudzoekers van de porknokkersorganisatie Makamboa in Nieuw Koffiekamp.

Bij de ontmoeting waren ook aanwezig coalitieleider Ronnie Brunswijk (ABOP), minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen, raadsadviseur Jules Wijdenbosch en Melvin Linscheer, voorzitter van het Beleidsteam van de Commissie Ordening Goudsector. De situatie werd uitvoerig besproken, waarbij uitleg is gegeven aan de delegatie uit Nieuw Koffiekamp.

De goudzoekers zijn, aldus Starnieuws, tevreden over de oplossing. Zij verwachten dat IAmGold een goede weg zal aanleggen naar het nieuwe gebied. De bewaking bij Roma zal worden opgevoerd om te voorkomen dat zaken uit de hand lopen.

De bijeenkomst duurde ongeveer acht uren.

'We zijn blij met wat uit de bus is gekomen en zullen ons daaraan houden, want we willen de afspraak met de president niet schaden', zegt Owen Pryor, voorzitter van Makamboa.

Maar, de goudzoekers verwachten niet dat de weg binnen drie maanden is aangelegd. 'Want je kan het bos openstoten, maar de weg is niet berijdbaar', aldus Pryor. De mannen moeten nog onderzoeken of er goud is in het gebied dat de overheid hen heeft toegewezen. Volgens Pryor zal Rosebel ze bijstaan met het zogenoemde 'prospecten'ofwel onderzoeken naar de aanwezigheid van goud in de bodem.

Paramaccaanse goudzoekers willen geen ‘Nieuw Koffiekampse’ toestanden

Illegale goudwinning Meriangebied. (Foto's: Cie. Ordening Goudsector)
Uit Meriangebied verwijderde porknokkers nog steeds geen eigen gebied toegewezen gekregen

07-02-2014


Paramaribo - Goudzoekers van het Paramaccaanse gebied willen niet geconfronteerd worden met toestanden zoals die in Nieuw Koffiekamp. Zij zijn er niet gerust op, dat de overheid nog geen gebied aan hen heeft toegewezen om goud te winnen, terwijl de goudovereenkomst tussen de Staat en de Amerikaanse goudmultinational Newmont al bijna is beklonken. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 7 februari 2014.

Newmont wil een grote goudmijn opzetten in het Meriangebied, waaruit lokale goudzoekers sinds 2010 zijn verwijderd door en in opdracht van de commissie Ordening Goudsector Suriname. Hen was toen toegezegd dat ze een ander gebied toegewezen zouden krijgen.

‘We wensen een stuk terrein te krijgen, omdat we geen escalaties willen zoals de gevallen in Nieuw Koffiekamp’, zegt Rene Amautan, woordvoerder van Merian Gowtuman, die naar zijn zeggen 250 goudzoekers vertegenwoordigt.

De goudzoekers van Nieuw Koffiekamp weigeren te vertrekken uit de Roma-concessie van Rosebel Gold Mines NV/IAmGold in Brokopondo. Zij hebben weliswaar een gebied toegewezen gekregen, maar vinden dat het winnen van goud er alleen mogelijk is voor kapitaalkrachtigen.

'Wij zullen daarom de eventuele aangewezen plek eerst goed prospecten voordat we akkoord gaan’, zegt Amautan. Volgens hem had ordeningscommissie al een gebied in kaart gebracht, maar dat bleek achteraf al uitgemijnd. De Paramaccaanse gouddelvers hebben daarna een ander gebied voorgesteld, maar hebben hierop nog geen reactie gehad.

Paramaccaanse goudzoekers willen geen ‘Nieuw Koffiekampse’ toestanden

Illegale goudwinning Meriangebied. (Foto's: Cie. Ordening Goudsector)
Uit Meriangebied verwijderde porknokkers nog steeds geen eigen gebied toegewezen gekregen

07-02-2014


Paramaribo - Goudzoekers van het Paramaccaanse gebied willen niet geconfronteerd worden met toestanden zoals die in Nieuw Koffiekamp. Zij zijn er niet gerust op, dat de overheid nog geen gebied aan hen heeft toegewezen om goud te winnen, terwijl de goudovereenkomst tussen de Staat en de Amerikaanse goudmultinational Newmont al bijna is beklonken. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 7 februari 2014.

Newmont wil een grote goudmijn opzetten in het Meriangebied, waaruit lokale goudzoekers sinds 2010 zijn verwijderd door en in opdracht van de commissie Ordening Goudsector Suriname. Hen was toen toegezegd dat ze een ander gebied toegewezen zouden krijgen.

‘We wensen een stuk terrein te krijgen, omdat we geen escalaties willen zoals de gevallen in Nieuw Koffiekamp’, zegt Rene Amautan, woordvoerder van Merian Gowtuman, die naar zijn zeggen 250 goudzoekers vertegenwoordigt.

De goudzoekers van Nieuw Koffiekamp weigeren te vertrekken uit de Roma-concessie van Rosebel Gold Mines NV/IAmGold in Brokopondo. Zij hebben weliswaar een gebied toegewezen gekregen, maar vinden dat het winnen van goud er alleen mogelijk is voor kapitaalkrachtigen.

'Wij zullen daarom de eventuele aangewezen plek eerst goed prospecten voordat we akkoord gaan’, zegt Amautan. Volgens hem had ordeningscommissie al een gebied in kaart gebracht, maar dat bleek achteraf al uitgemijnd. De Paramaccaanse gouddelvers hebben daarna een ander gebied voorgesteld, maar hebben hierop nog geen reactie gehad.

Porknokkers Nieuw Koffiekamp overleggen met president Bouterse over Roma-goudmijn

Goudzoekers Nieuw Koffiekamp in IAmGold’s Romagebied praten op Kabinet van de President

Ontruiming gebied uitgesteld

07-02-2014


Paramaribo - De ontruiming van het IAmGold Romagebied, waar goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp bezig zijn met illegale goudwinningsactiviteiten, is uitgesteld.

Aanvankelijk zou de goudmijn te Roma, zo werd de porknokkers gisteren medegedeeld, binnen 48 uur worden ontruimd. Besloten is om vandaag, vrijdag 7 februari 2014, een gesprek te hebben met de goudzoekers in het Perscentrum van het Kabinet van de President met onder andere president Bouterse, zo bericht Starnieuws.


Hoewel er nagenoeg vijftig consultaties zijn gehouden met de bewoners en leiding van Nieuw Koffiekamp, blijkt het probleem niet opgelost te zijn. De commissie Ordening Goudsector had de goudzoekers een ander goudwinningsgebied toegewezen, maar niet iedereen heeft hier gebruik van gemaakt. Een deel van de goudzoekers is in het Romagebied gebleven.

Enkele maanden geleden werd aan de kapitein en de goudzoekers meegedeeld, dat ze het gebied moeten verlaten. Toen dit niet gebeurde, werd de politie ingeschakeld die zou moeten ingrijpen.

De goudzoekers uit het gebied vinden dat zij het recht hebben om te mijnen in het Romagebied.

Rosebel Gold Mines NV/IAmGold heeft het gebied nodig voor nieuwe goudmijnactiviteiten.

ABOP-Assembleelid Ronnie Brunswijk werd ook ingeschakeld en hij beloofde te zullen bemiddelen, maar hij is nog niet naar Nieuw Koffiekamp geweest. Hij kreeg deze week te maken met een dodelijke schietpartij in zijn goudconcessie ‘Mama Ndyuka’. Bij een gewapende overval werd een goudzoeker door een aantal Brazilianen doodgeschoten.

Porknokkers Nieuw Koffiekamp overleggen met president Bouterse over Roma-goudmijn

Goudzoekers Nieuw Koffiekamp in IAmGold’s Romagebied praten op Kabinet van de President

Ontruiming gebied uitgesteld

07-02-2014


Paramaribo - De ontruiming van het IAmGold Romagebied, waar goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp bezig zijn met illegale goudwinningsactiviteiten, is uitgesteld.

Aanvankelijk zou de goudmijn te Roma, zo werd de porknokkers gisteren medegedeeld, binnen 48 uur worden ontruimd. Besloten is om vandaag, vrijdag 7 februari 2014, een gesprek te hebben met de goudzoekers in het Perscentrum van het Kabinet van de President met onder andere president Bouterse, zo bericht Starnieuws.


Hoewel er nagenoeg vijftig consultaties zijn gehouden met de bewoners en leiding van Nieuw Koffiekamp, blijkt het probleem niet opgelost te zijn. De commissie Ordening Goudsector had de goudzoekers een ander goudwinningsgebied toegewezen, maar niet iedereen heeft hier gebruik van gemaakt. Een deel van de goudzoekers is in het Romagebied gebleven.

Enkele maanden geleden werd aan de kapitein en de goudzoekers meegedeeld, dat ze het gebied moeten verlaten. Toen dit niet gebeurde, werd de politie ingeschakeld die zou moeten ingrijpen.

De goudzoekers uit het gebied vinden dat zij het recht hebben om te mijnen in het Romagebied.

Rosebel Gold Mines NV/IAmGold heeft het gebied nodig voor nieuwe goudmijnactiviteiten.

ABOP-Assembleelid Ronnie Brunswijk werd ook ingeschakeld en hij beloofde te zullen bemiddelen, maar hij is nog niet naar Nieuw Koffiekamp geweest. Hij kreeg deze week te maken met een dodelijke schietpartij in zijn goudconcessie ‘Mama Ndyuka’. Bij een gewapende overval werd een goudzoeker door een aantal Brazilianen doodgeschoten.

donderdag 6 februari 2014

Asabina: 'Gespannen situatie bij Nieuw Koffiekamp moet leiden tot duurzame oplossing;

'Ordening goudsector is niet transparant'

06-02-2014


Paramaribo - ‘De jongens hebben aangegeven tot het bittere einde te zullen strijden voor wat zij noemen lotsverbetering. Zij willen sociale rechtvaardigheid en zekerheid, want zij voelen zich in hun rechten aangetast. Ik hoop dat men heel tactisch ermee omgaat, want elke verkeerde handeling kan maken dat de situatie escaleert.’

Woorden van het BEP-Assembleelid Ronny Asabina donderdag 6 februari 2014 in het Dagblad Suriname naar aanleiding van de actie die illegale goudzoekers voeren in het Roma-gebied, binnen de concessie van IAmGold bij Nieuw Koffiekamp.

Volgens Asabina moet de oplossing gezocht worden in de richting van een win-winsituatie. ‘Het moet alleen overwinnaars opleveren. Bij een dergelijk dispuut zullen partijen water bij de wijn moeten doen.’

President Desi Bouterse en de minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, zeggen afzonderlijk de weg van dialoog te kiezen. De president denkt dat er met de gouddelvers beter gecommuniceerd moet worden over hun rechten.

‘Het probleem is niet alleen juridisch, maar ook sociaal-maatschappelijk van aard.’ Volgens Asabina moet men het juiste moment aangrijpen om een duurzame oplossing te bewerkstelligen. ‘Ik merk sinds jaar en dag op dat we alleen werken aan symptoombestrijding en dat we brandjes blussen. Dit is niets anders dan een kankergezwel kweken en bevorderen. We kunnen niet werken aan een probleem voor ons nageslacht. De situatie in de goudsector moet tot het verleden gaan behoren. Wij maken mee dat het enorme inspanningen vergt om heftige protesten en frustraties in te tomen en tot een positieve verstandhouding te komen. Keer op keer moeten lokale gemeenschappen de rekening betalen voor mijnbouwprojecten die hen onder meer door multinationals en de nationale overheid opgedrongen worden. Keer op keer zien wij dat repressie, stigmatisering en criminalisering van lokale gemeenschappen die zich tegen dergelijke ontwikkelingen en projecten verzetten, schering en inslag zijn’, aldus Asabina.

‘In het kader van de ordening van de goudsector zouden wij een manier van aanpak moeten vinden, selecteren en hanteren, die uitgaat van respect voor mens en natuur, die voortbouwt op gezonde lokale tradities. De grote uitdaging is en blijft een ontwikkeling en proces op touw te zetten, die duurzaam zijn en die een goed en vreedzaam samenleven mogelijk kunnen maken.’

Asabina vestigt de aandacht er maar weer eens op, dat de ordening niet transparant en voorspelbaar geschiedt, dat het ‘wij gevoel’ in het kader van de ordening nog steeds ontbreekt, dat het vertrouwen in de ordening blijft afnemen, dat de betrokkenheid van de doelgroep bij de ordening bijlange na niet voldoende is en dat het enthousiasme drastisch aan het afnemen is.

‘Ook vangen wij steeds meer en meer signalen van een angstcultuur in het kader van de ordening op. Wat wij met zijn allen moeten beseffen is dat de ordening onomkeerbaar is. Als wij dit niet inzien, zullen de rampzalige gevolgen niet te overzien zijn. Wij moeten hoge eisen stellen aan onze leefomgeving. Daarbij mag nimmer aanleiding gegeven worden voor grof en respectloos gedrag.’

Asabina denkt aan een wettelijk mechanisme voor de raadpleging van de lokale gemeenschappen. Er moet voortvarend gewerkt worden aan het elimineren van situaties, ‘die aanleiding geven voor conflicten en zodoende de noodzakelijke sociale en economische rust vertroebelen’.

Asabina: 'Gespannen situatie bij Nieuw Koffiekamp moet leiden tot duurzame oplossing;

'Ordening goudsector is niet transparant'

06-02-2014


Paramaribo - ‘De jongens hebben aangegeven tot het bittere einde te zullen strijden voor wat zij noemen lotsverbetering. Zij willen sociale rechtvaardigheid en zekerheid, want zij voelen zich in hun rechten aangetast. Ik hoop dat men heel tactisch ermee omgaat, want elke verkeerde handeling kan maken dat de situatie escaleert.’

Woorden van het BEP-Assembleelid Ronny Asabina donderdag 6 februari 2014 in het Dagblad Suriname naar aanleiding van de actie die illegale goudzoekers voeren in het Roma-gebied, binnen de concessie van IAmGold bij Nieuw Koffiekamp.

Volgens Asabina moet de oplossing gezocht worden in de richting van een win-winsituatie. ‘Het moet alleen overwinnaars opleveren. Bij een dergelijk dispuut zullen partijen water bij de wijn moeten doen.’

President Desi Bouterse en de minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, zeggen afzonderlijk de weg van dialoog te kiezen. De president denkt dat er met de gouddelvers beter gecommuniceerd moet worden over hun rechten.

‘Het probleem is niet alleen juridisch, maar ook sociaal-maatschappelijk van aard.’ Volgens Asabina moet men het juiste moment aangrijpen om een duurzame oplossing te bewerkstelligen. ‘Ik merk sinds jaar en dag op dat we alleen werken aan symptoombestrijding en dat we brandjes blussen. Dit is niets anders dan een kankergezwel kweken en bevorderen. We kunnen niet werken aan een probleem voor ons nageslacht. De situatie in de goudsector moet tot het verleden gaan behoren. Wij maken mee dat het enorme inspanningen vergt om heftige protesten en frustraties in te tomen en tot een positieve verstandhouding te komen. Keer op keer moeten lokale gemeenschappen de rekening betalen voor mijnbouwprojecten die hen onder meer door multinationals en de nationale overheid opgedrongen worden. Keer op keer zien wij dat repressie, stigmatisering en criminalisering van lokale gemeenschappen die zich tegen dergelijke ontwikkelingen en projecten verzetten, schering en inslag zijn’, aldus Asabina.

‘In het kader van de ordening van de goudsector zouden wij een manier van aanpak moeten vinden, selecteren en hanteren, die uitgaat van respect voor mens en natuur, die voortbouwt op gezonde lokale tradities. De grote uitdaging is en blijft een ontwikkeling en proces op touw te zetten, die duurzaam zijn en die een goed en vreedzaam samenleven mogelijk kunnen maken.’

Asabina vestigt de aandacht er maar weer eens op, dat de ordening niet transparant en voorspelbaar geschiedt, dat het ‘wij gevoel’ in het kader van de ordening nog steeds ontbreekt, dat het vertrouwen in de ordening blijft afnemen, dat de betrokkenheid van de doelgroep bij de ordening bijlange na niet voldoende is en dat het enthousiasme drastisch aan het afnemen is.

‘Ook vangen wij steeds meer en meer signalen van een angstcultuur in het kader van de ordening op. Wat wij met zijn allen moeten beseffen is dat de ordening onomkeerbaar is. Als wij dit niet inzien, zullen de rampzalige gevolgen niet te overzien zijn. Wij moeten hoge eisen stellen aan onze leefomgeving. Daarbij mag nimmer aanleiding gegeven worden voor grof en respectloos gedrag.’

Asabina denkt aan een wettelijk mechanisme voor de raadpleging van de lokale gemeenschappen. Er moet voortvarend gewerkt worden aan het elimineren van situaties, ‘die aanleiding geven voor conflicten en zodoende de noodzakelijke sociale en economische rust vertroebelen’.

woensdag 5 februari 2014

Dode en gewonde bij overval door vijf Brazilianen op goudconcessie Ronnie Brunswijk in Tapanahonigebied

ABOP-parlementslid Bee: 'Er heerst gespannen situatie in Tapanahonigebied'

05-02-2014


Paramaribo - De goudconcessie ‘Mama Ndjuka’ van Ronnie Brunswijk in het Tapanahonigebied, in het zuidoosten van Suriname, is vanmiddag door vijf gewapende Brazilianen overvallen.

Ze schoten op de porknokkers die net klaar waren met werken en zich gereed maakten om naar de basis te gaan.

Twee van de goudzoekers werden geraakt door kogels. Een van hen overleed ter plekke, de ander liep een schotwond op in een arm, aldus bericht de Ware Tijd Online vanavond, woensdag 5 februari 2014.

Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee beweert, dat er een zeer gespannen sfeer heerst in het Tapanahonigebied. Brunswijk, die zich op het moment van de overval in het Lelygebied bevond, is in allerijl naar het ‘Mama Ndjuka’ gevlogen om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Volgens Bee dreigt er een soortgelijke situatie als bij de decemberrellen in Albina in 2009. Toen raakten Brazilianen en marrons slaags met elkaar. Bee stelt voor, dat er een registratie komt van alle Brazilianen die zich in het achterland bevinden.

Dode en gewonde bij overval door vijf Brazilianen op goudconcessie Ronnie Brunswijk in Tapanahonigebied

ABOP-parlementslid Bee: 'Er heerst gespannen situatie in Tapanahonigebied'

05-02-2014


Paramaribo - De goudconcessie ‘Mama Ndjuka’ van Ronnie Brunswijk in het Tapanahonigebied, in het zuidoosten van Suriname, is vanmiddag door vijf gewapende Brazilianen overvallen.

Ze schoten op de porknokkers die net klaar waren met werken en zich gereed maakten om naar de basis te gaan.

Twee van de goudzoekers werden geraakt door kogels. Een van hen overleed ter plekke, de ander liep een schotwond op in een arm, aldus bericht de Ware Tijd Online vanavond, woensdag 5 februari 2014.

Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee beweert, dat er een zeer gespannen sfeer heerst in het Tapanahonigebied. Brunswijk, die zich op het moment van de overval in het Lelygebied bevond, is in allerijl naar het ‘Mama Ndjuka’ gevlogen om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Volgens Bee dreigt er een soortgelijke situatie als bij de decemberrellen in Albina in 2009. Toen raakten Brazilianen en marrons slaags met elkaar. Bee stelt voor, dat er een registratie komt van alle Brazilianen die zich in het achterland bevinden.

maandag 3 februari 2014

Illegale porknokkers in Roma-gebied IAmGold nog niet verwijderd

Goudzoekers niet van plan gebied in IAmGold-concessie te verlaten

03-02-2014


Paramaribo - 'Laten ze weggaan. Al willen ze dat niet, moeten zij. Wij willen geen ruzie. We willen niet dat één van onze kinderen verloren gaat.’

Woorden van hoofdkapitein Richard Libretto vandaag, maandag 3 februari 2014, in de Ware Tijd over het conflict tussen goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp en Rosebel Gold Mines NV/IAmGold.

De porknokkers zijn afgelopen donderdag weer naar Roma vertrokken, in het concessiegebied van het Canadese IAmGold. De mannen zijn niet van plan te vertrekken.

Een geplande ontruimingsactie van de politie voor vandaag gaat niet door. Waarom is niet duidelijk, maar de Commissie Ordening Goudsector heeft de operatie overgedragen aan de politie, aldus de krant.

De districtscommissaris van Brokopondo, Yvonne Pinas, en het traditioneel gezag uit Nieuw Koffiekamp willen eindelijk eens een oplossing in het geschil tussen de illegale porknokkers en de grote Rosebel goudmijn.

‘Het probleem moet opgelost worden, anders gaan we niet rusten. Wij hebben een probleem. Laten wij eruit komen. Laat de president zijn stem laten horen’, zegt ex-NDP Assembleelid Hermanus Schalwijk. De goudzoekers hebben zijn hulp ingeroepen en via hem een schrijven gericht aan de president. Eerder werd bericht dat ABOP-voorman Ronnie Brunswijk zou gaan bemiddelen tussen de goudzoekers en Rosebel Gold Mines NV/IAmGold.

Illegale porknokkers in Roma-gebied IAmGold nog niet verwijderd

Goudzoekers niet van plan gebied in IAmGold-concessie te verlaten

03-02-2014


Paramaribo - 'Laten ze weggaan. Al willen ze dat niet, moeten zij. Wij willen geen ruzie. We willen niet dat één van onze kinderen verloren gaat.’

Woorden van hoofdkapitein Richard Libretto vandaag, maandag 3 februari 2014, in de Ware Tijd over het conflict tussen goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp en Rosebel Gold Mines NV/IAmGold.

De porknokkers zijn afgelopen donderdag weer naar Roma vertrokken, in het concessiegebied van het Canadese IAmGold. De mannen zijn niet van plan te vertrekken.

Een geplande ontruimingsactie van de politie voor vandaag gaat niet door. Waarom is niet duidelijk, maar de Commissie Ordening Goudsector heeft de operatie overgedragen aan de politie, aldus de krant.

De districtscommissaris van Brokopondo, Yvonne Pinas, en het traditioneel gezag uit Nieuw Koffiekamp willen eindelijk eens een oplossing in het geschil tussen de illegale porknokkers en de grote Rosebel goudmijn.

‘Het probleem moet opgelost worden, anders gaan we niet rusten. Wij hebben een probleem. Laten wij eruit komen. Laat de president zijn stem laten horen’, zegt ex-NDP Assembleelid Hermanus Schalwijk. De goudzoekers hebben zijn hulp ingeroepen en via hem een schrijven gericht aan de president. Eerder werd bericht dat ABOP-voorman Ronnie Brunswijk zou gaan bemiddelen tussen de goudzoekers en Rosebel Gold Mines NV/IAmGold.

zondag 2 februari 2014

Explosieve situatie in Nieuw Koffiekamp

Porknokkers Nieuw Koffiekamp weigeren Rosebel Roma-gebied te verlaten

ABOP-leider Brunswijk bemiddelt

02-01-2014


Paramaribo - De voorzitter van de ABOP en coalitieleider Ronnie Brunswijk heeft besloten te bemiddelen in een geschil tussen kleinschalige goudzoekers ofwel porknokkers in Nieuw Koffiekamp en Rosebel Gold Mines NV/IAmGold. De politie gaat goudzoekers uit het dorp verwijderen uit het terrein Roma, dat behoort tot het concessiegebied van de Canadese goudmijnmultinational.

De mensen zijn gemaand om het gebied te verlaten, maar ze weigeren dat categorisch, schrijft Starnieuws vandaag, zondag 2 februari 2014.

(Bron kaart: IAmGold)

Verschillende personen en Assembleeleden hebben gesprekken gevoerd met de protesterende goudzoekers, maar het is hen niet gelukt de porknokkers tot andere gedachten te brengen.

‘Wij gaan niet weg en zullen terugvechten. Wij laten ons niet wegjagen uit het gebied’, stelt een niet bij naam genoemde woordvoerder van de goudzoekers. Er is een vergadering belegd in Nieuw Koffiekamp, waarin besloten is het goudwinningsgebied niet te zullen verlaten.

Inmiddeks is minister Edward Belfort van Justitie en Politie door de ABOP-top op de hoogte gesteld van de situatie. De bewindsman zal zich verstaan met korpschef Humphrey Tjin Liep Shie, aldus het ABOP-Assembleelid Marinus Bee. Brunswijk heeft te kennen gegeven dat de situatie niet mag escaleren.

Gerold Dompig, voorzitter van het Management team in de Commissie Ordening Goudsector heeft eerder al te kennen gegeven, dat kapitein Wijnerman op de hoogte is gesteld van de ontruiming. Dit gebeurt door de politie, die in opdracht van de procureur-generaal handelt. De woordvoerster van Rosebel Gold Mines/IAmGold, Esther Wielzen, zei dat een zero tolerance beleid gevoerd wordt als het gaat om illegale activiteiten binnen het concessiegebied. Er zijn geen afspraken gemaakt met illegale goudzoekers om te mogen mijnen in het Roma gebied.

