dinsdag 23 januari 2018

'Je kan niet naar het water kijken en vaststellen waar kwik is, kwik verplaatst zich ook'

Rusland (NPS) twijfelt over Dodson's bewering inzake opruimen kwik in stuwmeer door scalians

'Hoe is het mogelijk dat in plaats van scalians te ontmantelen, deze zonder mededeling van de regering vooraf, weer in stuwmeer actief zijn?'


NPS-fractieleider Gregory Rusland heeft ernstige twijfels over de mededeling van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen over het opruimen van kwik door scalians in het stuwmeer. Rusland zegt vandaag, dinsdag 23 januari 2018, op Starnieuws, dat technisch gezien een grondige studie vooraf moet worden verricht, voordat zo'n karwei kan worden uitgevoerd. 

'Je kan niet naar het water kijken en vaststellen waar er kwik is. Kwik verplaatst zich ook. Het stuwmeer is geen klein oppervlak waar gemakkelijk kwik kan worden opgeruimd', benadrukt de NPS-leider, die een en ander benadert vanuit zijn achtergrond als wetenschapper in de natuurtechniek.

Hij vraagt zich af wanneer die studie is verricht en wat deze heeft gekost. Rusland benadrukt dat het om een heel proces gaat om kwik op te ruimen en op te slaan. Er moet een protocol in acht worden genomen.

Gezien de technische ingewikkeldheid van dit proces, heeft het Assembleelid zijn ernstige twijfels over de mededeling gedaan door Dodson in een persbericht. Aangezien deze kwestie van de scalians indertijd breed uitgemeten was, ook in De Nationale Assemblee, moet de minister in 's lands vergaderzaal vragen komen beantwoorden. Hij had aangegeven dat het stuwmeer verboden terrein is voor de scalians.

'Hoe is het mogelijk dat in plaats van de scalians te ontmantelen, deze zonder enige mededeling van de regering vooraf, weer in het stuwmeer actief zijn?'

Rusland vindt, dat Dodson moet uitleggen waarom hij niet kan optreden tegen de scalianhouders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten