vrijdag 27 december 2013

Stinasu lijkt Brownsberg Natuurpark aan zijn lot over te laten

Illegale goudwinning nog steeds aan de orde van de dag…

Waar zijn parkwachters?

27-12-2013 Dagblad Suriname


Paramaribo - Ondanks eerdere berichten van Stinasu gaat de illegale goudwinning in het Brownsberg Natuurpark gewoon door. Brownsberg is in deplorabele staat en het ziet er niet naar uit dat Stinasu dit gaat verbeteren, het tegenover gestelde is eerder waar, zo bericht het Dagblad Suriname vrijdag 27 december 2013.

Aan de krant werd een aantal maanden geleden te kennen gegeven dat Stinasu vond, dat wanneer de weg naar de top gerehabiliteerd is, de stichting bewezen heeft dat ze voor het natuurpark kon zorgen. Deze mening van Stinasu zegt veel over de capaciteit die de organisatie heeft om een natuurpark te kunnen beheren. De weg naar de top is inmiddels gerehabiliteerd, maar voor wie is dit eigenlijk gedaan?

Op het plateau aangekomen is de staat van de gebouwen zeer betreurenswaardig. De waterbakken die voor de watervoorziening moeten zorgen in de droge tijd, zijn kapot, niet onderhouden en dieren zwemmen in een laagje water. Veel onderhoud aan de woningen wordt niet gedaan. Het zijn geen grote renovatie-ingrepen, maar kleine zaken zoals een ruitje vervangen of het hout onderhouden. Dat al deze dingen niet gedaan worden, is ook niet verwonderlijk. Er werken 10 mensen op het plateau, een grote onderbezetting van personeel. Wie voorheen naar Brownsberg ging, kon zien dat er een drie keer groter aantal van personeel aanwezig was om de dagelijkse gang van zaken draaiende te houden. Ook heeft Stinasu aangegeven dat er, zeggen en schrijven, twee parkwachters aanwezig waren, om de veiligheid van de toeristen te waarborgen. Deze waren nu niet aanwezig bij een rondvraag en waren al voor een geruime tijd niet op Brownsberg gesignaleerd.


De parkwachten, hoe klein in aantal ook, waren bedoeld om de toeristen een goede bescherming te geven. Dat deze nu aan hun lot overgelaten worden, is duidelijk te merken wanneer de wandelpaden gebruikt worden. De wandelpaden zijn al in een slechte staat en niet onderhouden, maar aan het einde van het pad naar Wittiekreek, staat nu ook een jagerskamp opgezet door de illegale goudzoekers. En aan de staat van het kamp te zien, staat het er al geruime tijd.

Hiermee is de veiligheid van de toerist niet meer zeker. Het is niet ondenkbaar dat toeristen verkeerd worden aangezien en een schietincident een leven bedreigt. Daarnaast zijn er ook dames die de paden gebruiken en men weet niet wat er in het bos allemaal kan gebeuren.

Vanuit het jagerskamp is het een paar honderd meter lopen, totdat men bij een weg aankomt. Deze weg wordt gebruikt door goudzoekers om de machines naar de velden te brengen. Eerder gaf Stinasu aan dat er alleen kleinschalige goudwinning plaatsvond, zonder grote machines. Wanneer er grote machines werden ingezet, dan zou de Commissie Ordening Goudsector ingeschakeld worden om de goudzoekers te verwijderen. Hier maakte Stinasu duidelijk het verschil tussen groot- en kleinschalige goudwinning, door het gebruik van zware machines. Ondanks de stelling van Stinasu dat er geen grootschalige goudwinning plaatsvindt in het gebied, is gebleken dat er volgens de definitie van Stinasu, dit wel degelijk gebeurt binnen de grenzen van het natuurpark. De activiteiten zijn al voor een langere periode gaande en gezien het gemak waarmee de goudzoekers opereren lijkt het erop dat de ze zich niet gehinderd voelen in hun bezigheden. Tot op heden is de commissie dan ook nog niet ingeschakeld om de grootschalige goudwinning aan te pakken.

Zonder parkwachten is het natuurlijk ook niet te controleren wie er in het park bezig is met wat voor soort activiteiten. En nu rijst dan ook de vraag of dit niet de bedoeling is. Alles wijst erop dat er zoveel mogelijk mensen geweerd worden uit het natuurpark. Er is een onderbezetting van het natuurpark, met een vermindering aan goede faciliteiten, die naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot een vermindering van het aantal bezoekers.

Stinasu gaf al aan dat in de toekomstplannen er delen van de Wittiekreek worden afgesloten voor het publiek. Het afsluiten van kwetsbare gebieden en het vermijden van mensen op Brownsberg, geeft eerder aan dat de goudexploitatie gewoon verder gaat, alleen dan met het verschil dat er niemand is die het ziet. En zo gaat de illegale goudexploitatie van het gebied gewoon verder en laat Stinasu zijn onkunde in natuurbeheer zien.

Noot:
Uit dit artikel wordt weer eens heel duidelijk dat de Commissie Ordening Goudsector geen eigen acties onderneemt, maar alleen reageert op verzoeken en dergelijke. De commissie weet al sinds haar oprichting in december 2010 van de illegale goudwinningspraktijken in het natuurgebied. Waarom, gaan leden van de commissie niet zelf, op eigen initiatief, eens in de zoveel tijd 'eens een kijkje nemen' in het Brownsberg Natuurpark? Waarom is deze commissie zo verschrikkelijk passief? Hebben leden wellicht zelf belangen in de kleinschalige goudwinningssector? Alles is in Suriname mogelijk. Deze commissie krijgt een brevet van onvermogen en is toe aan opheffing. Leden rijden rond in mooie pick-up four wheel drives compleet voorzien van 'commissie'-belettering en dergelijke en ze zullen een prima salaris/vergoeding ontvangen. Maar, ieder moment als ik zo'n auto in Paramaribo zie rijden vraag ik me weer af, waarom is die niet in bijvoorbeeld het Brokopondogebied? Wanneer worden de Commissie Ordening Goudsector en voorzitter Gerold Dompig van het managementteam nu eens pro-actief?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten