woensdag 26 december 2018

Grote bezorgdheid bij gidsen en SHATA over vervuiling Leovallen op Brownsberg

Water verontreinigd door met kwik werkende illegale goudzoekers in 'beschermd' natuurpark

- Vele jaren hebben natuurbeschermingsorganisaties en een verdwaald vermeend milieuactivist toegekeken...
- Dàt is het lot van het niet beschermde, beschermde natuurpark Brownsberg....


Gidsen verenigd in de United Tour Guides of Suriname (UTGS) en de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) maken zich ernstig zorgen over de staat van de Leovallen op  Brownsberg. Errol Gezius, één van de oprichters is van UTGS, heeft fotomateriaal ontvangen van één van de aangesloten gidsen, waarop duidelijk te zien is dat het voorheen heldere water van de Leoval nu zeer troebelig is, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 26 december 2018.

Volgens de gidsen het bewijs dat de goudzoekers steeds verder het natuurpark Brownberg binnenkomen.

'Het is niet de eerste keer dat we activiteit zien bij de Leoval. Ongeveer een jaar geleden was ik er en ik zag dat er buizen lagen verder van de Leoval, een teken dat er goudzoekers daar actief waren. Toen ik er drie maanden geleden was, zag ik modder aan de stenen als bewijs dat ze al bezig waren te werken in het gebied. Maar, wat we nu zien is dat ze bovenwaarts van de waterval werken, waardoor het water dat naar beneden komt en wat we voorheen gewoon dronken, er nu vies en troebel bij ligt', uit Gezius zijn bezorgdheid.

Volgens de bezorgde gids is dit telkenmale doorgegeven aan de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu) die er natuurtoerisme faciliteert, maar er gebeurt zover hij als gids kan beoordelen bitter weinig om de situatie ten goede te keren.

'Hoewel de minister van Handel, Industrie en Toerisme enkele projecten die te maken hebben met toerisme ondersteunt, heb ik het idee dat toerisme nog geen prioriteit is voor deze regering.'

Ricky October, de voorzitter van het bestuur van Stinasu, bevestigt de beelden gezien te hebben, maar zegt nog geen officiële rapportage te hebben over wat er precies aan de hand is en of de beelden wel kloppen. 'We hebben drie maanden geleden ook foto's gezien van de Ireneval en toen we er kwamen bleek er niemand te zijn', beweert de voorzitter.

Het is volgens October niet zeker wanneer hij de juiste reportage binnen zal hebben. 'We werken samen met de Commissie Ordening Goudsector, dus het hangt niet alleen af van mij. Ik ben ook afhankelijk van wanneer die organisatie beschikbaar is', aldus October.

Maar, feit is dat het beschermde natuurpark nog steeds niet wordt beschermd en onder toeziend oog van de verantwoordelijke instanties en autoriteiten steeds verder wordt uitgehold en verontreinigd door niets ontziende illegale goudzoekers.

Je kunt dan wel als Wereldnatuurfonds in Suriname nu en dan een fotorapportje en een inhoudelijk rapport met veel gevoel voor drama en publiciteit uitbrengen over de voor de biodiversiteit vernietigende werkzaamheden van vele honderden illegale goudzoekers, maar daarmee is het Brownsberg Natuurpark niet echt geholpen.

Vele jaren hebben natuurbeschermingsorganisaties en een verdwaald vermeend milieuactivist – die ooit een aantal jaren heeft gewerkt bij de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu, 'beheerder' van Brownsberg) – toegekeken hoe zoetjesaan het natuurgebied werd en nog steeds wordt verwoest. Beetje bij beetje verdwijnt het van de aardbodem.

Het gaat om een vergeten Surinaamse ramp.

De situatie van illegale porknokkers in het Brownsberg Natuurpark heeft de aandacht van de Commissie Ordening Goudsector (COG). Dat beweerde althans coördinator Stanley Benschop woensdag 31 januari 2018 in de Ware Tijd. 'Het zijn bewoners van Brownsweg en mensen die van ver speciaal naar het gebied komen om te mijnen. We hebben ze vaak ontruimd, want dat is ons werk', zei Benschop.

Hij gaf toe, dat het vaak gebeurt dat de mensen na enige tijd terugkomen. 'Maar, er moet ordening zijn, anders is het hek van de dam.' Benschop zei ook, dat de commissie had opgemerkt dat er aan illegale houtkap wordt gedaan binnen de grenzen van het natuurgebied. 'Maar, dat is niet ons pakkie aan. Als we echter iets constateren dat buiten het normale is, spelen we het wel door aan de autoriteiten of verantwoordelijken. We treden op wanneer we daartoe de opdracht krijgen van de overste Melvin Linscheer, die leiding geeft aan het beleidsteam van de commissie, en van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.' 

De regering Venetiaan voerde in het gebied al in september 2007 (!) een zogenoemde 'Clean Sweep' operatie uit. Toenmalig verantwoordelijk minister Michael Jong Tjien Fa van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer was al in juli 2007 over de misstanden in het natuurpark geïnformeerd. Volgens hem was de toestemming die aan inwoners van de gemeenschap Brownsweg was gegeven om op kleine schaal goud in het natuurreservaat te winnen, misbruikt voor meer grootschalige commerciële goudwinning. Gedurende drie dagen werd het gebied uitgekamd door militairen, politie, bosopzichters van ’s Lands Bosbeheer en medewerkers van Stinasu. De aanwezige illegale goudzoekers werden gesommeerd het natuurpark onmiddellijk te verlaten. Enkele kampen van de goudzoekers werden vernield en er werd beslag gelegd op hun bezittingen. De autoriteiten hoopten hiermee te voorkomen dat de goudzoekers hun activiteiten toch weer zouden voortzetten.

Goudzoekers verwijderen is echter dweilen met kraan open. De acties van de regering Venetiaan om een einde te maken aan het mijnen van goud in het beschermde Brownsberg Natuurpark, bleken echter vruchteloos te zijn geweest. Eind 2010 waren gewoon weer goudzoekers aan het mijnen in het gebied. En dat is zo gebleven tot de dag van vandaag.

Het gebied is zo lek als een mandje. Constant zijn goudzoekers in het natuurgebied aan het werk. Nu en dan is een handjevol verwijderd, maar de volgende dag zijn ze weer terug. Het zijn ad hoc acties vanuit de overheid, maar zonder enig aangestuurd en gecoördineerd beleid. Zowel de regering als natuurbeschermingsorganisaties ondernemen nauwelijks actie om het gebied te beschermen. Men kijk naar en wacht op elkaar. Er is geen toezicht.

De organisatie die feitelijk het gebied behoort te beschermen, de Stichting Natuurbehoud Suriname, heeft zelfs de aanwezigheid van illegale goudzoekers gedoogd en de directeur werd hiervoor zelfs door goudzoekers betaald. De grote organisatie Conservation International en haar Surinaamse tak zijn in geen velden of wegen te bekennen.... Dàt is het lot van het niet beschermde, beschermde natuurpark Brownsberg....

Lees op de website https://goudwinning-suriname.blogspot.com diverse artikelen over Brownsberg en hoe het beschermde natuurpark al meer dan een decennia lang wordt vernietigd door illegale goudzoekers terwijl de regering toekijkt, al die jaren!

(Suriname Mirror Reports/de Ware Tijd/goudwinning-suriname.blogspot.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten