woensdag 13 maart 2013

Kaloti tracht zorgen bewoners Wit Santi over 'minthouse' weg te nemen

'Kaloti werkt conform ISO-standaarden'

'Nul komma nul procent vervuiling van het milieu'

Bewoners blijven vasthouden aan milieuonderzoek

13-03-2013


Wanneer de goudraffinaderij van Kaloti Suriname in productie gaat, komt het milieu in de omgeving van het bedrijf niet onder druk te staan. De bewoners van Wit Santi hoeven zich geen zorgen te maken over eventuele negatieve effecten van de activiteiten van het minthouse.

De Surinaamse Kaloti-vertegenwoordiger Winston Wilson tracht vandaag, woensdag 13 maart 2013, via de Ware Tijd, met deze reactie de dorpelingen gerust te stellen.

Bewoners hebben zich tegenover de krant beklaagd, dat zij in het duister tasten en niet weten of de vestiging van het minthouse nabij het dorp negatieve gevolgen zal hebben voor het milieu en de mens. Ze vrezen dat de lucht door kwikdamp vervuild wordt en het grondwater verontreinigd raakt door andere afvalstoffen.

‘We willen weten of er rekening is gehouden met vervuiling van onze leefgemeenschap. Vooral de gezondheid van de mensen moet niet in gevaar komen’, aldus kapitein Patrick Mande van Wit Santi.

‘Het instituut zal conform internationaal geaccepteerde ISO-standaarden werken, waarbij er nul komma nul procent vervuiling optreedt. Zelfs de machines zijn voorzien van een milieukeurmerk, waarbij het instituut regelmatig een audit ondergaat om deze status te behouden’, aldus Wilson.

Kaloti treft nu de laatste voorbereidingen om de aanbesteding voor het elektrotechnisch- en mechanisch deel af te ronden. Hierbij wordt het bedrijf geholpen door specialistische bedrijven uit het buitenland. ‘Pas als dit is afgerond gaat die fase van het project in en komt NIMOS in beeld. Dus logisch dat ze nog niets weten.’

Volgens Cedric Nelom, directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is het instituut nog niet gevraagd om advies uit te brengen over de raffinaderij. Hij weet dat het NIMOS een milieumanagementplan vraagt van een bedrijf, wanneer de overheid dat nodig vindt. Vervolgens geeft het NIMOS zijn advies over het milieumanagementplan. 

‘Het NIMOS adviseert bijna nooit negatief, omdat we samen met het bedrijf aanpassingen plegen om de schade aan het milieu te minimaliseren’, beweert Nelom. Hij kan nog niet zeggen of de raffinaderij van Kaloti negatieve effecten zal hebben op het milieu.

Ondanks dat het gebouw niet wordt opgezet in het dorp, vindt Mande dat er een milieuonderzoek moest plaatsvinden. Ook zijn gemeenschap moet geraadpleegd worden. Het opzetten van de raffinaderij is volgens hem een positieve ontwikkeling voor Suriname. ‘Maar de mens en het milieu mogen hiervan niet de dupe worden. Onze kanttekeningen moeten ook meegenomen worden.’

Kaloti tracht zorgen bewoners Wit Santi over 'minthouse' weg te nemen

'Kaloti werkt conform ISO-standaarden'

'Nul komma nul procent vervuiling van het milieu'

Bewoners blijven vasthouden aan milieuonderzoek

13-03-2013


Wanneer de goudraffinaderij van Kaloti Suriname in productie gaat, komt het milieu in de omgeving van het bedrijf niet onder druk te staan. De bewoners van Wit Santi hoeven zich geen zorgen te maken over eventuele negatieve effecten van de activiteiten van het minthouse.

De Surinaamse Kaloti-vertegenwoordiger Winston Wilson tracht vandaag, woensdag 13 maart 2013, via de Ware Tijd, met deze reactie de dorpelingen gerust te stellen.

Bewoners hebben zich tegenover de krant beklaagd, dat zij in het duister tasten en niet weten of de vestiging van het minthouse nabij het dorp negatieve gevolgen zal hebben voor het milieu en de mens. Ze vrezen dat de lucht door kwikdamp vervuild wordt en het grondwater verontreinigd raakt door andere afvalstoffen.

‘We willen weten of er rekening is gehouden met vervuiling van onze leefgemeenschap. Vooral de gezondheid van de mensen moet niet in gevaar komen’, aldus kapitein Patrick Mande van Wit Santi.

‘Het instituut zal conform internationaal geaccepteerde ISO-standaarden werken, waarbij er nul komma nul procent vervuiling optreedt. Zelfs de machines zijn voorzien van een milieukeurmerk, waarbij het instituut regelmatig een audit ondergaat om deze status te behouden’, aldus Wilson.

Kaloti treft nu de laatste voorbereidingen om de aanbesteding voor het elektrotechnisch- en mechanisch deel af te ronden. Hierbij wordt het bedrijf geholpen door specialistische bedrijven uit het buitenland. ‘Pas als dit is afgerond gaat die fase van het project in en komt NIMOS in beeld. Dus logisch dat ze nog niets weten.’

Volgens Cedric Nelom, directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is het instituut nog niet gevraagd om advies uit te brengen over de raffinaderij. Hij weet dat het NIMOS een milieumanagementplan vraagt van een bedrijf, wanneer de overheid dat nodig vindt. Vervolgens geeft het NIMOS zijn advies over het milieumanagementplan. 

‘Het NIMOS adviseert bijna nooit negatief, omdat we samen met het bedrijf aanpassingen plegen om de schade aan het milieu te minimaliseren’, beweert Nelom. Hij kan nog niet zeggen of de raffinaderij van Kaloti negatieve effecten zal hebben op het milieu.

Ondanks dat het gebouw niet wordt opgezet in het dorp, vindt Mande dat er een milieuonderzoek moest plaatsvinden. Ook zijn gemeenschap moet geraadpleegd worden. Het opzetten van de raffinaderij is volgens hem een positieve ontwikkeling voor Suriname. ‘Maar de mens en het milieu mogen hiervan niet de dupe worden. Onze kanttekeningen moeten ook meegenomen worden.’

3.000 illegale garimpeiros en porknokkers verwijderd uit Sarakreekgebied

BEP-Assembleelid Asabina plaatst vraagtekens bij ontruiming

Lokale bewoners nauwelijks geïnformeerd- Bewoners zijn verdreven door gewapende mannen

13-03-2013


Tussen november en februari zijn drieduizend illegale goudzoekers verwijderd uit het Sarakreekgebied, tweeduizend Brazilianen en duizend Surinamers. In totaal werden tweehonderd illegale goudmijnen ontdekt. De operaties zijn uitgevoerd door de Commissie Ordening Goudsector (COG) en gaan lopen nog. 

Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de commissie, zegt vandaag, woensdag 13 maart 2013, in de Ware Tijd, dat het gaat om een ‘no nonsense’ optreden. ‘Als je helemaal geen papieren hebt, is het direct wegwezen.’

Volgens Dompig zijn tijdens de ordening, goudzoekers ontdekt die geen concessie hadden over het gebied waar zij goud wonnen. In sommige gevallen zijn en worden de mensen begeleid om hun werk volgens de regels te doen.

Ook goudzoekers die afvalwater in de Sarakreek loosden zijn onmiddellijk verwijderd.

Volgens BEP-Assembleelid Ronny Asabina is het water van de Sarakreek en zelfs dat van het stuwmeer vervuild. ‘Het drinkwater van de mensen is totaal vervuild door de goudwinningsactiviteiten in het gebied.’

Er is veel onduidelijkheid over de kleine goudwinning voor de bewoners van het dorp Sarakreek. ‘De bewoners worden door het centraal gezag of door de commissie niet ingelicht over ontwikkelingen in hun woon- en leefgebied. De overheid dient de gemeenschap te informeren over goudconcessies die worden verstrekt’, stelt Asabina.

Hij zegt dat de bewoners zich zorgen maken over de toestand in het Sarakreekgebied, want zij zien dat personen in militair uniform het gebied afbakenen zonder daarvan op de hoogte te zijn gesteld.

‘Alvorens er een concessie over een bepaald gebied wordt gegeven plegen de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen overleg met het traditioneel gezag daar’, reageert Dompig.

Hij voegt eraan toe, dat er wel gevallen zijn geweest waarbij er geen overleg was, maar opmerkelijk genoeg is hij niet in staat daarvoor een verklaring te geven.

Er zijn ook gevallen waarbij bewoners onlangs uit hun gebied zijn verdreven door gewapende mannen, weet Asabina. Hij vermoedt dat de gewapende mannen werkzaam zijn bij een beveiligingsbedrijf van een goudconcessionaris in het gebied. Als voorbeeld haalt de parlementariër aan, dat een goudzoeker door gewapende mannen is verwijderd uit een gebied dat aan zijn grootouders toebehoort.

‘Dit geval is aangekaart bij de commissie Ordening Goudsector, maar zij hebben nooit opgetreden’, aldus Asabina. Bewoners worden voorgehouden dat zij over de nodige papieren moeten beschikken om goud te winnen.

Het DNA-lid vraagt zich af hoe deze personen over concessies kunnen beschikken, terwijl bewoners, die sinds 1994 concessies hebben aangevraagd die nog niet hebben gekregen.

3.000 illegale garimpeiros en porknokkers verwijderd uit Sarakreekgebied

BEP-Assembleelid Asabina plaatst vraagtekens bij ontruiming

Lokale bewoners nauwelijks geïnformeerd- Bewoners zijn verdreven door gewapende mannen

13-03-2013


Tussen november en februari zijn drieduizend illegale goudzoekers verwijderd uit het Sarakreekgebied, tweeduizend Brazilianen en duizend Surinamers. In totaal werden tweehonderd illegale goudmijnen ontdekt. De operaties zijn uitgevoerd door de Commissie Ordening Goudsector (COG) en gaan lopen nog. 

Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de commissie, zegt vandaag, woensdag 13 maart 2013, in de Ware Tijd, dat het gaat om een ‘no nonsense’ optreden. ‘Als je helemaal geen papieren hebt, is het direct wegwezen.’

Volgens Dompig zijn tijdens de ordening, goudzoekers ontdekt die geen concessie hadden over het gebied waar zij goud wonnen. In sommige gevallen zijn en worden de mensen begeleid om hun werk volgens de regels te doen.

Ook goudzoekers die afvalwater in de Sarakreek loosden zijn onmiddellijk verwijderd.

Volgens BEP-Assembleelid Ronny Asabina is het water van de Sarakreek en zelfs dat van het stuwmeer vervuild. ‘Het drinkwater van de mensen is totaal vervuild door de goudwinningsactiviteiten in het gebied.’

Er is veel onduidelijkheid over de kleine goudwinning voor de bewoners van het dorp Sarakreek. ‘De bewoners worden door het centraal gezag of door de commissie niet ingelicht over ontwikkelingen in hun woon- en leefgebied. De overheid dient de gemeenschap te informeren over goudconcessies die worden verstrekt’, stelt Asabina.

Hij zegt dat de bewoners zich zorgen maken over de toestand in het Sarakreekgebied, want zij zien dat personen in militair uniform het gebied afbakenen zonder daarvan op de hoogte te zijn gesteld.

‘Alvorens er een concessie over een bepaald gebied wordt gegeven plegen de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen overleg met het traditioneel gezag daar’, reageert Dompig.

Hij voegt eraan toe, dat er wel gevallen zijn geweest waarbij er geen overleg was, maar opmerkelijk genoeg is hij niet in staat daarvoor een verklaring te geven.

Er zijn ook gevallen waarbij bewoners onlangs uit hun gebied zijn verdreven door gewapende mannen, weet Asabina. Hij vermoedt dat de gewapende mannen werkzaam zijn bij een beveiligingsbedrijf van een goudconcessionaris in het gebied. Als voorbeeld haalt de parlementariër aan, dat een goudzoeker door gewapende mannen is verwijderd uit een gebied dat aan zijn grootouders toebehoort.

‘Dit geval is aangekaart bij de commissie Ordening Goudsector, maar zij hebben nooit opgetreden’, aldus Asabina. Bewoners worden voorgehouden dat zij over de nodige papieren moeten beschikken om goud te winnen.

Het DNA-lid vraagt zich af hoe deze personen over concessies kunnen beschikken, terwijl bewoners, die sinds 1994 concessies hebben aangevraagd die nog niet hebben gekregen.