zondag 21 juli 2013

Commissie Ordening Goudsector stoort zich aan mediaberichten dat er geen overleg zou zijn met porknokkers Nieuw Koffiekamp

Irritatie bij Commissie Ordening Goudsector over commentaren politici

Commissie zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan

21-07-2013


Paramaribo - De Commissie Ordening Goudsector (COG) stoort zich aan mediaberichten dat zij geen overleg zou voeren met porknokkers van Nieuws Koffiekamp. Volgens de commissie zou van begin af aan gekozen zijn om overleg te hebben met goudzoekers. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de ordening van de goudsector, zegt Melvin Linscheer, voorzitter van het Beleidsteam van de commissie vandaag, zondag 21 juli 2013, op Starnieuws.

Hij betreurt het, dat er kleine groepen zijn, die steeds doorgaan ondanks alle maatregelen die getroffen zijn. Over de situatie te Nieuw Koffiekamp, waar onder leiding van de politie afgelopen woensdag is opgetreden om illegale goudzoekers uit het concessiegebied van IAmGold/Rosebel Gold Mines NV te verwijderen, is met alle partijen uitvoerig gesproken en naar oplossingen gezocht, beweert Linscheer.

‘Feit is dat de concessiehouders in de gelegenheid moeten zijn het volle genot te hebben van het gebied dat zij conform de regels tot ontwikkeling hebben gebracht’, stelt Linscheer. Hij merkt op dat Rosebel Gold Mines/IAmGold in deze geen enkele blaam treft. ‘Als we kijken naar de community activiteiten van het bedrijf, hoeveel de afgelopen jaren aan middelen ter beschikking gesteld is aan de Surinaamse samenleving, in het bijzonder het Koffiekampgebied, dan zouden we niet ontevreden mogen zijn. Ik praat dan niet over belastingen en andere gelden die aan de overheid betaald moeten worden.’

Linscheer zegt dat de COG ook wel begrip heeft voor de goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp die ‘een stukje van de cake willen hebben’. Hij merkt op dat in het gebied dat ter beschikking is gesteld, staatsmiddelen zijn gebruikt om infrastructuur aan te leggen. Dit terrein is in samenspraak met Makamboa, de organisatie van de goudzoekers in Nieuw Koffiekamp, uitgekozen. Alle betrokkenen waren ook nadrukkelijk aanwezig bij de officiële handelingen, ook het traditioneel gezag.

‘Het is jammer dat sommige politici nu roepen dat ‘er geen goud is in het gebied en dat er een andere plaats toegewezen moet worden, zonder dat een behoorlijk verkenningstocht en onderzoek heeft plaatsgevonden.'

Inmiddels heeft commissie met een belangrijk deel van de betrokkenen gesproken.Tijdens deze gesprekken is aan hen duidelijk gemaakt, dat het gedrag op de bewuste dag waarop de bom barstte onacceptabel is en dat wet en recht voor een ieder geldt op Surinaams grondgebied.

‘Maar wij blijven bereid om te blijven praten met alle Surinamers.’ Linscheer zegt verder, dat de commissie de verantwoordelijkheid heeft om in overleg te blijven met de goudzoekers. ‘En ik benadruk dit, omdat het storend is om steeds te vernemen, ook van politici tegen beter weten in, dat er geen overleg is met de sector.’

Noot:
Natuurlijk kon een dergelijke reactie van de op zijn teentjes getrapte Commissie Ordening Goudsector niet uitblijven. En natuurlijk is het niet Gerold Dompig van de commissie die zich geïrriteerd uitlaat, maar het commissielid Melvin Linscheer. Het is opmerkelijk dat Linscheer uitspraken doet over de porknokkersorganisatie in Nieuw Koffiekamp Makamboa die haaks staan op uitlatingen van de goudzoekers zelf en van enkele Assembleeleden die uit het gebied afkomstig zijn en 'de mensen' kennen.
Linscheer geeft aan dat de commissie bereid blijft om te blijven praten 'met alle Surinamers'. Als dat werkelijk zo is, waarom heeft de commissie dan woensdag 17 juli besloten om zogenoemde gewapende machten in te schakelen om de illegale goudzoekers uit het concessiegebied van IAmGold te verwijderen? Waarom is de commissie niet blijven praten en waarom is het kennelijk de commissie niet gelukt om werkelijk een goede oplossing te vinden voor de porknokkers van Nieuw Koffiekamp.

Sta open voor de opmerkingen en kritieken van bewoners in een dorp, dat onder de kapitaalkrachtige invloedssfeer ligt van het Canadese IAmGold en die al generaties in het gebied woonachtig zijn, maar die ook al jarenlang de hete adem in de nek voelen van de uitbreidende Rosebel goudmijn van IAmGold/Rosebel Gold Mines en al jarenlang conflicten heeft met de goudmijnmultinational.

Natuurlijk nu en dan doet IAmGold iets, sociaals, voor de lokale bewoners, maar dat is natuurlijk meer bedoeld als 'zoethoudertjes' om zoveel als mogelijk op goede voet te blijven leven met mensen die feitelijk aan de rand van de reusachtige goudmijn wonen, leven en proberen te werken!........


Commissie Ordening Goudsector stoort zich aan mediaberichten dat er geen overleg zou zijn met porknokkers Nieuw Koffiekamp

Irritatie bij Commissie Ordening Goudsector over commentaren politici

Commissie zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan

21-07-2013


Paramaribo - De Commissie Ordening Goudsector (COG) stoort zich aan mediaberichten dat zij geen overleg zou voeren met porknokkers van Nieuws Koffiekamp. Volgens de commissie zou van begin af aan gekozen zijn om overleg te hebben met goudzoekers. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de ordening van de goudsector, zegt Melvin Linscheer, voorzitter van het Beleidsteam van de commissie vandaag, zondag 21 juli 2013, op Starnieuws.

Hij betreurt het, dat er kleine groepen zijn, die steeds doorgaan ondanks alle maatregelen die getroffen zijn. Over de situatie te Nieuw Koffiekamp, waar onder leiding van de politie afgelopen woensdag is opgetreden om illegale goudzoekers uit het concessiegebied van IAmGold/Rosebel Gold Mines NV te verwijderen, is met alle partijen uitvoerig gesproken en naar oplossingen gezocht, beweert Linscheer.

‘Feit is dat de concessiehouders in de gelegenheid moeten zijn het volle genot te hebben van het gebied dat zij conform de regels tot ontwikkeling hebben gebracht’, stelt Linscheer. Hij merkt op dat Rosebel Gold Mines/IAmGold in deze geen enkele blaam treft. ‘Als we kijken naar de community activiteiten van het bedrijf, hoeveel de afgelopen jaren aan middelen ter beschikking gesteld is aan de Surinaamse samenleving, in het bijzonder het Koffiekampgebied, dan zouden we niet ontevreden mogen zijn. Ik praat dan niet over belastingen en andere gelden die aan de overheid betaald moeten worden.’

Linscheer zegt dat de COG ook wel begrip heeft voor de goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp die ‘een stukje van de cake willen hebben’. Hij merkt op dat in het gebied dat ter beschikking is gesteld, staatsmiddelen zijn gebruikt om infrastructuur aan te leggen. Dit terrein is in samenspraak met Makamboa, de organisatie van de goudzoekers in Nieuw Koffiekamp, uitgekozen. Alle betrokkenen waren ook nadrukkelijk aanwezig bij de officiële handelingen, ook het traditioneel gezag.

‘Het is jammer dat sommige politici nu roepen dat ‘er geen goud is in het gebied en dat er een andere plaats toegewezen moet worden, zonder dat een behoorlijk verkenningstocht en onderzoek heeft plaatsgevonden.'

Inmiddels heeft commissie met een belangrijk deel van de betrokkenen gesproken.Tijdens deze gesprekken is aan hen duidelijk gemaakt, dat het gedrag op de bewuste dag waarop de bom barstte onacceptabel is en dat wet en recht voor een ieder geldt op Surinaams grondgebied.

‘Maar wij blijven bereid om te blijven praten met alle Surinamers.’ Linscheer zegt verder, dat de commissie de verantwoordelijkheid heeft om in overleg te blijven met de goudzoekers. ‘En ik benadruk dit, omdat het storend is om steeds te vernemen, ook van politici tegen beter weten in, dat er geen overleg is met de sector.’

Noot:
Natuurlijk kon een dergelijke reactie van de op zijn teentjes getrapte Commissie Ordening Goudsector niet uitblijven. En natuurlijk is het niet Gerold Dompig van de commissie die zich geïrriteerd uitlaat, maar het commissielid Melvin Linscheer. Het is opmerkelijk dat Linscheer uitspraken doet over de porknokkersorganisatie in Nieuw Koffiekamp Makamboa die haaks staan op uitlatingen van de goudzoekers zelf en van enkele Assembleeleden die uit het gebied afkomstig zijn en 'de mensen' kennen.
Linscheer geeft aan dat de commissie bereid blijft om te blijven praten 'met alle Surinamers'. Als dat werkelijk zo is, waarom heeft de commissie dan woensdag 17 juli besloten om zogenoemde gewapende machten in te schakelen om de illegale goudzoekers uit het concessiegebied van IAmGold te verwijderen? Waarom is de commissie niet blijven praten en waarom is het kennelijk de commissie niet gelukt om werkelijk een goede oplossing te vinden voor de porknokkers van Nieuw Koffiekamp.

Sta open voor de opmerkingen en kritieken van bewoners in een dorp, dat onder de kapitaalkrachtige invloedssfeer ligt van het Canadese IAmGold en die al generaties in het gebied woonachtig zijn, maar die ook al jarenlang de hete adem in de nek voelen van de uitbreidende Rosebel goudmijn van IAmGold/Rosebel Gold Mines en al jarenlang conflicten heeft met de goudmijnmultinational.

Natuurlijk nu en dan doet IAmGold iets, sociaals, voor de lokale bewoners, maar dat is natuurlijk meer bedoeld als 'zoethoudertjes' om zoveel als mogelijk op goede voet te blijven leven met mensen die feitelijk aan de rand van de reusachtige goudmijn wonen, leven en proberen te werken!........