‘Rosebel is momenteel bezig om deze mijn gereed te maken voor de eigen productie’, aldus Wielzen.

Explosieve situatie in Nieuw Koffiekamp

Porknokkers Nieuw Koffiekamp weigeren Rosebel Roma-gebied te verlaten

ABOP-leider Brunswijk bemiddelt

02-01-2014


Paramaribo - De voorzitter van de ABOP en coalitieleider Ronnie Brunswijk heeft besloten te bemiddelen in een geschil tussen kleinschalige goudzoekers ofwel porknokkers in Nieuw Koffiekamp en Rosebel Gold Mines NV/IAmGold. De politie gaat goudzoekers uit het dorp verwijderen uit het terrein Roma, dat behoort tot het concessiegebied van de Canadese goudmijnmultinational.

De mensen zijn gemaand om het gebied te verlaten, maar ze weigeren dat categorisch, schrijft Starnieuws vandaag, zondag 2 februari 2014.

(Bron kaart: IAmGold)

Verschillende personen en Assembleeleden hebben gesprekken gevoerd met de protesterende goudzoekers, maar het is hen niet gelukt de porknokkers tot andere gedachten te brengen.

‘Wij gaan niet weg en zullen terugvechten. Wij laten ons niet wegjagen uit het gebied’, stelt een niet bij naam genoemde woordvoerder van de goudzoekers. Er is een vergadering belegd in Nieuw Koffiekamp, waarin besloten is het goudwinningsgebied niet te zullen verlaten.

Inmiddeks is minister Edward Belfort van Justitie en Politie door de ABOP-top op de hoogte gesteld van de situatie. De bewindsman zal zich verstaan met korpschef Humphrey Tjin Liep Shie, aldus het ABOP-Assembleelid Marinus Bee. Brunswijk heeft te kennen gegeven dat de situatie niet mag escaleren.

Gerold Dompig, voorzitter van het Management team in de Commissie Ordening Goudsector heeft eerder al te kennen gegeven, dat kapitein Wijnerman op de hoogte is gesteld van de ontruiming. Dit gebeurt door de politie, die in opdracht van de procureur-generaal handelt. De woordvoerster van Rosebel Gold Mines/IAmGold, Esther Wielzen, zei dat een zero tolerance beleid gevoerd wordt als het gaat om illegale activiteiten binnen het concessiegebied. Er zijn geen afspraken gemaakt met illegale goudzoekers om te mogen mijnen in het Roma gebied.

‘Rosebel is momenteel bezig om deze mijn gereed te maken voor de eigen productie’, aldus Wielzen.

zaterdag 1 februari 2014

Twee goudzoekerskampen in Sipaliwini overvallen

Vier gewapende mannen overvallen goudzoekers

01-02-2014


Paramaribo - Starnieuws bericht vandaag, zaterdag 1 februari 2014, dat bij een goudconcessie in het district Sipaliwini vier gewapende mannen gisteravond twee goudzoekerskampen hebben overvallen.

De overvallers waren gemaskerd en waren in het bezit van zogenoemde 'five shooters', aldus de nieuwswebsite.

Bij het eerste kamp maakten de overvallers ruim 600 gram goud buit en bij het tweede ging het om 100 gram. In beide gevallen gaat het om ruw goud.
Bij het eerste kamp raakte een goudzoeker gewond in zijn hals door een schot hagel.

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat de daders de locatie verlieten op een ATV. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Twee goudzoekerskampen in Sipaliwini overvallen

Vier gewapende mannen overvallen goudzoekers

01-02-2014


Paramaribo - Starnieuws bericht vandaag, zaterdag 1 februari 2014, dat bij een goudconcessie in het district Sipaliwini vier gewapende mannen gisteravond twee goudzoekerskampen hebben overvallen.

De overvallers waren gemaskerd en waren in het bezit van zogenoemde 'five shooters', aldus de nieuwswebsite.

Bij het eerste kamp maakten de overvallers ruim 600 gram goud buit en bij het tweede ging het om 100 gram. In beide gevallen gaat het om ruw goud.
Bij het eerste kamp raakte een goudzoeker gewond in zijn hals door een schot hagel.

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat de daders de locatie verlieten op een ATV. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.