vrijdag 21 november 2014

Bewoners Baling Sula willen dat illegale goudzoekers uit hun gebied worden verwijderd

Goudzoekers komende week verwijderd uit Baling Sula- en Roma Pit-gebied

Kreek langs Baling Sula ernstig vervuild door goudwinningsactiviteiten


Het dorpsbestuur, ouderen en andere bewoners van Baling Sula hebben de commissie Ordening Goudsector gevraagd zo snel mogelijk de illegale goudzoekers uit hun gebied te verwijderen. 'Deze kwestie is nog grimmiger geworden dan het al was', zegt Gerold Dompig van de commissie vandaag, vrijdag 21 november 2014, op Starnieuws.

In het dorp zouden twee kampen zijn ontstaan van goudzoekers enerzijds en dorpelingen en dorpsbestuur anderzijds. Aanleiding voor het verzoek van het dorp is de zwaar vervuilde kreek die langs het dorp stroomt en waarvan de bewoners afhankelijk zijn.

'We gaan de komende week de ontruiming sowieso laten plaatsvinden. De situatie is zeer gevaarlijk geworden. Dit heeft direct te maken met de veiligheid van dam 10. Niet alleen kunnen de verhoogde goudactiviteiten van de goudzoekers zorgen dat deze dam instort, maar er vinden nu ook andere onmaatschappelijke handelingen plaats', aldus Dompig.

Op nog geen vijf meter van dam 10 is een cabaret ofwel een bordeel. Dompig stelt, dat het gaat om een concessiegebied van IAmGold en Suralco.

Tegelijk met Balingsula zal ook de goudput ‘Roma Pit’ op het terrein van IAmGold worden ontruimd. Deze ontruiming was ook al een paar malen uitgesteld. Daar zijn illegale goudzoekers actief uit het dorp Nieuw Koffiekamp.

'We hebben daar alle gesprekken afgerond en de weg naar het gebied dat aan de goudzoekers is toegewezen is nu in orde gemaakt', zegt Dompig. Hij zegt dat er afspraken zijn met het districtsbestuur en de mensen van de lokale goudzoekersvereniging Makamboa om de ontruiming langs een vooraf afgestemd traject te laten plaatsvinden.

De ontruiming van beide illegale plekken zal gedaan worden door aan de commissie toegewezen agenten, terwijl ook het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname zullen meehelpen.

Dompig zegt tot slot nog, dat de commissie rechtstreeks valt onder het Kabinet van de President en dat het gaat om een beleidsmaatregel. 'Ik sta ’s morgens niet op om een ontruiming te bedenken.'

Bewoners Baling Sula willen dat illegale goudzoekers uit hun gebied worden verwijderd

Goudzoekers komende week verwijderd uit Baling Sula- en Roma Pit-gebied

Kreek langs Baling Sula ernstig vervuild door goudwinningsactiviteiten


Het dorpsbestuur, ouderen en andere bewoners van Baling Sula hebben de commissie Ordening Goudsector gevraagd zo snel mogelijk de illegale goudzoekers uit hun gebied te verwijderen. 'Deze kwestie is nog grimmiger geworden dan het al was', zegt Gerold Dompig van de commissie vandaag, vrijdag 21 november 2014, op Starnieuws.

In het dorp zouden twee kampen zijn ontstaan van goudzoekers enerzijds en dorpelingen en dorpsbestuur anderzijds. Aanleiding voor het verzoek van het dorp is de zwaar vervuilde kreek die langs het dorp stroomt en waarvan de bewoners afhankelijk zijn.

'We gaan de komende week de ontruiming sowieso laten plaatsvinden. De situatie is zeer gevaarlijk geworden. Dit heeft direct te maken met de veiligheid van dam 10. Niet alleen kunnen de verhoogde goudactiviteiten van de goudzoekers zorgen dat deze dam instort, maar er vinden nu ook andere onmaatschappelijke handelingen plaats', aldus Dompig.

Op nog geen vijf meter van dam 10 is een cabaret ofwel een bordeel. Dompig stelt, dat het gaat om een concessiegebied van IAmGold en Suralco.

Tegelijk met Balingsula zal ook de goudput ‘Roma Pit’ op het terrein van IAmGold worden ontruimd. Deze ontruiming was ook al een paar malen uitgesteld. Daar zijn illegale goudzoekers actief uit het dorp Nieuw Koffiekamp.

'We hebben daar alle gesprekken afgerond en de weg naar het gebied dat aan de goudzoekers is toegewezen is nu in orde gemaakt', zegt Dompig. Hij zegt dat er afspraken zijn met het districtsbestuur en de mensen van de lokale goudzoekersvereniging Makamboa om de ontruiming langs een vooraf afgestemd traject te laten plaatsvinden.

De ontruiming van beide illegale plekken zal gedaan worden door aan de commissie toegewezen agenten, terwijl ook het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname zullen meehelpen.

Dompig zegt tot slot nog, dat de commissie rechtstreeks valt onder het Kabinet van de President en dat het gaat om een beleidsmaatregel. 'Ik sta ’s morgens niet op om een ontruiming te bedenken.'