zondag 24 maart 2019

'Wederom een boot van een Surinamer op Marowijnerivier in beslag genomen door de Fransen'

'De Franse autoriteiten hebben totaal geen respect voor de Surinaamse autoriteiten'

(Bron foto: Le Télégramme - AFP)
- 'Nu voelen de Fransen zich heer en meester over de Marowijnerivier en storen zich aan God noch gebod'
- Commissie 10 Oktober 2018 vreest dat lokale bewoners het heft in eigen hand gaan nemen


Het is duidelijk gebleken dat de Franse autoriteiten totaal geen respect hebben voor de Surinaamse autoriteiten. Afgelopen donderdag heeft het bericht de Commissie 10 Oktober 2018 bereikt, dat er wederom een boot van een Surinamer in beslag is genomen door de Fransen. Dit keer hebben de Fransen de boot niet vernield, maar hebben de lading, geld en goud van de bootsman in beslag genomen. De boot is vrijgegeven vanwege het feit dat de overige passagiers verder moesten gaan. Indien er geen andere passagiers in de boot waren, was de kans zeer groot dat de boot niet vrij zou worden gegeven. 

De directeur Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOAS) heeft ook bevestigd, dat hij de boot heeft gezien. Hij kwam met zijn delegatie van een driedaags overleg met de de Grenscommissie en het lokale traditioneel gezag. Voor de Commissie 10 Oktober 2019 is dit driedaags overleg 'mosterd na de maaltijd' en van nul en generlei waarde. Er moest eerst overleg met het traditioneel gezag worden gevoerd alvorens men het verdrag met de Fransen ter goedkeuring had aangeboden aan De Nationale Assemblee (DNA). Het zou verstandiger van de regering zijn geweest om toen de ene oppositionele partij bezwaar had geopperd tegen het verdrag dit terug te nemen en met het traditioneel gezag in overleg te treden. Maar, alle inspanningen ten spijt, het verdrag is toch doorgedrukt en goedgekeurd. 

Wat de Commissie 10 Oktober 2019 tegen de borst stuit is, dat bepaalde DNA-leden die van marron afkomst zijn en de partij in de regering die gelieerd is aan het binnenland toch hebben meegewerkt om dit verdrag goed te keuren. Voor de commissie zijn dit duidelijke zaken die doen vermoeden dat men het eigen belang prevaleert boven het algemeen belang, in het bijzonder het belang van de marrongemeenschappen. 

Nu voelen de Fransen zich heer en meester over de Marowijnerivier en storen zich aan God noch gebod. De regering heeft duidelijk geen afdoende antwoord op de agressie van de Fransen en heeft de binnenlandbewoners in dat gebied aan hun lot overgelaten. 

De marronstammen die last ondervinden van de agressie van de Fransen zijn de Paamaka-, Okanisi- en Alukustam. Het doet de regering goed om op zeer korte termijn, liever gisteren dan vandaag, een duidelijk signaal te sturen richting Frankrijk. De regering had Frankrijk gekozen als de poort voor Suriname tot Europa en de Europese Unie. De Fransen laten met hun acties duidelijk blijken, dat zij niets van belang hebben en zien in de Surinaamse autoriteiten. Hun gedrag wijst erop dat het de Surinaamse autoriteiten zijn die hen nodig hebben, maar zij hebben de Surinaamse autoriteiten niet nodig. Het blijven accepteren van alle soorten giften van bepaalde landen maakt, dat zij je als een soort ‘vriendje’ gaan zien en behandelen. 

Wij moeten als land leren om respect af te dwingen door niet alle wisje wasjes van andere landen te accepteren in de vorm van donaties. Het doneren van vuilcontainers en vuilniszakken via ons consulaat in Frans-Guyana aan het district Marowijne is een vorm van zaken die vermoedelijk hebben gemaakt dat de Fransen ons als een ‘vriendje’ zien. Ook bij het plegen van de nodige onderhoud en vervangingswerkzaamheden aan de infrastructuur van de veerverbinding te Albina en St. Laurant is het de Fransen die het overgrote deel van de kosten moeten dragen. Op deze wijze maken wij als land ons internationaal belachelijk, omdat wij duidelijk laten merken dat wij onze eigen boontjes niet kunnen doppen. 

De Fransen helpen ons in het oosten en zien dat vermoedelijk als een vrijbrief om hun agressie te rechtvaardigen. Zij stellen duidelijk het geduld van de aanwezige marrongemeenschappen op de proef en zeker nadert het een kookpunt, waarbij escalatie niet is uitgesloten. 

Indien het verwerpelijke gedrag van de Fransen zich blijft voortzetten is de kans groot dat zaken op een dag uit de hand zullen lopen. De mensen zullen het heft in eigen handen nemen, omdat zij tot op heden van mening zijn dat de regering hen aan hun lot heeft overgelaten. De mensen zullen dan op de één of andere manier zorgen voor hun eigen bescherming, omdat zij niet meer van plan zijn om zonder slag of stoot hun zuur verdiende waarden op zeer verwerpelijke wijze aan de Fransen over te dragen. De gevolgen zullen vermoedelijk dan niet te overzien zijn. De huidige regering zal dan verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat zal plaatsvinden. 

Tot op heden is het de Commissie 10 Oktober 2018 gelukt om bepaalde onprettige situaties te voorkomen, omdat de plaatselijke gemeenschap vertrouwen heeft in de aanpak van de commissie. 

De commissie verzoekt de regering daarom om zo snel als mogelijk ervoor te zorgen dat alle Surinamers zich vrijelijk mogen bewegen op de Marowijnerivier. Al wordt aangenomen dat de grenslijn over de Marowijne- en Lawarivier loopt via de middellijn, de vaargeul in de rivier loopt op andere wijze. De vaargeul loopt zowel aan de Franse als Surinaamse zijde en is sterk afhankelijk van de waterstand in de rivier en de werkzaamheden van de scalians. 

De Commissie 10 Oktober 2018 
Ing. L. Brunswijk, Voorzitter 
Dr. R. Ravenberg, Secretaris

dinsdag 19 maart 2019

Eis 50 jaar gevangenisstraf voor dubbele moord in goudzoekersenclave Villa Brazil

49-Jarige verdachte schoot op 19 juni 2018 gericht op zijn vriendin en beste vriend


De Officier van Justitie heeft gisteren vijftig jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen J.D.  voor de moord in juni 2018 op twee personen te Villa Brazil in het district Brokopondo. De 49-jarige D. schoot op 19 juni 2018 gericht op zijn vriendin en beste vriend die kort daarna overleden. 

D. heeft verklaard dat hij zijn vriendin heeft vermoord om haar gedrag, zo schrijft dee Waree Tijd vandaag, dinsdag 19 maart 2019. De vrouw, die kokkin was in een kamp bij een goudconcessie, zou steeds beledigende uitspraken naar zijn hoofd hebben geslingerd voor collega's en kennissen. Op de dag van de moord was het weer raak.

D. ging kort na een meningsverschil naar een winkel in de buurt en kocht enkele patronen die hij gebruikte om de twee slachtoffers in koelen bloede neer te schieten. Hij verklaarde niet te weten waarom hij zijn vriend ook heeft neergeschoten, omdat hij hem altijd als een broer heeft gezien. Getuigen hebben verklaard dat het mannelijke slachtoffer tussen Jose D. en diens vriendin probeerde te komen.

Nadat D. de twee slachtoffers neerschoot gooide hij de overgebleven patronen en het geweer in de rivier. Hij ging daarna naar zijn werkplek. De Officier van Justitie wees de rechter erop dat dergelijke moorden bijdragen aan een verstoorde rechtsorde en een zeer diep gevoel van angst en gevaar bij de samenleving teweeg brengen. Ze zei, dat bewoners van het gebied de gebeurtenis niet gemakkelijk zullen vergeten.

De zaak wordt op 1 april verder behandeld.

vrijdag 8 maart 2019

Totdat een definitieve grens is bepaald worden gezamenlijke acties Suriname-Frankrijk niet hervat

Gezamenlijke militaire patrouilles met Fransen in oostelijk grensgebied blijven opgeschort


Suriname houdt vast aan zijn standpunt om de gezamenlijke militaire patrouilles met de Fransen in het oostelijk grensgebied op te schorten. Totdat er een definitieve grens is bepaald worden de gezamenlijke acties niet hervat. Suriname en Frankrijk hebben vrijdagavond 8 maart 2019 een gezamenlijk communiqué uitgegeven (zie onderaan) naar aanleiding van acties van de Franse gendarmerie in het grensgebied waarbij bezittingen van burgers, voornamelijk gouddelvers, zijn vernield en in brand gestoken, zo schrijft de Ware Tijd.

In het communiqué wordt aangegeven, dat vanwege de onzekerheid over de afbakening van de grens in de Marowijnerivier en de incidenten die zich hebben voorgedaan, de regering van Suriname heeft besloten de gezamenlijke patrouilles op te schorten totdat zo snel als mogelijk de definitieve vaststelling van de grens heeft plaatsgevonden.

Partijen erkennen de noodzaak van samenwerking teneinde grensoverschrijdende criminaliteit, illegale goudmijnbouw en milieu-onvriendelijke activiteiten, met name het gebruik van kwik, tegen te gaan.

Ook wordt de noodzaak erkend om in samenspraak concrete projecten te identificeren op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, handel, toerisme, onderwijs, sport, kunst en cultuur, die de lokale bewoners ten goede moeten komen.

De twee regeringen zijn ervan overtuigd dat 'een gezamenlijke benadering bij het aanpakken van de gebeurtenissen langs de Marowijnerivier zal bijdragen aan de bevordering en duurzame ontwikkeling van de twee landen en hun bevolkingen'.

In het communiqué wordt ook aangevoerd, dat partijen zich ervan bewust zijn dat de drie recente incidenten plaatsvonden in gebieden die vallen onder de Conventie van 1915 en momenteel onderwerp zijn van besprekingen tussen Suriname en Frankrijk om de definitieve grens in de Marowijnerivier vast te stellen. Het betreft in deze het gebied dat ligt tussen het eiland Portal en Stoelmanseiland. De vernielingen door de Franse militairen, op instructie van het Franse Openbaar Ministerie, hebben zich voorgedaan op 25 september en 23 oktober vorig jaar en onlangs op 27 februari.

De twee regeringen zeggen zich bewust te zijn van de economische activiteiten die er plaatsvinden, maar ook van illegale activiteiten, waaronder mensenhandel en grensoverschrijdende criminaliteit, die niet bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het gebied, met inbegrip van het toerisme.

De tekst van het Communiqué:

Joint Communique

Between the Republic of Suriname and the French Republic related to the developments on the Marowijne River

March 8th, 2019

 • Having regard to the excellent relations that exist between the Republic of Suriname and the French Republic in various areas such as trade, health, security, education, tourism, movement of persons and goods;
 • Acknowledging the continued strengthening of this relationship through various mechanisms such as the River Council and other joint working groups, including recent high-level engagements;
 • Emphasizing that the Marowijne River brings together many generations of people from Surinamese and French nationality as well as other nationalities, providing in their means of subsistence and other necessities of life;
 • Recalling the two incidents on the Marowijne River that took place on September 25th, 2018 and October 23rd, 2018, during which various goods, assets and personal belongings, used for illegal mining have been destroyed by French military personnel, with the instruction of the French Prosecutor in Cayenne;
 • Conscious of the third incident that occurred on February 27th, 2019, whereby gold mining materials, including mercury, were seized and destroyed in the Marowijne River island “Akoti Kampou”, with the instruction of the French Prosecutor in Cayenne, which seemingly involved two foreign nationals;
 • Also conscious that the three incidents were in areas covered by the Convention of 1915, which are in the framework of the current discussions, on the demarcation of the borderline in the Marowijne River, by the Government of the Republic of Suriname and the Government of the French Republic;
 • Aware of the economic activities, but also of illegal activities, including human trafficking and transborder crime, which are not conducive to the development  of the region, including tourism, that are taking place on and around the Marowijne river;
The Government of the Republic of Suriname and the Government of the French Republic:

 1. Note that these incidents have caused great uncertainty regarding the borderline[1] and have resulted in an urgent need to find a durable solution through meaningful negotiations between both countries;
 2. Further note that both Governments have had several diplomatic demarches and two rounds of technical consultations regarding the demarcation of the border and the assignment of the occurring islands, based on the Convention of 1915 between the Netherlands and France, with the aim to provide clarity regarding the borderline in the Marowijne River;
 3. Emphasize that, based on the principle that border determination has to be agreed upon bilaterally, and taken into account article 1 of the Convention of 1915, have further agreed that both sides will show restraint in the areas under ongoing discussion, as this can disrupt peace and stability;
 4. Recall that, because of the uncertainty of the demarcation of the border in the Marowijne River and the ensuing incidents that occur, the Government of Suriname has decided to suspend the joint patrol operation until definitive settlement of the border, to be concluded as soon as possible;
 5. Acknowledge the need to cooperate in order to combat trans-border crime, illegal gold mining and the threat of environmentally unfriendly acts, in particular the use of mercury;
 6. Also acknowledge the need to work together to identify concrete projects benefiting the local communities in the areas of health, agriculture, trade, tourism, education, sports, arts and culture;
 7. Convinced that a joint approach in addressing the occurrences on the Marowijne River will work to the advancement and sustainable development of both countries and people;  
Republic of Suriname                                                  French Republic
[1] The reference to a border in the Marowijne River, for the purpose of this Joint Communique, speaks to the area between the South of the island of Portal and the North of Stoelmanseiland as defined by the Convention of 1915.

De willekeur blokkerings-dictatuur van Facebook

Zo ziet Facebook het graag.......
Facebook blokkeert Suriname Mirror twee dagen vanwege foto van geïsoleerd levende inheemse stam in Brazilië 


'Deze deelactie is in strijd met onze richtlijnen voor de community inzake naaktbeelden of seksuele handelingen.' Die tekst kwam in beeld toen de redactie van Suriname Mirror dit bericht wilde posten op haar Facebookpagina. De blokkering geldt voor twee dagen. 

Het onderhavig nieuwsbericht (!) bevat een foto van een geïsoleerd levende inheemse stam in Brazilië. Geen pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal. Het is een nieuwsbericht!

Als Facebook haar website veilig wil houden, dan zijn er genoeg echt aanstootgevende foto's en dergelijke die geblokkeerd kunnen, neen, zouden moeten, worden! Dat heeft Suriname Mirror Facebook dan ook per omgaande in een reactie laten weten en verzocht de blokkering per direct op te heffen. Facebook zal echter, gebruikelijk bij het hautaine Facebook, niet reageren en de blokkering continueren.

De blokkering duidt op welhaast dictatoriale willekeur bij het plaatsingsbeleid binnen Facebook.

(Bron foto: Acervo/Funai)
Als onschuldige foto's van inheemsen in Brazilië, met misschien een beetje naakt – of waar dan ook ter wereld – al door iemand bij Facebook als aanstootgevend worden gekwalificeerd en aanleiding zijn voor een blokkering, dan moet men zich afvragen wat het voor mensen zijn bij Facebook die daarover mogen beslissen.....

Daarenboven hanteert Facebook wel een 'beleid' om bepaalde video's en foto's af te schermen - vanwege bloederige of anderszins aanstootgevende beelden - en bezoekers de gelegenheid te bieden om zelf te bepalen of hij/zij de beelden wel of niet wil zien. Dat die mogelijkheid niet wordt geboden bij een onschuldige foto van geïsoleerd levende inheemsen in het Braziliaanse Amazone woud is een raadsel.....

Onderstaand de cliché reacties van Facebook. Facebook gaat niet inhoudelijk in op het bezwaar van Suriname Mirror, maar maakt zich ervan af met een standaard reactie.....(Suriname Mirror)

woensdag 6 maart 2019

Peru zet het leger in tegen de ongebreidelde illegale goudmijnbouw in het Amazone-regenwoud

Soldaten gebruiken vanuit 4 bases drones en satellietbeelden om de Amazone te beschermen


Peru hanteert een nieuwe aanpak om de ongebreidelde illegale goudmijnbouw tegen te gaan die het delicate Amazone-regenwoud bedreigt: het zendt het leger in. Ambtenaren hebben dinsdag 5 maart 2019 de eerste van de vier militaire bases ingewijd, waar soldaten drones en satellietbeelden zullen gebruiken om de Amazone te beschermen. 

De ongekende maatregel volgt twee weken nadat de autoriteiten duizenden illegale goudzoekers hebben uitgezet die schuldig waren aan het verontreinigen van Amazone gebieden en rivieren met kwik.

In elk van de vier bases worden naar verwachting 100 soldaten, 50 politieagenten en een Officier van Justitie gehuisvest.

De eerste basis bevindt zich in de regio Madre de Dios, op dezelfde locatie waar enkele weken eerder bars en goudhandelaren opereerden. Meer dan de helft van Peru ligt in het Amazonebiomome, dat een dramatische transformatie heeft ondergaan als door uitbreiding van illegale mijnbouw en veeteelt.(Suriname Mirror/VoA News/YouTube/em.com.br)

dinsdag 5 maart 2019

Minister Dikan hecht weinig geloof aan opmerkingen Franse ambassadeur Joly - Dikan lijkt Joly te schofferen

'De Fransen zijn drie keer de fout ingegaan en het is nu meer dan genoeg geweest'


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zegt vandaag, dinsdag 5 maart 2019, op Starnieuws, dat hij dankbaar is dat president Desi Bouterse ingegrepen heeft om de onrechtvaardigheid van de Fransen een halt toe te roepen. In alle gevallen hebben de Franse strijdkrachten volgens de minister, die op persoonlijke titel praat, opgetreden op eilanden. 

'In het grensgebied bestaat de notie grens niet als verticale lijn, maar als horizontale lijn', zegt Dikan.

Hij merkt op, dat de Fransen drie keer de fout zijn ingegaan, en het is nu meer dan genoeg geweest. Er werd ook niet gewerkt toen de Franse strijdkrachten ertoe overgingen om eigendommen van Surinamers te vernietigen.

Ambassadeur Antoine Joly weet dat de Fransen zich niet aan de gemaakte afspraken hebben gehouden, daarom rent hij telkens naar de pers wanneer de Franse strijdkrachten tegen de afspraken in hebben gehandeld, meent de bewindsman. 'In elk geval is de misleiding dat de Surinaamse regering zou meewerken aan de vernietiging van landgenoten met het opschorten van het verdrag uit de wereld geholpen', zegt Dikan.

Hij vraagt zich af waarom de Fransen deze gedragingen niet uithalen bij de Braziliaanse grens, want per slot van de rekening komen de garimpeiros van daar.

Tweede dode overvaller aangetroffen bij Gakaba in het Mama N'dyuka

Een derde rover zou ernstig gewond zijn overgebracht naar ziekenhuis te Gran Santi, Frans Guyana


Er is nog een lichaam aangetroffen in de berovingszaak van goudondernemer Moen. Zijn beveiligingsmedewerkers openden gisteren te Gakaba in het Mama N'dyuka gebied het vuur op een roversbende. Hierbij liet R.L. alias Oela (38) het leven. 

Naar verluidt is een derde rover die ook ernstig gewond is geraakt overgebracht naar het ziekenhuis te Gran Santi op Frans territoir. Een speciale politie-eenheid is nu in het gebied voor verder onderzoek, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 5 maart 2019..

De ondernemer, die op de concessie van Ronnie Brunswijk werkt, was het doelwit van de bende. Hij werd op een bospad overrompeld door de overvallers. Door kordaat optreden van zijn beveiligers is hij ongedeerd gebleven.

De belagers raakten tijdens het vuurgevecht zwaar gewond en vluchtten het bos in. De bende maakte het gebied enige tijd onveilig en heeft berovingen gepleegd op de Marowijnerivier.

Overvaller doodgeschoten te Gakaba in het Mama N'dyuka gebied door beveiligers ondernemer

Slachtoffer 'Oela' (38) is een oude bekende van de politie

Ondernemer Moen werkt op de concessie van Ronnie Brunswijk


De crimineel R.L., alias Oela (38), een oude bekende van de politie, heeft maandagochtend 4 maart 2019 het leven gelaten tijdens een roofoverval te Gakaba in het Mama N'dyuka gebied in het district Sipaliwini, zo meldt Starnieuws.

De ondernemer Moen, die op de concessie van Ronnie Brunswijk werkt, was doelwit van de rovers, die al enige tijd berovingen plegen op de Marowijnerivier.

De ondernemer was op zijn ATV samen met twee security guards op een bospad richting het vliegveld, in de omgeving Gakaba, toen hij plotseling werd verrast. Een van de rovers kwam uit het bos tevoorschijn en hield de ondernemer en gevolg onder schot. Toen de ondernemer zich overgaf, openden zijn veiligheidsmannen het vuur. De belagers raakten gewond en kozen het hazenpad.

Enkele uren later werd het lijk van L. dichtbij een kamp gevonden. Het vermoeden bestaat dat nog een rover zou zijn geraakt. Aan de hand van de beschreven personalia is de dodelijk getroffen rover geïdentificeerd.

De politie kon maandag het gebied vanwege de moeilijk bereikbaarheid nog niet aandoen. Morgen zal per vliegtuig de plek worden aangedaan.

Brunswijk bevestigt het gebeuren. Hij betreurt het geval en wijst ook op het gevaar. Als concessiehouder eist hij van elke ondernemer met wie hij in zee gaat dat zij zich goed en zwaar beveiligen. Simpel om dit soort gevallen, zegt Brunswijk.

maandag 4 maart 2019

'Recente actie Franse autoriteiten op Marowijnerivier was op Frans grondgebied'

'Vernietigingen vonden plaats op het eiland Akoti Kampou, Frans gebied'


'Niet de Franse strijdkrachten vormen het probleem, maar de illegale goudzoekers die kwik gebruiken op Frans grondgebied'


De afgelopen periode zijn er volgens de Franse ambassadeur in Suriname, Antoine Joly drie patrouilles geweest op de Marowijnerivier. Twee zijn geleid door Suriname en één door de Fransen. Alle drie zijn probleemloos verlopen. Het gebeuren op 27 februari heeft voor miscommunicatie gezorgd. Akoti Kampou is deel van het Frans grondgebied en behoort tot Gran Santi in Frans-Guyana.

Joly zegt dat het optreden waar Suriname over valt, een optreden is van de Franse autoriteiten op Frans grondgebied. In een verklaring zegt de Franse ambassadeur, dat door middel van een 'note verbale' die op vrijdag 1 maart 2019 om 12.44 uur werd ontvangen, werden de Franse autoriteiten geïnformeerd dat zich op woensdag 27 februari 2019 mogelijk een incident met de Franse strijdkrachten had voorgedaan in een Surinaams soevereiniteitsgebied. De Franse autoriteiten, die daarvoor noch via interne noch via externe bronnen wisten dat een dergelijk incident twee dagen eerder zou hebben plaatsgevonden, hebben op verzoek van de Surinaamse autoriteiten een onderzoek uitgevoerd.

De GPS-gegevens die Frankrijk op donderdag op verzoek van Suriname heeft verstrekt en die door Suriname in de op vrijdag ontvangen 'note verbale' zijn gebruikt, blijken niet de plaats van de interventie te betreffen, maar de plaats waar de gezamenlijke Frans-Surinaamse missie zich op donderdag bevond, toen de Surinaamse autoriteiten het verzoek hebben ingediend, en betreft dus in geen geval de plaats van vernietiging op woensdag, 10 kilometer stroomafwaarts, wat de verwarring waarschijnlijk verklaart. Deze vernietigingen vonden plaats op het eiland Akoti Kampou, 10 kilometer ten noorden van de GPS-coördinaten, een Frans grondgebied dat niet ter discussie staat in het kader van de lopende besprekingen tussen Frankrijk en Suriname betreffende de grens, die wij binnen een redelijke termijn hopen af te ronden.

De Franse autoriteiten hebben ingestemd met het vermijden van interventies in de gebieden die ter discussie staan, maar blijven natuurlijk de Franse wet op de Franse oevers toepassen om de illegale goudwinning te bestrijden en in het bijzonder het gebruik van kwik, het vergiftigen van de bevolking die aan beide zijden van de rivier leeft.

De Franse autoriteiten begrijpen de opschudding die kan zijn ontstaan door de informatie dat er een incident heeft plaatsgevonden op Surinaams grondgebied of zelfs op een gebied dat momenteel ter discussie staat. De Franse ambassade is blij dat zij alle elementen kan verstrekken waaruit blijkt dat de inbeslagnames en vernietigingen hebben plaatsgevonden op Frans grondgebied, in een gebied dat niet onderworpen is aan enige ondervraging over territorialiteit (zie kaart).

Het werd uitgevoerd in aanwezigheid van de Surinaamse militaire autoriteiten, vandaar het belang van deze gezamenlijke missies die al vele jaren worden uitgevoerd in het kader van de militaire samenwerking tegen de illegale goudwinning, waarvan de Franse autoriteiten de opschorting graag opgeheven willen zien en die geen verband houden met de politiesamenwerkingsovereenkomst waarvan de toepassing tot nu toe niet heeft geleid tot enig incidenten.

De bijgevoegde kaart geeft de exacte locatie van de gebeurtenissen op 27 februari 2019 weer (N 54 26,373 W 4 31,382). Het vond plaats onder de controle van de Franse justitie om op het Franse grondgebied in te grijpen en apparatuur in beslag te nemen en te vernietigen. Uiteraard staan alle wettelijke verzoeken open voor de eigenaars indien zij dit nodig achten.

Opnieuw blijkt, dat niet de Franse strijdkrachten het probleem vormen, maar de illegale goudzoekers die kwik gebruiken op Frans grondgebied, aldus Joly.

zondag 3 maart 2019

Frankrijk onderzoekt recent incident op Marowijnerivier

'De gezamenlijke militaire missies hebben niets te maken met politiesamen- werkingsovereenkomst'


Ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk zegt zondag 3 maart 2019 op Starnieuws vrijdag te zijn geïnformeerd door de Surinaamse regering over een mogelijk incident dat zich heeft voorgedaan op de Marowijnerivier. Meteen na dit te hebben vernomen, heeft Frankrijk conform de wens van de Surinaamse regering gelijk een onderzoek ingesteld, aldus Joly. 

De locatie en wat zich precies heeft voorgedaan worden onderzocht. De Franse ambassadeur doet een beroep op iedereen om de onderzoeksresultaten rustig af te wachten, die heel snel openbaar worden gemaakt.

'Ik benadruk in het bijzonder dat de gezamenlijke militaire missies die jarenlang zijn uitgevoerd tegen illegale activiteiten, met name tegen de illegale goudwinning en het gebruik van kwik op Franse bodem, met de bekende verschrikkelijke gevolgen voor de bevolking aan beide zijden van de rivier, niets te maken hebben met de politiesamenwerkingsovereenkomst.'

Joly onderstreept dat de politiesamenwerkingsovereenkomst zoals geratificeerd door het Surinaamse parlement in 2017, alleen betrekking heeft op de samenwerking met het Korps Politie Suriname. 'En die heeft sinds de ratificatie van de overeenkomst geen aanleiding gegeven tot een incident.'

zaterdag 2 maart 2019

Bee (ABOP): 'ABOP heeft gelijk gekregen wat betreft het gedrag van Fransen in grensgebied Marowijne'

'Niemand wilde naar ons luisteren'


Assembleelid Marinus Bee (ABOP) zegt vandaag, zaterdag 2 maart 2019, op Starnieuws, dat zijn partij gelijk heeft gekregen wat betreft het gedrag van de Fransen in het grensgebied Marowijne. Hij reageert op het bericht waarin de regering stelt, dat de gezamenlijke patrouille met de Fransen is opgeschort. 

De ABOP had bij de behandeling in De Nationale Assemblee gewaarschuwd over wat er kon gebeuren als Suriname dat verdrag zou ratificeren. 'Met goed onderbouwde argumenten als onrechtmatige politie en gendarmerie optreden hebben we toen geprobeerd dit verdrag niet te ratificeren, maar niemand wilde naar ons luisteren', aldus Bee.

'De ABOP was de enige fractie die toen niet voor het verdrag heeft gestemd en zie nu wat zich in de afgelopen maanden heeft afgespeeld, precies waarvoor we hadden gewaarschuwd. Zelfs na het eerste incident op de Marowijnerivier hadden wij opschorting gevraagd middels een brief naar de president. Toen is ook niet naar ons geluisterd', brengt Bee in herinnering.

De ABOP hoopt dat de regering nu kan begrijpen, dat in een volwaardige democratie ook de minderheid een stem heeft.

Regering heeft per direct gezamenlijke patrouille met de Fransen opgeschort

(Bron foto: Le Progres)
Franse Gendarmerie zou weer eigendommen van Surinamers hebben vernietigd


De regering heeft de gezamenlijke patrouille met de Fransen terstond opgeschort. Op de Marowijnerivier, in de regio Mata Tabiki, heeft zich weer een incident voorgedaan, zo bericht vrijdag 1 maart 2019 het Nationaal Informatie Instituut. 

De Franse Gendarmerie zou afgelopen woensdag eigendommen van Surinamers hebben vernietigd op Surinaams grondgebied tijdens een gezamenlijke patrouille.

Naar aanleiding hiervan is president Desi Bouterse in spoedoverleg getreden met Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons en de minister van Defensie, Ronni Benschop, die tevens ook de minister ad-interim is op Buitenlandse Zaken, om dit optreden van de Fransen te bespreken. De instructie is gegeven om meteen een diepgaand onderzoek in te stellen over wat zich exact heeft voorgedaan.

'De regering spreekt haar ernstige afkeuring uit over deze verontrustende ontwikkeling en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ogenblikkelijk middels een diplomatieke nota, waarin ernstige misnoegen over dit voorval geuit is, aan de Franse autoriteiten op donderdag 28 februari protest aangetekend.'

Intussen heeft minister Benschop brieven gericht aan de leiding van de strijdkrachten en aan de leiding van de Gendarmerie in Frans-Guyana. Hierin is vermeld, dat het Nationaal Leger van Suriname de gezamenlijke patrouilles terstond opschort, totdat er duidelijkheid is gekomen in deze aangelegenheid.

'De Surinaamse regering is zeer ontstemd over dit gebeuren, temeer daar beide landen in onderhandeling zijn, om te komen tot een definitieve grensbepaling in de Marowijnerivier. Dit ontoelaatbaar gedrag van de Fransen getuigt van minder respect naar Suriname toe en weerspiegelt niet het gewenste nabuurschap. De regering heeft wederom op de Fransen het beroep gedaan om onwettige acties op Surinaams grondgebied na te laten.'