maandag 29 april 2013

Geruchten in Guyana over mijnbouwactiviteiten in betwist Tigrigebied (New River Triangle)

Toestemming verleend voor geologisch onderzoek in gebied

29-04-2013


In Guyana blijkt een discussie gaande te zijn over de vraag of er al dan niet Guyanese mijnbouwactiviteiten plaatsvinden in het zogeheten Tigrigebied ofwel de New River Triangle. Dit blijkt uit een artikel dat op 26 april is verschenen op de Guyanese nieuwswebsite ‘Kaieteur News’. 

 

In ieder geval schijnt er, aldus De West in haar editie van zaterdag 27 april 2013, in het Tigrigebied al consent te zijn verleend voor het verrichten van een geologisch onderzoek. Suriname beschouwt dit gebied echter als deel van het ressort Coeroeni (district Sipaliwini), terwijl de Guyanezen het ruim 15.600 vierkante kilometer grote driehoekig gebied de New River Triangle noemen en indelen bij de regio East Berbice-Corentyne.

Inmiddels doen hardnekkige geruchten de ronde, dat personen gelieerd aan de Guyanese regering een stuk grond in het betwiste gebied toegekend hebben gekregen voor het ontplooien van mijnbouwactiviteiten. Deze kwestie was overigens eerder deze maand al aan de orde gesteld door de Guyanese parlementariër Rupert Roopnarine, maar hem werd medegedeeld dat niemand permissie heeft mijnbouwoperaties uit te voeren in het door Guyana geannexeerde gebied.

De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu, Robert Persaud, gaf de verzekering, dat de desbetreffende locatie aan de Corantijnrivier simpelweg niet toegankelijk is voor mijnbouwactiviteiten. Hij verduidelijkte, dat de Guyana Geology and Mines Commission (GGMC) verzoeken heeft gehad prospectievergunningen te verlenen voor mijnbouwoperaties op middelgrote schaal, maar dat de GGMC verplicht is om alle verzoeken te onderwerpen aan de Guyanese Mijnbouwwet. Bij de beoordeling wordt er rekening mee gehouden, dat een toewijzing slechts verleend kan worden als het aangevraagde gebied een open locatie is.

In het geval van de aanvragen in het Tigrigebied werd bekendgemaakt, dat er geen mijnbouwvergunningen, mijnbouwrechten of concessies werden verleend of afgegeven aan een persoon of bedrijf.

Ambtenaren van GGMC bevestigden verder, dat er voor geen enkel type mijnbouwactiviteit toestemming is verleend, maar indien het zover komt, een advertentie met relevante informatie zal worden gepubliceerd. Volgens ‘Kaieteur News’ is in het Tigrigebied door het desbetreffende ministerie wel consent verleend een geologisch onderzoek te verrichten. Er kan echter pas autorisatie voor het ontplooien van mijnbouwdoeleinden worden verleend als alle relevante procedures om een vergunning te verkrijgen zijn doorlopen en het mijnbouwverbod voor het gebied wordt opgeheven.

In de afgelopen jaren heeft men vaker getracht mijnbouw- of houtconcessies in het Tigrigebied te verkrijgen en parlementariër Roopnarine heeft een jaar geleden nog voorgesteld exploratie-activiteiten naar uranium in het desbetreffend gebied op te starten.

Geruchten in Guyana over mijnbouwactiviteiten in betwist Tigrigebied (New River Triangle)

Toestemming verleend voor geologisch onderzoek in gebied

29-04-2013


In Guyana blijkt een discussie gaande te zijn over de vraag of er al dan niet Guyanese mijnbouwactiviteiten plaatsvinden in het zogeheten Tigrigebied ofwel de New River Triangle. Dit blijkt uit een artikel dat op 26 april is verschenen op de Guyanese nieuwswebsite ‘Kaieteur News’. 

 

In ieder geval schijnt er, aldus De West in haar editie van zaterdag 27 april 2013, in het Tigrigebied al consent te zijn verleend voor het verrichten van een geologisch onderzoek. Suriname beschouwt dit gebied echter als deel van het ressort Coeroeni (district Sipaliwini), terwijl de Guyanezen het ruim 15.600 vierkante kilometer grote driehoekig gebied de New River Triangle noemen en indelen bij de regio East Berbice-Corentyne.

Inmiddels doen hardnekkige geruchten de ronde, dat personen gelieerd aan de Guyanese regering een stuk grond in het betwiste gebied toegekend hebben gekregen voor het ontplooien van mijnbouwactiviteiten. Deze kwestie was overigens eerder deze maand al aan de orde gesteld door de Guyanese parlementariër Rupert Roopnarine, maar hem werd medegedeeld dat niemand permissie heeft mijnbouwoperaties uit te voeren in het door Guyana geannexeerde gebied.

De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu, Robert Persaud, gaf de verzekering, dat de desbetreffende locatie aan de Corantijnrivier simpelweg niet toegankelijk is voor mijnbouwactiviteiten. Hij verduidelijkte, dat de Guyana Geology and Mines Commission (GGMC) verzoeken heeft gehad prospectievergunningen te verlenen voor mijnbouwoperaties op middelgrote schaal, maar dat de GGMC verplicht is om alle verzoeken te onderwerpen aan de Guyanese Mijnbouwwet. Bij de beoordeling wordt er rekening mee gehouden, dat een toewijzing slechts verleend kan worden als het aangevraagde gebied een open locatie is.

In het geval van de aanvragen in het Tigrigebied werd bekendgemaakt, dat er geen mijnbouwvergunningen, mijnbouwrechten of concessies werden verleend of afgegeven aan een persoon of bedrijf.

Ambtenaren van GGMC bevestigden verder, dat er voor geen enkel type mijnbouwactiviteit toestemming is verleend, maar indien het zover komt, een advertentie met relevante informatie zal worden gepubliceerd. Volgens ‘Kaieteur News’ is in het Tigrigebied door het desbetreffende ministerie wel consent verleend een geologisch onderzoek te verrichten. Er kan echter pas autorisatie voor het ontplooien van mijnbouwdoeleinden worden verleend als alle relevante procedures om een vergunning te verkrijgen zijn doorlopen en het mijnbouwverbod voor het gebied wordt opgeheven.

In de afgelopen jaren heeft men vaker getracht mijnbouw- of houtconcessies in het Tigrigebied te verkrijgen en parlementariër Roopnarine heeft een jaar geleden nog voorgesteld exploratie-activiteiten naar uranium in het desbetreffend gebied op te starten.